Til hovedinnhold

EUs digitale strategi: kunstig intelligens og fri flyt av data på tvers av landegrenser og sektorer

Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president

Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president (Foto: EPA/Olivier Hoslet)

EU-kommisjonen presenterte nylig sine overordnede planer for digitalisering med fokus på fri flyt av data og kunstig intelligens.

28.02.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 06.03.2020

EU-kommisjonen presenterte nylig sin nye strategi for digitalisering. Den er delt opp i tre hovedinitativer: overordnet strategi, strategi for kunstig intelligens og europeisk datastrategi. Datastrategien fokuserer på fri flyt av data mellom medlemsland, herunder offentlige data som ikke er personopplysninger.

EU vil opprette et indre marked for data hvor

  • data kan strømme fritt innen EU
  • overholdes av personvernregler og konkuranseregler
  • at reglene for adgang og anvendelse av data er rettferdige, praktiske og klare  

EU ønsker fri flyt av data "på tvers av sektorer", noe som innebærer vidstrakt deling av offentlige data med private aktører.  

Se pressekonferanse med presidenten av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, her: https://europa.eu/!dk68hN

Oversikt over EUs digitaliseringsstrategi finner dere her: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_da

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?