Nyheter

Ungdomsarbeiderne skaper sosiale møteplasser

Ungdomsarbeiderne skaper sosiale møteplasser i ditt nærmiljø. Over 100 000 ungdommer bruker fritidsklubber og ungdomshus. Godt ungdomsarbeid skapes av kompetente og engasjerte ansatte.

Bli med og markér Samefolkets dag

6. februar er samenes nasjonaldag. Vi gratulerer og oppfordrer til å markere dagen på arbeidsplassen og i sosiale medier. Her kan du laste ned plakater.

Bevegelse i kirkestreiken

Endelig har Kirkens arbeidsgiverforening, KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember.

Positive til regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren

Fagforbundet har sendt inn høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende etablering av stimuleringsordning for kultursektoren. – Vi er positive til at regjeringen etablerer en stimuleringsordning for å skape aktivitet i en hardt rammet kultursektor. Mange av Fagforbundets medlemmer har vært, og er permittert i denne sektoren og vi har understreket behovet for langsiktighet i støtteordningene, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

Fagforbundet vil gi den frie leken gode rammer i den nye rammeplanen for SFO

Fagforbundet mener skolefritidsordningen (SFO) må være på barnas premisser. Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett på en fritid og den nasjonale rammeplanen for SFO må gi barn tid og rom for å kunne leke. – Lek skal ha en stor plass i barns liv. Den frie leken må gis plass både inne og ute, sier Morten Lindhard, nestleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Barn smitter sjelden voksne utenfor husstanden

Denne uka har det vært skolestart over hele landet og flere har uttrykt bekymring for smittevernet i skole, SFO og barnehage. Fagforbundet har stilt flere spørsmål til Folkehelseinstituttet (FHI) om en fersk forskningsrapport som sier at også barn kan være en smittekilde. – Fortsatt ikke spesiell smitterisiko knyttet til barnehager og skoler, skriver FHI.

Varsler om vond utvikling for unges psykiske helse

Nærmere tre ganger flere sliter med angst og depresjon etter at pandemien slo inn i mars, viser fersk undersøkelse som Universitetet i Oslo (UiO) har gjort. Kirkens SOS melder om det samme. De blir nedringt på telefon fra unge og voksne som har det vondt.

Urneseremoni - et godt alternativ

På grunn av smittefaren settes det nå grenser for hvor mange som kan delta i gravferder. Dette kan oppleves vondt når behovet for å samles er stort. Urneseremoni kan da være et godt alternativ.

Store ulikheter på hvordan kultursektoren organiseres

Telemarksforskning har gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge kompetanse og organisering av kulturfeltet i kommunene, på oppdrag fra Fagforbundet og Norsk kulturforum. Rapporten ble lansert i Oslo 26. november.

Bli kjent med en barne- og ungdomsarbeider i VGS!

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med barne- og ungdomsarbeider Elisabeth Kvåvik. Hun jobber til daglig ved St.Halvard Videregående skole i burskerud.

Bli kjent med en prest!

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med prest og leder av TeoLOgene Stig-Jørund Arnesen.

Kurs for tillitsvalgte i KA

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstidsbestemmelser og beredskap på leir. Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver og tillitsvalgt arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar. 

Bli kjent med en biblioteksjef

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med biblioteksjef i Volda Kommune, Tove Aurdal Hjellnes.

Forbildekonferansen 2019

Fagakademiet arrangerer Forbildekonferansen 31. oktober 2019 på Gamle Museet i Oslo.

Fagarbeidere i oppvekstsektoren erstattes med høyskoleutdannede

Fagarbeidere i Sogndal er bekymret for at kommunen ønsket å erstatte fagarbeiderkompetansen i oppvekstsektoren, med ulike høyskoleutdanninger. Denne trenden gjør at mange av Fagforbundets medlemmer opplever en usikkerhet i arbeidslivet, og at deres kompetanse ikke blir verdsatt på lik linje med andre fagarbeidere i kommunesektoren.

Framtidas bibliotek - balansekunst på stram line?

1. - 2. april arrangerte Fagforbundet konferanse på Stjørdal for bibliotekansatte. Temaet på konferansen var å vise noen av de utfordringene bibliotekansatte og bibliotekeiere står overfor.

Kartlegger kulturadministrasjonen i alle norske kommuner

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har sammen med Norsk Kulturforum (NOKU) bedt Telemarksforskning kartlegge kulturadministrasjonen i alle norske kommuner. Forskningsprosjektet skal se hvordan kulturarbeidet er organisert, hvilke ressurser de har, årsverk og utdanningsnivå.

Konferanser om digitale verktøy i barnehagen

Fagforbundet var medarrangør for konferansene Digital arena barnehage (DAB) sammen med stiftelsen Imtec og KS. Årets konferanser ble gjennomført i Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Hamar og Drammen. Til sammen deltok 1200 barnehageansatte på konferansene.

Økt kompetanse i praksis

I de aller fleste avtaleområdene er muligheter for kompetanseutvikling hjemlet i tariffavtalene. Allikevel er det vanskelig å realisere i praksis. Hvem bestemmer hva slags kompetanseheving det er behov for? Samsvarer arbeidsgivers behov for kompetanseutvikling med de ansattes? Og hvor ligger de konkrete utfordringene for Fagforbundet?

Fire på gangen

Det er mange arbeidsoppgaver knyttet til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. Hva er det viktigste for deg og hva har du lyst til å jobbe med i år?