Til hovedinnhold

Søk fagskoleutdanning i vann- og avløpsteknologi

(Foto: High and Low)

Fagskolen Innlandet, Gjøvik, startet høsten 2022 det første studiet i Norge for driftsoperatører innen vann og avløp. Studiet tilbys som et nett- og samlingsbasert studium over fire år og kan tas ved siden av full jobb. Søknadsfrist er 20. april.

12.04.2023 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 12.04.2023

Studiet vil dekke grunnleggende kunnskaper innen vann og avløp og inkluderer hydraulikk og pumper, kommunalteknikk, drift og prosjektering av anlegg. Økonomi og ledelse er også viktige emner i studiet. Ved avsluttet eksamen kan studentene kalle seg Fagskoleingeniør med høyere fagskolegrad.

Les om studiet her 

Studiet er den første formelle fagutdanningen for driftspersonell til vannbransjen. Det er utviklet i samarbeid med bl.a. Norsk Vann som er kommunenes interesseorgan innen VA-sektoren. Undervisningen vil kombinere teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper, bl.a. med tverrfaglige prosjekter i samarbeid med VA-bransjen.

Hva kan du bli?

Det er et stort behov for driftsoperatører med faglig tyngde og kompetanse innen vann og avløp. Som VA-fagskoleingeniør vil du planlegge, prosjektere og drive anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann, og som sørger for forsvarlig håndtering av avløpsvann. Utdanningen kvalifiserer for prosjektering og ledelse av drift, forvaltning, utvikling og oppgradering av private, kommunale og interkommunale VA-anlegg.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?