Til hovedinnhold

Nyheter

Nytt tilbud: Verktøy for å jobbe målrettet med sikkerhetskultur i offentlige virksomheter

Mange av nyhetssakene om datainnbrudd og datalekkasjer drar frem virksomhetens eller ansattes svake passordhåndtering eller adferd som en av sårbarhetene som ble utnyttet da virksomheten ble rammet. I mange tilfeller er det rett og slett de ansatte som angripes, og ikke systemene.

Martin Henriksen (Ap), Troms

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å skape nye jobber

Arbeidet er Norges største verdiskaper, og det å skape nye jobber må grunnlegges på godt arbeid. Derfor krever jobbskaping også et godt arbeidsmiljø.

Norske cyberforsvarere mottar Sønstebyprisen

Anerkjenner og hyller Norges usynlige krigere innen både sivil, militær, privat og offentlig sektor. Sønstebyprisen tildeles i år en hel rekke virksomheter som har til felles å forsvare Norge og det norske demokratiet mot cyberangrep.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Personvern: Bilder av ansatte på inter- eller intranett

Arbeidsgiveren din skal i utgangspunktet be om ditt samtykke før det publiseres bilder av deg på virksomhetens nettsider. Dette gjelder både når nettsidene det er snakk om er åpne (internett) eller interne i virksomheten (intranett).

Hvordan står det til på hjemmekontoret?

Det er nå på høy tid at vi får på plass flere lokale særavtaler som omhandler hjemmekontor og hva slags plikter og rettigheter man har, skriver Fagforbundet Nordlands Guro Fikseth.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Datatilsynets veileder for bruk av skytjenester i skolen

Grunnet bekymring for elevers personvern har Datatilsynet laget en veileder for bruk av skytjenester i skolen, herunder bruk av Google Chrome. De mener blant annet at skolen ikke kan benytte samtykke som rettsgrunnlag når elevene pålegges å bruke Google Chrome.

Med ønsker om en riktig god jul

Meld deg på Svart økonomikonferansen 2021!

26. januar 2021 går den årlige Svart økonomikonferansen av stabelen. Vi undersøker hvordan det offentlige kan forfølge arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelse bedre og mer effektivt. Konferansen er digital - meld deg på nå!

Kommunerevisor = privat revisor = statsautorisert revisor!

Stortinget har nylig vedtatt ny revisorlov. Loven har stor betydning for kommunerevisorene, inklusive de revisorene som er medlemmer i Fagforbundet. I tillegg til viktige endringer i oppgaver som revisjonen skal gjennomføre – til samfunnets beste – høynes statusen til kommunerevisorene. Fra 1.1.2021 blir det bare én godkjent tittel; statsautorisert revisor.

Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid – sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Mandag 7. desember kl. 9-10 inviterer STAMI i samarbeid med partene til et webinar hvor arbeidsmiljø settes på agendaen. Representanter fra myndighetene og partene kommer for å presentere og diskutere arbeidsmiljøsatsingen.

Studier på Høgskolen Innlandet

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen ledelse og digitalisering i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Studiet gir 30 studiepoeng og er et tilbud kun til våre medlemmer. Søknadsfrist 21.januar.

Verdien av min arbeidsplass!

I Fagforbundet organiserer vi mange yrkesgrupper og noen står mer i frontlinjen enn andre i denne pandemien. Jeg gjør meg allikevel noen tanker om at alle yrkesgrupper bærer ulike belastninger og at hjemmekontor i snart ni måneder tærer på. Og ja, alle har vi lært mye om digitale verktøy, men først og fremst har jeg lært hvor mye arbeidsplassen og mine kollegaer betyr for meg.

Helst skulle jeg reist og vært innom alle regionene fra Finnmark til Agder. Nå er alternativet at vi møtes på Teams, forteller Martin Raaen Eidissen som er prosjektleder for LO for alle i Fagforbundet.

Fagforbundet kaprer stadig flere med høyere utdanning

I januar 2020 startet LO sammen med elleve forbund verve- og organisasjonskampanjen «LO for alle». Målet er å verve og beholde flere med høyere utdanning. Og til tross for koronapandemien er arbeidet godt i gang.

Meld deg på LO IKT-konferansen 7. desember om kunstig intelligens og partssamarbeid

Tradisjonen tro avholdes LO IKT-konferansen, men denne gangen på digital plattform. På LO IKT-konferansen ser vi på de fremste teknologiske utviklingstrekkene i vår tid og diskuterer hvordan disse vil påvirke arbeidslivet og fagforeningsarbeidet. Konferansen er gratis.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Fagforbundet med full seier om betalt spisepause

I halvannet år har striden mellom Fagforbundet og KS om kontoransattes spisepause rast. Nå er saken avgjort i Arbeidsretten og det ble full seier for Fagforbundet.

Utsetter digitalt grenseforsvar

Regjeringen har varslet at kapitlene om tilrettelagt innhenting i den nye etterretningstjenesteloven ikke trer i kraft 1. januar.

Fagforbundet inviterer til webinar: Den vanskelige samtalen

Dårlig arbeidsmiljø, konflikter og høyt sykefravær kan unngås på arbeidsplassen hvis ledere tar tak i problemer så tidlig som mulig. Den vanskelige samtalen kan være avgjørende for å lykkes med nettopp det. Den 8. desember gir organisasjonspsykolog Tor Åge Eikerapen oss nyttige verktøy for å gjennomføre slike samtaler.

Arkivenes dag 13.-15. november

Arkivenes dag arrangeres andre helgen i november, for 2020 er dagene 13.-15. november. Gratulerer med dagen! Takk for den gode og viktige jobben dere utfører.

Fagprat: Ledelse i koronatid

Mange ledere måtte lære seg helt nye måter å jobbe på da koronaepidemien kom i mars 2020. Fagforbundet har laget en podcast hvor psykolog Elisabeth Østrem forteller om både utfordringer og nye muligheter for ledere.

Guide: Slik begrenser du sporing av din mobil

NRKbeta viser deg hvordan du deler færre posisjonsdata – på Android og iPhone.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?