Nyheter

Autorisasjon

Frå januar 2016 skal alle som ønskjer å søkje om autorisasjon som helsepersonell gjere det via Altinn.

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2016

Den nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre arrangeres på Storefjell Resort Hotel, Gol, 13. - 15. april.

Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016.

Høring om forslag til ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven

Fagforbundet stiller seg i utgangspunktet positiv til innføring av en egen pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven.

Gratulerer med dagen - Hjelpepleiere og Helsefagarbeidere!

Faggruppa for helsefagarbeidere gratulerer alle landets hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere med dagen, som blir behørig markert over hele Europa.

Høies planer skaper utrygghet

Regjeringen og helseminister Bent Høie (H) la i dag fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I første omgang ser det ut til at fem-seks lokalsykehus mister kirurgiske akuttfunksjoner.

Startskudd for mesterskap (fagbladet.no)

I dag gikk startskuddet for neste års fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget.

Fugelli fenget med fagfilosofi

Per Fugelli var blant venner da han filosoferte for en fullsatt sal av helsearbeidere om tillit og helse på Samspillkonferansen i Bergen.

Samspillkonferansen 2015: Rehabiliterer best hjemme i Sandefjord

Sandefjord har en målrettet satsing på hverdagsaktiviteter gjennom prosjektet Best hjemme. Pasienter skal kunne fortsette å bo hjemme og leve et så ordinært liv som mulig etter at de har blitt syke.

Habiliterings- og rehabiliteringstjenester

Brukere og pasienter skal få tilbud om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

Lærerikt besøk i demenslandsby

Styret i Seksjon helse og sosial var i begynnelsen av oktober på besøk i demenslandsbyen Hogeweyk i Wesp utenfor Amsterdam. Besøket var i regi av The European Council of Practical Nurses (EPN).

May Kilde fra Aurskog-Høland vant prisen: Den gode hjelper

Under en nasjonal konferanse om omsorg ved livets slutt, fikk hjelpepleieren May Kilde heder og ære, samt 10 000 kroner til egen faglig utvikling.

– Det går så godt (fagbladet.no)

Brukerne med demens blir møtt med vennlige smil og full aksept når de kommer til dagsenteret i Svolvær. «Det går så godt» er replikken som forteller at det ikke er så farlig om man har glemt eller misforstått ett og annet.

Pårørendeprogrammet

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem?

Kultur som beveger, berører og begeistrer

Landskonferanse i Aktiv omsorg 2015 Sted og tid: Drammen, Hotel Ambassadeur, 18. – 19. november

Mobiliserte i valg­kampen – reddet arbeids­plassen

Da det borgerlige flertallet i Karmøy vedtok å konkurranse­utsette arbeids­plassen, mobiliserte de ansatte i valg­kampen. Nå jubler de over nytt flertall og sikker jobb.

Verdensmesteren fikk 10.000 av Fagforbundet (fagbladet.no)

Jenny Fossan fikk gratulasjoner, stor applaus og en gavesjekk på 10.000 kroner da hun besøkte landsstyret i Fagforbundet i dag.

Jenny ble gulljente i helse-VM (Fagbladet)

Jenny Marlen S. Fossan gikk helt til topps under yrkes-VM i Brasil.

Herlig med helsegull (worldskills.no)

- Det er helt sykt, tenk at jeg fikk gull da! Vi gratulerer Jenny-Marlen S. Fossan med gull som helsefagarbeider. - Jeg håper dette bidrar til at flere velger helsefagarbeiderutdanning i årene fremover.

Steminingsrapport frå Sao Paulo laurdag

Tonje Thorbjørnsen er i Sao Paulo og følger Jenny i WorldSkills. Tonje har sendt en stemningsrapport etter lørdag, som er siste konkurransedag.