Til hovedinnhold

Nyttige standarder i krisetider er nå tilgjengelige kostnadsfritt

Standard Norge har frigitt ledelsesstandarder for risikostyring og kontinuitetsledelse. Disse kan lastes ned gratis på deres nettsider. Standardene er relevante for alle typer virksomheter.

01.04.2020 av Christina Kårstad
Sist oppdatert: 17.04.2020

Standarden om risikostyring gir veiledning om hvordan organisasjoner kan integrere risikobasert beslutningstaking i styring, planlegging, ledelse, rapportering, policy, verdier og kultur. Det overordnede målet med standarden er at virksomheten utvikler en risikostyringskultur der ansatte og interessenter er klar over viktigheten av å overvåke og håndtere risiko.

Standarden om kontinuitetsledelse viser til at gode planer gjør at du kan reagere mer effektivt og komme raskere tilbake til normalen etter en uønsket hendelse. Dette er en standard for innføring og vedlikehold av effektive planer, systemer og prosesser for kontinuitetsledelse.

Begge standardene er relevant for alle virksomheter, offentlig som privat, stor eller liten. Du kan lese mer om standardene og laste dem ned ved å følge linken: https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/kvalitet-og-risiko/2020-nyheter/nyttige-standarder-i-krisetider-tilgjengelig-kostnadsfritt/

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?