Ukebrev

Ukebrev fra Yrkesseksjon for kontor og administrasjon

Uke 15, 16. april 2021

Tok i mot rapporten fra personvernkommisjonen - Les rapporten her

Personvernkommisjonen ble oppnevnt i juni 2020 og har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Kommisjonen har blant annet kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

Se alle nyhetssaker

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?