Til hovedinnhold

Synlig, stolt og engasjert

Leder for yrkesseksjon samferdsel og teknikk, Ingunn Reistad Jacobsen er fornøyd med Landskonferansens vedtak.

Leder for yrkesseksjon samferdsel og teknikk, Ingunn Reistad Jacobsen er fornøyd med Landskonferansens vedtak. (Foto: Marianne Solem/Fagforbundet)

Landskonferansene 2022 er over og i tre dager har delegatene belyst og debattert utfordringer for seksjonens yrkesgrupper. Engasjerte delegater, gode innlegg, tema som strekker seg fra egenregi til klima er tatt opp. Utfordringer i ulike bransjer er belys. Helse miljø og sikkerhet er drøftet. Rekruttering, verving og organisering er et viktig tema for mange.

03.11.2022 av Marianne Solem
Sist oppdatert: 10.11.2022

Ingunn Reistad Jakobsen er nyvalgt seksjonsleder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk. Hun har ledet sin aller første Landskonferanse og smiler godt nå som det hele er over. – Vi har hatt tre fine dager sammen. Engasjementet er høyt og kompetansen som er samlet her er formidabel, sier hun.  – Vi har nå vedtatt yrkesseksjonens politikk og prioriteringer for de neste tre årene, og jeg gleder meg til å sette i gang.

Dele kunnskap

På spørsmål om hva som hun mener er aller viktigst å starte med, er det mange tema å velge mellom, men en ting trekker hun spesielt fram.  – Vi i yrkesseksjonene må få til en god samhandling med de tillitsvalgte som er valgt etter lov- og avtaleverket. Vår oppgave er å gi dem faglige gode argumenter i møter med arbeidsgiver. Løsningene blir bedre for både medlemmene våre, arbeidsgiver og kommunens innbyggere når fagkompetansen tas inn i diskusjonene tidligst mulig.

Bruke spisskompetansen

 - Vi har så mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer med spisskompetanse på viktige fagområder. Mulighetene som ligger i klimagevinster ved gjenbruk som våre yrkesgrupper har spisskompetanse på, er et veldig spennende tema, fortsetter Ingunn ivrig. - Også trenger vi å få etablert flere kommunale lærlingeplasser for de tekniske yrkene.  Rundt 90% av lærlingeplassene er i private bedrifter i dag.

Møt medlemmene

Hovedlinjer og politiske satsningsområder er vedtatt, nå må dette deles i hele organisasjonen.    – Jeg og resten av styret har et ansvar med å følge opp de vedtak som er gjort her. Men for å få gjennomført dette må vi jobbe sammen. Nå er det viktig at alle som har vært her, reiser hjem og begynner å jobbe i eget fylke og fagforeninger med de vedtakene vi har gjort, sier Ingunn. – Min oppfordring går til alle delegatene på Landskonferansen om at det i møter i regionene og fagforeningene gjennomgås hva som har blitt bestemt vi skal arbeide med videre. Styret vil hjelpe til, ta kontakt hvis dere trenger hjelp. Bruk teams, møt hverandre og snakk sammen.

 - Jeg gleder meg til jobben vi skal gjøre sammen og skal gjøre alt jeg kan for å synliggjøre yrkesseksjon samferdsel og teknisk sin faglige kompetanse, avslutter hun med et smil.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?