Til hovedinnhold

Standard Norge frigir standarder for smittevernutstyr

Nå tilgjengeliggjør Standard Norge kostnadsfritt standardene som beskriver krav til blant annet munnbind, hansker og beskyttelsesklær for å bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr.

01.04.2020 av Christina Kårstad
Sist oppdatert: 17.04.2020

Fagforbundets samarbeidspartner Standard Norge har nå frigjort standarder for produksjon av smittevernutstyr. Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. De er også Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. 

Bakgrunnen for at standardene gjøres tilgjengelig uten kostand, er den alvorlige mangelen på munnbind, masker, hansker og annet smittevernutstyr over hele Europa på grunn av korona-pandemien (COVID-19). Standardene vil gjøre markedsadgangen raskere og enklere for nye produsenter av medisinsk utstyr og verneutstyr, og bidra til at helsepersonell og pasienter får tilgang til det utstyret de så sårt trenger.


Standard Norge frigjør i første omgang 11 standarder, som handler om alt fra hansker, munnbind, vernebriller og beskyttelsesklær. Alle standardene er utviklet i et samarbeid mellom hundrevis av europeiske eksperter og gjelder for hele EØS-området.


Standardene kan lastes ned her: https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/medisinsk-utstyr/standarder-for-smittevern/


«Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr», sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?