Til hovedinnhold

Invitasjon til å delta i faglig ressursnettverk for bade- og idrettsanlegg

badevakt - byggdrifter - vaktmester - illustrasjon - vedlikeholdSamtykke er gitt. Er du i tvil om bruk av bildet, kontakt info@fagforbundet.no.

badevakt - byggdrifter - vaktmester - illustrasjon - vedlikeholdSamtykke er gitt. Er du i tvil om bruk av bildet, kontakt info@fagforbundet.no. (Foto: High and Low)

Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk benytter faggrupper og faglige ressursnettverk for innspill til vårt yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid. Vi inviterer nå medlemmer i Fagforbundet som jobber som badevakt/badevert eller driftsoperatør i badeanlegg, idrettsanlegg og treningssenter til å delta i vårt nyetablerte faglige ressursnettverk for bade- og idrettsanlegg.

23.05.2024
Sist oppdatert: 24.05.2024

Ansatte innen bade- og idrettsanlegg har sine særskilte utfordringer når det kommer til blant annet deltidsproblematikk og mangel på formelle utdanningsmuligheter. Et resultat av dette er dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Dette bidrar til at mange ikke blir i yrket over tid, og søker seg bort etter relativt kort. Dette gjør at vi mister dyktige fagfolk.

Manglende bemanningskrav og generelt manglende regulering rundt bade- og idrettsanlegg, samt sikkerheten til de ansatte i anleggene er en utfordring vi tar på alvor. Vi ønsker derfor å høre hvilke utfordringer og problemstillinger dere møter rundt dette i deres arbeid.

Med tiden håper vi å kunne se på mulighetene for en formalisert utdanning innenfor bade- og idrettsanlegg, slik at vi kan begynne å jobbe for konkrete utdanningsløp som kan gi økt kompetanse, økt kvalitet i tjenestene og hevet status for de dyktige fagpersonene som arbeider i bade- og idrettsanlegg.

Plattformen for det faglige ressursnettverket for bade- og idrettsanlegg vil være Teams hvor vi har etablert en egen nettverksgruppe som er åpen for alle medlemmer som ønsker å delta. Vi i håper at så mange som mulig engasjerer seg og bruker nettverksgruppen aktivt ved å dele erfaringer, utfordringer, stille spørsmål, diskutere aktuelle tema og gi oss innspill til vårt yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid på dette området. 

Ønsker du å delta i vårt faglige ressursnettverk for bade- og idrettsanlegg? Registrer din e-postadresse her

Ta kontakt med jarle.kristoffersen@fagforbundet.no dersom du har spørsmål. 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?