Til hovedinnhold

Nyheter

Vil du bidra til å styrke Fagforbundets arbeid inn mot barn med særskilte behov?

Jobber du med barn med særskilte behov, er engasjert i yrket ditt og har lyst til å bidra med kompetansen din? Da kan Fagforbundets nye arbeidsgruppe innen spesialpedagogikk være noe for deg.

Prisutdeling litteraturfestival

Fagforbundet delte ut debutantpris

Fagforbundet har i år delt ut et debutantstipend sammen med Forfatterforbundet og LO. Utdelingen skjedde på Lillehammer litteraturfestival, under Fagforbundet, Forfatterforbundet og LOs hagefest.

Hagefest

Biblioteket er en hjørnestein i et velfungerende og rettferdig samfunn

Slik innledet Marianne Bratsveen sitt innlegg under Lillehammer Litteraturfestival.

De ansatte må ha det bra for at barna skal trives

Et stort arbeidspress forverrer tilstanden i emosjonelt krevende yrker, og det er ekstra viktig at alle yrkesgruppene i barnehagen får brukt sin kompetanse.

Stein Talleraas, hovedtillitsvalgt Oslo Nye Teater, Fagforbundet er bekymra for framtida for teateret.

Konkursfare for Oslo Nye Teater

90 arbeidsplasser står i fare når den populære hovedstadsinstitusjonen Oslo Nye Teater står i fare for å stenge dørene. Fagforbundet Teater og Scene organiserer halvparten av de ansatte.

Bli på Litteraturfestivalen på Lillehammer!

LO, Fagforbundet, Creo og Forfatterforbundet inviterer tillitsvalgte og medlemmer til arrangement under Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Deichmanklubben deltok på Bibliotekmøtet i Haugesund 2024

Biblioteket og det vanskelige meningsmangfoldet

Kan man utestenge aktører man ikke liker fra bibliotekene?

Veileder for spesialundervisning på høring

Den nye opplæringsloven gjør at det er behov for endringer i veileder for spesialundervisning. Her kan du lese de foreløpige innspillene Fagforbundet har sendt til Udir.

Elever må få gyldig fravær for deltakelse i politisk arbeid

Det har kommet nye forslag til fraværsregler i videregående skole. Fagforbundet mener laget rundt eleven må styrkes i arbeidet med bekymringsfullt fravær, og at politisk arbeid må gi rett på gyldig fravær.

Leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hvor ble det av kulturloven?

Er det viktigste virkemiddelet for et bærekraftig kulturliv i kommunene, en revidert kulturlov, lagt i skuffen?

jenterskoleungdomsskole

Starter jentegrupper i arbeidet mot mobbing

Froland ungdomsskole søkte midler til Partnerskap mot mobbing for å starte jentegrupper. Dette er ett av mange mulige prosjekter det er mulig å søke støtte til, i arbeidet mot mobbing. Neste søknadsfrist er 6. mars.

Praktisk og erfaringsbasert læring må verdsettes mer

Et regjeringsnedsatt utvalg har foreslått flere tiltak for et nytt og helhetlig kvalitetsutviklingssystem som skal fremme elevenes læring og trivsel. Her kan du lese Fagforbundets innspill på de foreslåtte endringene.

Mange nok ansatte er avgjørende i arbeidet mot mobbing

Utdanningsdirektoratet (Udir) har fått i oppgave å samordne tiltakene for å bygge inkluderende trygge og gode barnehage- og skolemiljø og vurdere nye behov. Her kan du lese Fagforbundets innspill på Udir sitt arbeid.

barn - barnehage - oppvekst

Webinar om ny barnehagelov

Regjeringa har foreslått flere endringer til styring og finansiering av barnehagene, og i disse dager er loven på høring. Fagforbundet har mange medlemmer som jobber i barnehager, så dette er en lov som engasjerer oss.

Frode Lagset skal lede arbeidet

Egen arbeidsgruppe som skal jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold

I hovedlinjene til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sier at vårt yrkesfaglige arbeide skal bidra til mangfold, inkludering og likestilling. Et av tiltakene er at yrkesseksjonen skal arbeide for å få mer kunnskap om inkludering og mangfold.

Marianne Bratsveen, yrkesseksjonsleder fra Fagforbudet Innlandet

Medlemsmøte om Fagforbundets barnehagepolitikk

Fagforbundet Innlandet ble invitert til Øyer for å møte barnehageansatte fra Fagforbundet og utdanningsforbundet for å diskutere barnehagepolitikk. På møtet deltok yrkesseksjonsleder Marianne Bratsveen, i tillegg deltok rådgiver Ingri Bjørnevik fra Fagforbundet nasjonalt.

Verksted for kunst i en kommunal fritidsklubb

Hvordan påvirker du kommunens budsjettprosess?

Hver høst mottar Fagforbundet henvendelser fra fortvilte medlemmer i kultursektoren fordi deres tjenester blir utsatt for kutt i den kommunale budsjettprosessen. Her kommer mer informasjon om hva du kan gjøre allerede nå for å påvirke.

Illustrasjonsfoto.

Forslag om at kun lærerutdannede kan ansettes i undervisningsstillinger

Kunnskapsdepartementet foreslår at kun lærerutdannede skal ansettes i undervisningsstillinger. Fagforbundet støtter regjeringen i at det er svært viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte lærere, men mener at også spesialpedagoger i spesialskoler skal kunne få fast ansettelse i undervisningsstillinger.

musikk - gitar - kultur - kulturarbeider - musiker

Endringer i arbeidsmiljøloven

Fra og med 1. januar må arbeidsgiver kunne dokumentere at en oppdragstaker ikke kan ansettes i en ordinær fast eller midlertidig stilling, endringene er særlig relevante for kulturarbeidere.

Hvordan skal vi ivareta medlemmer som omfattes av Riksantikvarens håndverksstrategi?

Les Fagforbundets innspill til Riksantikvarens håndverksstrategi.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?