Til hovedinnhold

Nyheter

Datatilsynets temaside om korona og personvern

Datatilsynet mottar mange henvendelser om korona og personvern. De har derfor laget en egen side hvor de har samlet all informasjon om relevant regelverk og råd som kan være til hjelp. Siden oppdateres fortløpende.

Høy tillit er en styrke for bruk av kunstig intelligens i forvaltningen

Regjeringen, perspektivmeldinger og produktivitetskommisjonen har pekt på at det viktigste virkemiddelet for en mer effektiv offentlig sektor vil være digitalisering, og da pekes det spesielt på bruk av kunstig intelligens. Tilliten til offentlig sektor vil være en viktig ressurs for å lykkes i dette arbeidet, en ressurs som lett kan ødelegges hvis den ikke forvaltes på en god måte.

Digitalt kurs i mangfoldsledelse - hva er spesielt viktig i koronakrisen

Kurset gir deg kort innføring i hvorfor mangfoldsledelse er viktig i krisen vi står i og når hverdagen kommer etter at krisen er over. Fagforbundet har bidratt i utviklingen av verdens første standard for mangfoldsledelse og er opptatt av å fremme nødvendigheten av dette arbeidet

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

Illustrasjon

Omstridt avtale mellom Bø kommune og Zalaris kan være ulovlig statsstøtte

I følge juss-eksperter kan avtalen være i strid med EØS-regler om statsstøtte. Ordfører i Bø ser ikke denne problemstillingen.

Dispersed corona viruses with nervous system background, 3d rendering. Computer digital drawing.

Her finner du all informasjon om Fagforbundets korona-arbeid.

Nyttige standarder i krisetider er nå tilgjengelige kostnadsfritt

Standard Norge har frigitt ledelsesstandarder for risikostyring og kontinuitetsledelse. Disse kan lastes ned gratis på deres nettsider. Standardene er relevante for alle typer virksomheter.

Standard Norge frigir standarder for smittevernutstyr

Nå tilgjengeliggjør Standard Norge kostnadsfritt standardene som beskriver krav til blant annet munnbind, hansker og beskyttelsesklær for å bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr.

LO-advokatene svarer på koronarelaterte spørsmål

LO har en egen nettside med spørsmål og svar om koronakrisen fra LO-advokatene. Her finner du informasjon om sykepenger, omsorgspenger, permitteringer og informasjon til selvstendig næringsdrivende, studenter og lærlinger.

LO sekr Hedmark

Nav-ansatte er nå defineres som samfunnskritisk personell

Fagforbundet og FO vant frem at Nav-ansatte skal defineres som samfunnskritisk personell

Illustrasjon.

Del et bilde av din nye arbeidshverdag!

Dette er en utfordring til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Fagforbundet. Vis oss hvordan du har det på jobb akkurat nå!

Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020

Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.

Fagforbundets leder, Mette Nord.

Åpner for at kommune­ansatte kan jobbe mer

Fagforbundet ser behov for å kunne legge om arbeidsplaner og at det er behov for å jobbe mer for at kommunene kan holde hjulene i gang under koronapandemien. - Vi må ivareta de ansatte som gjør en kjempeinnsats i disse dager, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Ny informasjon fra samarbeidsutvalget vedrørende overføring av skatteoppkreverne

Samarbeidsutvalget har kommet med ytterligere anbefalinger knyttet til den praktiske håndteringen av overføringen. Versjon 3.0 av veilederen ble oppdatert 10. mars 2020.

Coronaviruset – aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Coronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. Les om hva som ligger i lov- og avtaleverk fra både Fagforbundet og LO advokatene

Psykolog Elisabeth Østrem mener at bare late sjefer kontrollmåler ansatte

Elisabeth Østrem er samarbeidspartner på Fagforbundets ledertreningsprogram. I følge Elisabeth finnes det to typer målinger av ansatte: – En som gjør at de jobber bedre og en som de mister motivasjonen av.

presse_Geir_Mosti_2

Fagprat; et helt nytt medlemstilbud!

Fagprat er en ny Podcast som tar for seg ulike temaer knyttet til Fagforbundets fag- og yrkesområder. Hør på episoden om vårt etterspurte ledertreningsprogram eller hva med en episode om ungdomshjernen?

Bø kommune inngår avtale med Zalaris HR Services

Fagforbundet har protestert kraftig mot denne saken vi mener er snikprivatisering av lønn og HR-tjenester i kommunen. Kommunestyret i Bø kommune vedtok allikevel i går å inngå avtale med Zalaris. Fagforbundet vil fortsette å følge utviklingen i saken tett.

Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president

EUs digitale strategi: kunstig intelligens og fri flyt av data på tvers av landegrenser og sektorer

EU-kommisjonen presenterte nylig sine overordnede planer for digitalisering med fokus på fri flyt av data og kunstig intelligens.

Solidaritet

Fagforbundets Nav-konferanse 28.–29. april er avlyst grunnet tiltak rundt koronasmitte

Vi håper å komme tilbake med ny dato for denne konferansen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?