Til hovedinnhold

Nyheter

Renovasjonsbil løfter container

Gratis kompetanseheving for renovasjon og gjenvinning

Nå er det mulig å få gratis kompetanseheving for ansatte på alle nivåer i avfallsbransjen. Gjennom bransjeprogrammet for avfall og gjenvinning er det utviklet nye utdanningstilbud som kan tas i kombinasjon med jobb.

Argumentasjon for egenregi

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har laget en samling av faglig argumentasjon for å drive tjenester med egne ansatte. Materialet inneholder eksempler og erfaringer fra fagområder innenfor seksjonens ansvarsområde, som på forskjellig vis merker press i form av konkurranseutsetting eller oppsplitting av tjenestene.

Yrkesseksjonslederne Ingunn Jacobsen, May-Britt Sundal, Iren Mari Luther og Trond Finstad åpner Landskonferansene 2022 sammen med forbundsleder Mette Nord.

Landskonferansene 2022 er i gang

Seksjonslederne er enige om at vi trenger samhandling internt for å kunne jobbe best for medlemmene. I løpet av de neste tre dagene skal delegatene vedta yrkesseksjonenes politikk og prioriteringer for de neste tre åra.

Foto: Fagforbundet, High and Low Studios.

Norsk Standard for kontraktsbestemmelser for innsamling av avfall på høring

Kontraktsstandarden NS 9430 har blitt revidert og er nå ute på høring fram til 31. desember. Alle kan avgi høringssvar.

Landskonferansen 2022: Delegatene fra yrkesseksjon samferdsel og teknisk støtter barnehagestreiken.

Full støtte til barnehagestreiken

Landskonferansene 2022: Brannfolk, renholdere, gartnere, bussjåfører, byggdriftere, elektrikere, rørleggere, fagarbeidere i vann og avløp og mange andre yrkesgrupper fra yrkesseksjon samferdsel og teknisk, gir barnehagestreiken full støtte!

Ny runde med gratis teorikurs i gjenvinningsfaget

Er du teknisk interessert og miljøbevisst? Har du lang erfaring fra renovasjon, deponier eller gjenvinningsbedrifter? Da kan fagbrev som gjenvinningsoperatør være noe for deg!

Bli faggruppemedlem!

Fagforbundet skal oppnevne nye medlemmer i mange av faggruppene våre i høst. Hvis du er interessert i muligheten til å samarbeide med Fagforbundet om saker du mener vi bør jobbe med for nettopp din yrkesgruppe, bør du lese videre.

Svart økonomikonferansen 2022: De neste tusen dagene - storrengjøringa i arbeidslivet

Her kan du se svart økonomikonferansen 2022 digtialt!

18. mars 2022 inviterer Fagforbundet og NTL til den årlige Svart økonomikonferansen. Se den her digitalt.

Landskonferansen 2022: Delegatene fra samferdsel og teknisk vil sikre særaldersgrensene.

Fagforbundet fortsetter kampen for god særalderspensjon

Delegatene fra samferdsel og teknisk vedtok å styrke Fagforbundets politikk for særaldersgrenser da de var samlet på Landskonferansen 2022.

Leder for yrkesseksjon samferdsel og teknikk, Ingunn Reistad Jacobsen er fornøyd med Landskonferansens vedtak.

Synlig, stolt og engasjert

Landskonferansene 2022 er over og i tre dager har delegatene belyst og debattert utfordringer for seksjonens yrkesgrupper. Engasjerte delegater, gode innlegg, tema som strekker seg fra egenregi til klima er tatt opp. Utfordringer i ulike bransjer er belys. Helse miljø og sikkerhet er drøftet. Rekruttering, verving og organisering er et viktig tema for mange.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?