Til hovedinnhold

Er du ufaglært og tar fagbrev? Ikke bytt kommune!

(Foto: Illustrasjon, helsefagarbeider. Fagforbundet)

Hvis man ikke har full ansiennitet som er relevant for fagarbeider kan lønna bli mindre ved bytte av arbeidsgiver.

06.04.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.11.2020

Assistenter som tar fagbrev kan tape på utdanning hvis de bytter kommune. Hvis de derimot fortsetter å jobbe i samme kommune får de beholde ansienniteten de opparbeidet seg som ufaglærte. Det er ivaretatt av hovedtariffavtalen.

30. mars skrev Aftenposten om hvordan hovedtariffavtalen førte til at en faglært helsefagarbeider fikk dårligere betalt enn ufaglærte kolleger. Britta Kattwinkel tjente 40 000 kroner mer som ufaglært enn som faglært. Dette er en utilsiktet virkning av det nye, sentrale garantilønnssystemet som ble innført 1. mai 2015.

Les mer: Helsefagarbeider, lønn og rettigheter

To «feil»

Kattwinkel gjorde to «feil». Hun tok fagbrev, og hun fikk jobb i en annen kommune. Det ble dyrekjøpt erfaring.

Årsaken er at lønna er basert på hovedtariffavtalen. Og ifølge den får ufaglærte godskrevet ansiennitet for all yrkeserfaring, mens helsefagarbeidere bare får ansiennitet fra da de begynte i offentlig tjeneste, eller annen relevant erfaring. Ifølge kommunen var hennes tidligere arbeidserfaring ikke er relevant for stillingen, og ble derfor ikke regnet med når ansienniteten ble fastsatt.

Ikke gå i samme fella!

Hadde Kattwinkel fortsatt i samme kommune, ville hun beholdt samme lønn. Men i og med at hun flyttet på seg ble ansiennitetsberegningen gjort på nytt.

– Jeg synes det er viktig at folk vet hvordan systemet er og ikke går i samme fella som meg, sa Britta Kattwinkel til Aftenposten.

Faglærte har høyere topplønn

Hvis Kattwinkel hadde visst det hun vet i dag kunne hun valgt å jobbe noen år til som ufaglært. Da ville hun fått mer lønn og samtidig opparbeidet seg ansiennitet som ville kommet henne til gode når hun ble ferdig utdannet.

Tidligere hadde kommunen en praksis som utlignet skjevheten i tilfeller som Kattwinkels. Men da det nye, sentrale garantilønnssystemet ble innført 1. mai i fjor, var det umulig å beholde den gamle praksisen. Beregninger viste at det bare vil skape enda flere skjevheter senere.

De som har mange år igjen i arbeidslivet kan trøste seg med man vil nå igjen det lønnsnivået man hadde som assistent ved ansiennitetsopprykk og gå forbi det lønnsnivået etter hvert. Topplønn for en fagarbeider er høyere enn for en assistent.

Medlemmer tar kontakt

Fagforbundet er blitt kontaktet av medlemmer som er redde for å komme i samme situasjon. Leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet, Unni Rasmussen, kan berolige de fleste.

– For en assistent som tar fagbrev og fortsetter som fagarbeider i samme kommune er dette ivaretatt. I henhold til HTA kap § 1, § 12.1.3 skal det ikke foretas omregning av ansiennitet for de som tar utdanning, fastslår Rasmussen.

All praksis teller for assistenter

Dersom man begynner i en ny kommune kan man imidlertid havne i samme situasjon som Kattwinkel. 

– Dette fordi man i stillinger uten krav til utdanning får godskrevet all tidligere praksis, for eksempel arbeid i butikk, arbeid i hjemmet osv.  Mens i fagarbeiderstillinger får man godskrevet all ansiennitet som er av betydning for stillingen, samt all tidligere offentlig ansiennitet. Hvis man ikke har full ansiennitet som fagarbeider kan lønna bli mindre ved bytte av arbeidsgiver, bekrefter Rasmussen.

Gjelder ikke mange

– Ny arbeidsgiver har mulighet til å gi høyere lønn/fiktiv ansiennitet, men da er det i tilfelle lokale forhandlinger/avtaler som kan gjøre noe med det. Jeg tror imidlertid at tilfellene ikke er mange. De fleste som tar fagbrev mens i de er arbeid har som regel jobbet en tid slik at de har opparbeidet seg ansiennitet i forhold til bestemmelsene som gjelder for fagarbeider, sier Rasmussen.

De fleste kommer bedre ut

Bakgrunnen for å lage et nytt lønnsgarantisystem er problematikken med at lønnstillegg som er gitt i lokale forhandlinger som regel blir spist opp neste gang tariffavtalens minstelønnssatser blir hevet i sentrale forhandlinger. Fagforbundet har jobbet med å finne løsninger som skal sikre at lokale tillegg til enhver tid skal komme i tillegg til den enkeltes lønn. Etter flere utvalgsarbeid med KS de siste årene er partene enige om et system som skal garantere at tidligere gitte og framtidige tillegg ikke spises opp.

Prinsipper i det nye garantilønnssystemet

  • Systemet er et garantilønnssystem som skal sikre at alle får en lønnsutvikling.
  • Tariffavtalens minstelønnssatser blir erstattet med en garantert årslønn og tillegg for ansiennitet.
  • Tilleggene legges på den enkeltes årslønn ved hvert ansiennitetsopprykk.

Flyte-oppå er løst

Eksempel: Når resultatet av mellomoppgjøret og nytt lønnssystem per 1. mai er iverksatt, og beregnet ansiennitetsdato er 1. september, skjer opprykket til neste ansiennitetstrinn denne datoen. Lønnstillegget for ansiennitet på trinnet man kommer til legges på toppen av den enkeltes lønn. For å forstå beregningsmåter og tallstørrelser er det en forutsetning at tabellen i tariffavtalen blir brukt. Forbundet mener oppbygging av systemet vil sikre at flyte-oppå-problemet er løst. Erfaringer med innføring og praktisering fram til tariffoppgjøret 2016 vil danne grunnlag for eventuelle justeringer.

Les mer om det nye lønnssystemet i KS-området

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?