Til hovedinnhold

Biblioteket er en hjørnestein i et velfungerende og rettferdig samfunn

Hagefest

Hagefest (Foto: Fagforbundet)

Slik innledet Marianne Bratsveen sitt innlegg under Lillehammer Litteraturfestival.

03.06.2024 av Marianne Bratsveen
Sist oppdatert: 26.06.2024

Fagforbundet arrangerte hagefest sammen med Forfatterforbundet og LO, der vi blant annet delte ut et stipend til debutanter. For Fagforbundet er litteraturfestivalen en anledning til å hylle de bibliotekansatte. Fagforbundet organiserer over 70 ulike stillingstitler innenfor kulturområdet, blant annet organiserer vi mange ulike yrkesgrupper i bibliotek.

Under følger hele talen fra leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Innlandet, Marianne Bratsveen.

Bibliotekets uvurderlige rolle

Biblioteket er en essensiell institusjon i samfunnet av flere grunner. For det første er biblioteket en kilde til kunnskap og informasjon. Det gir alle, uavhengig av økonomisk status, tilgang til et bredt spekter av bøker, tidsskrifter, aviser, og digitale ressurser. Dette er avgjørende for livslang læring og personlig utvikling.

For det andre fungerer biblioteket som et kulturelt senter. Det er et sted hvor folk kan oppleve og utforske forskjellige kulturer og historier gjennom litteratur, kunstutstillinger, og arrangementer som lesesirkler, foredrag og workshops. Dette fremmer forståelse og respekt for mangfold.

Biblioteket har også en viktig sosial funksjon. Det er et møtested hvor folk kan komme sammen, utveksle ideer, og delta i samfunnsaktiviteter. Dette bidrar til å styrke samfunnets fellesskapsfølelse.

Biblioteket et viktig verktøy for å bekjempe digital eksklusjon. I en tid hvor digitale ferdigheter er avgjørende, tilbyr biblioteket tilgang til datamaskiner og internett, samt opplæring i digital kompetanse. Dette bidrar til å sikre at alle har like muligheter i den digitale tidsalderen.

Kort sagt, biblioteket spiller en uvurderlig rolle i å fremme utdanning, kultur, samfunnsengasjement, og digital inkludering, og er derfor en hjørnestein i et velfungerende og rettferdig samfunn.

Forfattere spiller en stor rolle i bibliotekets funksjon og betydning. De skaper innholdet som fyller hyllene og de digitale katalogene, deres verk gir bibliotekene liv, dybde og relevans.  

               

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?