Til hovedinnhold

Fagforbundet fortsetter kampen for god særalderspensjon

Landskonferansen 2022: Delegatene fra samferdsel og teknisk vil sikre særaldersgrensene.

Landskonferansen 2022: Delegatene fra samferdsel og teknisk vil sikre særaldersgrensene. (Foto: Marianne Solem/Fagforbundet)

Delegatene fra samferdsel og teknisk vedtok å styrke Fagforbundets politikk for særaldersgrenser da de var samlet på Landskonferansen 2022.

04.11.2022 av Torgeir Holm
Sist oppdatert: 04.11.2022

Fagforbundets landskonferanser vedtar hovedlinjene som yrkesseksjonene skal jobbe med i perioden 2022-2025. Landskonferansene ble gjennomført 1. - 3. november 2022.

Mange av delegatene brukte tiden på talerstolen til å snakke om hvor viktig det er at forbundet sikrer en god pensjon for brannfolk, renholdere og andre yrker som har særaldersgrenser. Debatten løftet også saken om å reversere endringen Erna Solberg regjering gjorde da plikten til å fratre på særaldersgrensen ble fjernet.

To forslag ble fremmet på nytt

I den opprinnelige innstillingen til hovedlinjer ble ikke særaldersgrenser nevnt direkte. To forslag ble derfor fremmet på nytt.

  • Geir Halvorsen (Viken) løftet et tidligere forslag som ble vedtatt slik:

 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk skal arbeide for et helsefremmende arbeidsliv der den enkeltes behov blir ivaretatt ved hjelp av en god livsfasepolitikk og fornuftige særaldersgrenser.

  • Tina Paulsen Stenkløv (Trøndelag) løftet et tidligere forslag som ble vedtatt slik:

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk skal synliggjøre behovet for å gjeninnføre plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense.

Særalderspensjon er ekstra viktig

Særalderspensjon ble også omtalt i Prinsipp- og handlingsprogrammet som ble vedtatt på Fagforbundets landsmøte i oktober 2022. Delegatene på landskonferansen mente at yrkesseksjon samferdsel og teknisk burde ta et ekstra ansvar for å synliggjøre hvor viktig særalderspensjon for seksjonens medlemmer er, og forsterke forbundets politikk på området.

 Handlingsprogrammet:

Yrkesaktive som har krevende fysiske og/eller psykiske jobber, jobber der det settes helsemessige krav av sikkerhetsmessige grunner, eller har lange yrkeskarrierer, må sikres en pensjon på minst 2/3-deler av lønn fra et tidligere tidspunkt. Dette betyr at særaldersgrenser og slitertillegg/overgangstillegg må videreføres på et tilstrekkelig nivå for disse gruppene.

Prinsipprogrammet:

Fagforbundet mener at alle må sikres en god og verdig pensjon, uavhengig av aldersgrenser. Fagforbundet legger til grunn at det i framtida vil være viktig å sikre gode ordninger for særaldersgrenser.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?