Til hovedinnhold

Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016.

04.01.2016 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 04.01.2016

Helseklage skal etableres i Bergen innen 1. januar 2019. I en overgangsfase på to til tre år vil Helseklage ha kontorer både i Oslo og Bergen. 

Formålet med omorganiseringen er å effektivisere og etablere en mer brukerorientert helseforvaltning. Med å samle klagebehandlingen i et nasjonalt klageorgan vil regjeringen legge grunnlaget for en mer robust, kostnadseffektiv og brukervennlig klagebehandling.

Sammenslåing av enheter som driver med klagesaksbehandling

Helseklage vi bestå av etater og enheter som behandler klagesaker:

- Sekretariatet for Pasientskadenemnda - Sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet - Sekretariatet for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda - Sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd

- Sekretariatet for Apotekklagenemnda - Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet (bla. førerkortsaker)

- Klagesaksbehandling i HELFO (overføringen fra HELFO til Helseklage er utsatt til 1.1.17)

Helseklage er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemndene opprettholder sine uavhengige stillinger.

Hvilken betydning får opprettelsen av Helseklage for brukerne?

Omorganiseringen skal gjennomføres slik at brukerne blir minst mulig berørt. Arbeidsoppgavene vil bli videreført i det nye klageorganet (klagesaksbehandling og rettssaker).

 

Trenger du mer informasjon?

Du kan finne mer informasjon om Helseklage og kontaktinformasjon ved å gå inn på   www.helseklage.no.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?