Til hovedinnhold

Endringer i arbeidsmiljøloven

musikk - gitar - kultur - kulturarbeider - musiker

musikk - gitar - kultur - kulturarbeider - musiker (Foto: Mostphotos)

Fra og med 1. januar må arbeidsgiver kunne dokumentere at en oppdragstaker ikke kan ansettes i en ordinær fast eller midlertidig stilling, endringene er særlig relevante for kulturarbeidere.

15.01.2024 av Heidi Anderssen-Dukes
Sist oppdatert: 16.01.2024

Det foregår nå en «storrengjøring» i arbeidslivet, der flere lovendringer er gjennomført for å sikre bedre rettigheter for arbeidstakere. 

Det er vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern) som trer i kraft 1. januar 2024.

Endringene skal gjøre grensene klarere

Lovens arbeidstakerdefinisjon tydeliggjøres slik at grensen mot selvstendige oppdragstakere blir klarere, og det innføres en ny presumpsjonsregel om at arbeidstakerforhold skal legges til grunn med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

Videre vil enkelte arbeidsgiverplikter knyttet til nedbemanning nå gjelde for alle foretak som er en del av et konsern. Dette innebærer at foretak som er en del av et konsern plikter å tilby annet passende arbeid og å gi fortrinnsrett til ny stilling til ansatte i andre foretak i samme konsern. I tillegg innføres det regler om informasjon og drøfting i konsern.

Retten til fast ansettelse styrkes slik at alle midlertidig ansatte får rett til fast stilling etter tre år, uansett hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

Det gjøres også endringer i de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljøarbeid. Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte, og det kan avtales ikke å ha verneombud i virksomheter med fem ansatte. 

Til slutt gjøres det endringer i arbeidsgivers drøftingsplikter ved at det skal gjennomføres drøfting med de ansatte om bruk av deltid, midlertidige ansettelser og innleie dersom en av partene krever det. Videre skal arbeidsgivers drøftingsplikt knyttet til bemanning også gjelde bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter. (Tekst hentet fra regjeringen.no)

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?