Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner.

I administrasjonen nasjonalt har de yrkesfaglige seksjonene egne fagenheter. De jobber yrkespolitisk med å sikre at rammene for yrkesutøvelsen blir så god som mulig for de ansatte, og med faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene.

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk organiserer over 60 000 ansatte i offentlige og private virksomheter.

I brosjyren Hovedlinjer for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017-2021 kan du lese mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021.

Besøk også våre Facebook-sider!

 

 

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Styret i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

F.v: Trond Evertsen, Ann-Elisabet Sandvold, Ove A. Solberg, Stein Guldbrandsen, 1.vara Bjørn Olav Andreassen, Ingunn R. Jacobsen, Rita Nilssen (Foto: Mette K. Haugen)
F.v: Trond Evertsen, Ann-Elisabet Sandvold, Ove A. Solberg, Stein Guldbrandsen, 1.vara Bjørn Olav Andreassen, Ingunn R. Jacobsen, Rita Nilssen (Foto: Mette K. Haugen)

Kontaktinformasjon:

Seksjonsleder Stein Guldbrandsen
     
Tlf: 23 06 47 09 / 913 90 717 
Nestleder Ingunn R. Jacobsen
Tlf: 55 59 48 94 / 974 19 291
Rita Nilssen
Tlf: 977 09 826    
Trond Evertsen
Tlf: 901 23 238
Ann-Elisabet Sandvold
Tlf: 412 99 091
Ove Andreas Solberg
Tlf: 993 59 708
Morten Olsen
Tlf: 911 78 357

Varamedlemmer:
Bjørn Olav Andreassen
Lill-Marit Overvik
Lars Ole Beichmann
Janike Rype
Jarle Hagen
Odd Arne Hartvigsen(Personlig vara for Morten Olsen)

Administrasjon

Portrettbilde av Jarle Kristoffersen

Jarle Kristoffersen

Fagleder

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Bendik Flomstad

Bendik Flomstad

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Portrettbilde av Torgeir Holm

Torgeir Holm

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Portrettbilde av Mette Karin Haugen

Mette Karin Haugen

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Portrettbilde av Erling Wold

Erling Wold

Rådgiver

Fag Yrke og ungdom

Portrettbilde av Olav Strømmen

Olav Strømmen

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?