Til hovedinnhold

Høies planer skaper utrygghet

Regjeringen og helseminister Bent Høie (H) la i dag fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I første omgang ser det ut til at fem-seks lokalsykehus mister kirurgiske akuttfunksjoner.

20.11.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

– Dette vil gi alvorlige konsekvenser for de som blir rammet, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Helseministeren sier at de ca. åtti sengene som forsvinner, skal overføres til større sykehus i regionene.  Mange av disse sykehusene har allerede sprengt kapasitet. Fagforbundet frykter at løsningen blir private aktører, og viser til det nedlagte sykehuset på Rjukan som nå skal drives av et privat selskap.

– Det er positivt at Nasjonal helse- og sykehusplan setter søkelyset på oppgavene som skal løses og hvem som skal løse oppgavene. Det handler om oppgavedeling og hvordan kompetansen til alt helsepersonell kan utnyttes best mulig. Vi etterlyser større fokus på yrkesgruppene fra fagskoler og videregående utdanning. Det handler fortsatt om rett person på rett plass, sier Nord.

– Nå skal vi ta oss tid til å lese hele planen grundig og vi takker selvfølgelig ja til departementets invitasjon til samarbeid om den videre utviklingen.  Det er mye som står på spill. Den norske sykehusstrukturen slik vi kjenner den, med  tilbud nært der folk bor, blir utfordret. Bent Høie ser ut til å glemme at han setter store krefter og sterke følelser i sving hos innbyggerne ved å ta fra dem noe mange av dem ser på som selve livsnerven og tryggheten i lokalsamfunnet, sier Mette Nord.

Vedlagt oversikt over antall kirurgiske sengeplasser ved sykehus med mindre nedslagsfelt enn 80 000 innbyggere.

For mer informasjon:
Hans Martin Aase , 92419540

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?