Til hovedinnhold

Gratis kompetanseheving for renovasjon og gjenvinning

Renovasjonsbil løfter container

Renovasjonsbil løfter container (Foto: High and Low)

Nå er det mulig å få gratis kompetanseheving for ansatte på alle nivåer i avfallsbransjen. Gjennom bransjeprogrammet for avfall og gjenvinning er det utviklet nye utdanningstilbud som kan tas i kombinasjon med jobb.

14.02.2023 av Bendik Flomstad
Sist oppdatert: 14.02.2023

De fleste kursene er lagt opp som nettstudier, slik at man kan følge undervisningen selv om undervisningen tilbys av et lærested på en annen kant av landet. Flere av studiene gir mulighet for å ta fagbrev som praksiskandidat, ved at man tar den teoretiske eksamenen som man trenger for å kunne gå opp til fagprøve.

I tillegg til fagbrev blant annet i gjenvinningsfaget og yrkessjåførfaget, er det utviklet studier på fagskolenivå innen farlig avfall og HMS samt studier i avfallslogistikk og sirkulærøkonomi. Det er også laget kurs i yrkesnorsk, kundeveiledning og grunnleggende digital kompetanse.

På utdanning.no kan du holde deg oppdatert om de ulike studiene og kursene etter hvert som de blir lagt ut:

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/avfall-_og_gjenvinningsbransjen

Kompetansebehovet i bransjen er i utvikling

Overgang til sirkulærøkonomi krever endringer i produksjon, forbruk og gjenvinningsløsninger. For at minst mulig ressurser skal gå til spille, må bransjen sikre løsninger som legger til rette for mer materialgjenvinning og gjenbruk.

Dette medfører behov for etter- og videreutdanninger på alle utdanningsnivå, slik at ansatte kan bidra til innovasjon og nye klima- og miljøvennlige løsninger.

Fagforbundet har vært med i utviklingen av bransjeprogrammet sammen med Samfunnsbedriftene, KS, Norsk Industri, Fellesforbundet, MEF, Yrkestrafikkforbundet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?