Til hovedinnhold

Omstridt avtale mellom Bø kommune og Zalaris kan være ulovlig statsstøtte

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Fagforbundet)

I følge juss-eksperter kan avtalen være i strid med EØS-regler om statsstøtte. Ordfører i Bø ser ikke denne problemstillingen.

03.04.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 16.04.2020

Høyre-flertallet i kommunestyret i Bø i Nordland vedtok i vinter å inngå en avtale med outsourcings-selskapet Zalaris. Avtalen er at kommunens ansatte skal trene Zalaris-ansatte i kommunal lønnskjøring.

På sikt kan dette samarbeidet gjøre det enklere for Zalaris, som allerede kjører lønn for mange private virksomheter, å tilby slike tjenester til flere norske kommuner.

Avtalen har fått kritikk fra flere hold, inkludert Fagforbundet og opposisjonen i kommunestyret i Bø.

Men et annet spørsmål er om den er lovlig. Malgorzata Agnieszka Cyndecka, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen med doktorgrad i EØS-regler om statstøtte, mener avtalen kan gjøre at Zalaris får økonomiske fordeler. Det kan i så fall bli en juridisk snublestein.

Usikre advokater

Bø kommune skal ikke kjøpe tjenester av Zalaris. Tvert imot skal kommunen låne ut to lønningskontoransatte til Zalaris, for å hjelpe selskapet med innsikt i kommunens rutiner.

Advokatene til kommuneorganisasjonen KS, som har analysert avtalen for Bø kommune, mener dette er i tråd med anbudslovene og innenfor arbeidsgivers styringsrett.

KS-advokatene har ikke utredet om dette kan være lovstridig statstøtte, men stiller spørsmål om det kan være det.

Kristian Strømsnes, spesialist på offentlige anskaffelser ved juridisk fakultet ved UiB, har lest avtalen og KS-advokatenes utredning. Han mener avtalen kan være EØS-stridig.

«Det spesielle her er at en kommune bidrar til å gjøre Zalaris i stand til å konkurrere om lønnskjøringer for det offentlige i fremtiden. Kommunen skaper med andre ord en konkurrent for de firmaene som allerede kan tilby denne tjenesten. Det er kanskje ikke fullt så enkelt å utligne denne konkurransefordelen bare ved å gi mer informasjon og tid. På den andre siden ser det mest ut som advokatene (KS-advokatene red.anm) bare opplyser om at dette kan være noe å være oppmerksom på seinere, og ikke vurderer det særlig inngående nå.»

Les hele saken i Fagbladet:

https://fagbladet.no/nyheter/kommune-skal-lare-opp-privat-selskap-omstridt-kommunaltprivat-samarbeid-kan-vare-ulovlig-statsstotte-6.91.691903.6e243f1be6

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?