Til hovedinnhold

Medlemsmøte om Fagforbundets barnehagepolitikk

Marianne Bratsveen, yrkesseksjonsleder fra Fagforbudet Innlandet

Marianne Bratsveen, yrkesseksjonsleder fra Fagforbudet Innlandet (Foto: Per Flakstad)

Fagforbundet Innlandet ble invitert til Øyer for å møte barnehageansatte fra Fagforbundet og utdanningsforbundet for å diskutere barnehagepolitikk. På møtet deltok yrkesseksjonsleder Marianne Bratsveen, i tillegg deltok rådgiver Ingri Bjørnevik fra Fagforbundet nasjonalt.

18.01.2024 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 18.01.2024

Historien har vist oss at fagbevegelsen gått i bresjen for et mer likestilt samfunn, om felles rettigheter og sosial trygghet. Fagforbundet mener det er viktig å sikre at våre felles velferdsordninger, som gode skoler, SFO og barnehager, likeverdig gravferdsordninger, og attraktive kultur-, bibliotek og fritidstilbud finnes i hele landet. En sterk offentlig sektor er en forutsetning for rettferdig fordeling og for å sikre alle like muligheter til utdanning, helsetjenester og økonomisk og sosial trygghet.

Fagforbundet er opptatt av god kvalitet i alle barnehager, vi mener det er viktig med tidlig innsats, god omsorg, god faglig kompetanse og et tilpasset pedagogisk opplegg der barna står i sentrum.  På medlemsmøtet ble det fortalt at barnehagen skal være en arena for barns lek og pedagogiske utvikling i trygge omgivelser. En forutsetning er nok ansatte gjennom hele åpningstiden. Barnehagen skal gi rom for barns frie, spontane lek, læring og sosialisering gjennom hele dagen. 

De ansatte i barnehagen skal ha tid til å planlegge, og gjennomføre de ulike pedagogiske aktivitetene, både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barn. God barnehagekvalitet handler om antall ansatte og kompetansen som finnes i personalgruppen. Fagforbundet Øyer var enige i at vi trenger nok ansatte, som kan sørge for at målene i rammeplanen kan oppfylles.

Tillitsreform er fremtiden 

Fagforbundet har tillit til at dere her i Øyer vil finne de beste løsningene, som vil passe for barna her, enn politikerne på Stortinget. Lokalt tre-partsamarbeid og lokalt handlingsrom mener Marianne Bratsveen er framtiden.

Tillitsreformen er Fagforbundets viktigste strategi for utvikling barnehagesektoren. Kort fortalt innebærer tillitsreform å satse på utvikling og kvalitet i tjenestene i tett samarbeid med de ansatte. Fagforbundets medlemmer skal ha innflytelse og bestemme mer på sin arbeidsplass. Derfor ønsker Fagforbundet å gi lokal demokratiet større påvirkningskraft.

Gi lokale parter tillit, som gir de et handlingsrom til å kunne påvirke f.eks.; IA-bransjeprogram, arbeidsmiljø, bemanning, kompetanse, åpningstid, opptak, mangfold og ferieavvikling osv.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?