Til hovedinnhold

Ny informasjon fra samarbeidsutvalget vedrørende overføring av skatteoppkreverne

Samarbeidsutvalget har kommet med ytterligere anbefalinger knyttet til den praktiske håndteringen av overføringen. Versjon 3.0 av veilederen ble oppdatert 10. mars 2020.

13.03.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 20.03.2020

Samarbeidsutvalget har kommet med ytterligere anbefalinger knyttet til den praktiske håndteringen av overføringen, blant annet angående;

  • kommunalt lønnsoppgjør 2020
  • fleks-/plusstid
  • pensjon/AFP
  • kommunenes opplysningsplikt om individuelle forpliktelser og rettigheter.

Disse anbefalingene fremkommer i oppdatert versjon av veilederen. Endringene er inntatt i kapitlene 8 og 11 i veilederen. Alle endringer er markert med gult i dokumentet.

Veileder ligger vedlagt i saken.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?