Til hovedinnhold

Nyheter

Handelskampanjen intervjuet Ellen Dalen, 2 nestleder i Norges Tjenestemannslag (NTL) og Hans Martin Aase, nestleder i Fagforbundets Politikk- og samfunnsavdeling, om Helse Sør-Øst skandalen, outsourcing av IT-infrastruktur, forsvardsdata som skal lagres hos Microsoft, og muligheten for en statssky for offentlig data.

Støtt oppropet mot datahandelsavtalen

Fagforbundet støtter Attac og Handelskampanjens opprop mot datahandelsavtalen som for tiden framforhandles i hemmelighet mellom utvalgte land og de store teknologiselskapene. Skriv under du også!

Fremtidens arbeidsliv, technostress og digitale arbeidsmiljøfaktorer

Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og sosiale media har endret måten arbeid utføres og organiseres på. «Technostress», «telepress» og ubalanse mellom arbeid og privatliv er noen konsekvenser av dette som pekes på i en ny studie som har sett på «fremtidens arbeidsmiljø».

Innplassering av ansatte fra kommunene til Skatteetaten er ferdigstilt

Den 19. mai fikk 1101 medarbeidere fra skatteoppkreveren i kommunene beskjed om innplassering i Skatteetaten. Det har vært en krevende prosess og Fagforbundet er nå fornøyd med at de fleste av våre medlemmer har fått innfridd deres krav i innplasseringen.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god og annerledes 17. mai!

SSB med statistikk over arbeidsliv, belfokning og samfunn knyttet til Korona

På denne siden samler SSB statistikk som er relevant for å forstå hvordan Koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet. Siden oppdateres hver gang de har ny, relevant statistikk å vise.

Hvordan lede i krise? Hør podcasten "På jobben"

Kriser kan sette både ledere og organisasjoner under et enormt press. Kravene til god ledelse og forventningene til lederne blir større. Så på hvilken måte leder man best i en tid hvor vi blir kraftig utfordret på det etablerte?

Veileder for gjenåpning av kontor

Innholdet i denne veilederen er utarbeidet av LO og NHO, som har samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Veilederen er rettet mot virksomheter som planlegger en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene.

Virus smitter lettere i åpne og delte kontorer

Hvordan skal vi sitte på jobb for å unngå koronoa-smitte? Det er spørsmålet mange har stilt forskningsdirektør Stein Knardahl i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Av smittehensyn kan åpne kontorlandskap bli dyrt i tiden fremover.

Fag i fokus

Fag i fokus er korte, gratis nettkurs produsert av Fagforbundet. Kursene består av tekst, videoer og quiz, og tar mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre.

Podkasten Fagprat

Yrkesseksjon Helse og sosial i Fagforbundet har startet podcasten Fagprat. Er det et spesielt tema du vil høre om, gi oss beskjed!

Fikk du ikke med deg webinar med Einar Øverenget - se det her!

Hva gjør avstanden, isolasjonen og videomøtene med oss? Filosof Einar Øverenget møter journalist i Fagbladet, Sidsel Hjelme, til en samtale om det gode arbeidslivet - i og etter koronatida.

Fagakademiet tilbyr et utvalg webinarer

Hjemmekontor og lite fysisk kontakt med andre er blitt den nye hverdagen. Fagakademiet har derfor utviklet flere gode kompetansehevende tiltak som gjennomføres som webinar.

Ledelse innebærer så mangt - møt den allsidige næringssjefen i Brønnøy kommune

Johnny Nielsen Hanssen kan alt fra å fyre dynamitt til å kjøre maskiner på 90 tonn. Før gikk han med ordførerkjedet, nå hjelper han folk med en drøm

Oppdatert versjon av NSM sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhet blir stadig viktigere. Nesten alt vi gjør på jobb involverer digitale arbeidsflater. I 2017 ga Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut den første versjonen av Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Nå er en ny og oppdatert versjon av prinsippene klar, der NSM har fått gode innspill fra en rekke erfarne bidragsytere.

Ta et kurs om kompetanseplaner fra hjemmekontoret!

Fagforbundet tilbyr kurs i arbeid med kompetanseutvikling og kompetanseplaner på arbeidsplassen. Kurset er først og fremst rettet mot tillitsvalgte, men kan være nyttig for alle som er opptatt av tema.

Norge og Brexit

Mer enn 3,5 år etter folkeavstemningen i 2016 forlot Storbritannia EU 31. januar. Statsminister Boris Johnson satser på å få forhandlet fram en endelig avtale om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia i løpet av 2020. Korona-viruset har foreløpig forsinket forhandlingene. Hva betyr Brexit for Norge?

Arbeidstilsynets temaside for pandemien

Kartleggingen og risikovurderingen knyttet til korona-viruset skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Janka Damslora, nestleder Fagforbundet Oslo

Kompetansereform – Lære hele livet

Denne uken la regjeringen fram den lenge varslede meldingen til Stortinget om en kompetansereform. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Mangler tittel til artikkel med id [11085]

Smittesporingsapp og personvern

Regjerningen lanserte torsdag sin smittesporingsapp. En rekke land har lansert egne apper, som varierer noe i design. Hvordan skal man klare å kombinere smittesporing med personvern?

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?