Til hovedinnhold

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

(Foto: Herlung, Sandra Marie)

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

16.04.2020 av Christina Kårstad
Sist oppdatert: 19.06.2020

Klikk her for å søke opptak. 

På grunn av usikkerhetene ved koronasituasjonen har studiet blitt heldigitalisert. 

Studiet er et nettbasert tilbud til alle Fagforbundets medlemmer. Det består av tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisning og eksamen i to emner pr semester. Studiet består av fire emner:

1. VERDIBASERT LEDELSE (7,5 studiepoeng) 

Emne med spesielt fokus på organisasjoners grunnelggende verdier. Herunder verdibevissthet, verdienes forpliktelse for arbeidsfellesskapet og standarder for ledelse der virksomhetens formål og verdier er i fokus.

2. STRATEGISK LEDELSE (7,5 studiepoeng)

Grunnleggende emne i ledelse der strategiske beslutninger, analytisk forståelse for elementer i organisasjonen som gir grunnalg for bedre og mer strategisk ledelse.

3. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR (7,5 studiepoeng)

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om moral, etikk, samfunnsansvar og mulige tiltak for ansvarlig virksomhet. Etter endt studium skal studentene kunne drøfte virksomhetsetiske grunnspørsmål og utvalgte tema som moral, lønnsomhet, bærekraft, forbruker-, klient- og brukerinteresser i lys av relevant normativ og deskriptiv teori og kunnskap. 

4. HUMAN RESOURCES (7,5 studiepoeng)

Emnet omfatter spørsmål knyttet personalarbeidets strategiske forutsetninger, personalpoli­tikk og planlegging. Dessuten inngår nasjonale og internasjonale rammer for personalarbei­det, rettslige rammer og nasjonale rammer for deltakelse og medvirkning. Det er også fokus på samspillet mellom personalarbeidet og samfunnsforholdene ellers.

 

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du må være medlem i Fagforbundet for å ta dette studiet. 

 

Klikk her for å søke opptak. 

Søknadsfrist er 15. juni.

 

Samlinger

 

De planlagte samlingene ved oppstart av hvert semester vil i denne runden utgå på grunn av usikkerhetene ved koronasituasjonen. 

 

Pris

Fagforbundet finansierer hele det faglige opplegget som blant annet er kostnader til forelesere, lokaler og en del organisatorisk, som at studiet er deltid, at man kan søke på bakgrunn av realkomeptanse, i tillegg til at vi nå har jobbet med å utvikle studiet mer og mer digitalisert.  

Du må selv dekke kostnader til reise, opphold og pensumlitteratur, i tillegg til semesteravgift som deltidsstudent.

Halvparten av dokumenterte merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (overnatting) og halvparten av utgifter til studieavgift og pensum (inntil 15 000,-) kan dekkes av stipendordningen: http://www.fagforbundet.no/stipend/

 

Lurer du på noe?

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?