Til hovedinnhold

Verdens vanndag - vann for fred

Vann for fred - verdens vanndag 22. mars

Vann for fred - verdens vanndag 22. mars (Foto: Fagforbundet)

22. mars markeres verdens vanndag. Årets internasjonale tema er Water for Peace – vann for fred.

21.03.2024 av Bendik Flomstad
Sist oppdatert: 22.03.2024

Årets tema er skremmende aktuelt. Mangelen på drikkevann som følge av krigføringen på Gaza og i Ukraina, med målrettede angrep på kritisk vann-infrastruktur, fører til store lidelser for sivilbefolkningen. UNICEF frykter nå store sykdomsutbrudd på Gaza-stripen på grunn av akutt mangel på vann- og sanitærtjenester for tusenvis av barn på flukt. Hvert barn som er internt fordrevet har nå bare tilgang til 1,5 til 2 liter vann hver dag - langt under det som er anbefalt for å overleve, ifølge UNICEF.

Vann kan skape både fred og konflikt
Vann er en livsnødvendig ressurs for alle mennesker. Når det er lite eller forurenset vann, eller når man kjemper for tilgangen til vann, øker spenninger mellom folk. Men vann har også potensial til å kunne løse kriser. Ved å samarbeide om vannressursene, kan man skape balanse og stabilitet.

I møte med klimaendringer, migrasjon og politisk uro, må verdens land sette vannet i sentrum for planarbeid og arealforvaltning. En rettferdig og bærekraftig forvaltning av vannressursene krever ansvarlig styring og samhandling – både på internasjonalt nivå gjennom FN-konvensjoner og gjennom lokale tiltak.

Vann er en rettighet, ikke en handelsvare
Gjennom den internasjonale kampanjen Right to Water har fagbevegelsen jobbet for at tilgangen til rent vann skal defineres som en menneskerettighet. Det er dessverre ingen selvfølge. I en tid med stadig nyliberalt press for privatisering og sparepolitikk i offentlige velferdstjenester, må vi fortsette å kjempe for at grunnleggende sosiale behov ikke gjøres til gjenstand for private selskapers fortjeneste.

Fagforbundet organiserer over 2000 medlemmer som jobber med vann og avløp og er den største arbeidstakerorganisasjonen i sektoren. Vi jobber for å løfte bevisstheten om hvor viktig dette arbeidet er. Gode offentlige vanntjenester krever at det investeres i infrastruktur, teknologi og kompetanse, og ikke minst at man samarbeider om klimatilpasning og beredskap i møte med et varmere, våtere og villere klima.

Fagforbundet oppfordrer til å markere verdens vanndag. Vi trenger økt tilgang til drikkevann over hele verden og en mer rettferdig forvaltning av denne viktigste av alle verdens ressurser.

 

Kilder:

https://www.unicef.no/nyheter/krig-konflikt-og-overgrep/unicef-frykter-stort-utbrudd-av-sykdommer-i-gaza

World Water Day | United Nations

Water and sanitation are a human right! - Right to Water (right2water.eu)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?