Til hovedinnhold

Nyheter

Jan Davidsen er glad for at medlemmene mener at kampen mot fattigdom er forbundets viktigste kampsak.

Ferdigstilt rapport og veileder for overføringsprosessen til Skatteetaten

I saken følger mer informasjon og rapport og veileder fra samarbeidsutvalget.

Årets første ukequiz

Her kommer årets siste ukebrev-quiz!

Svar på årets første ukequiz

Her svarene på årets første quiz.

Tillitsvalgte sikrer gode digitale resultater

Du trenger ikke være IKT-medarbeider for å bidra når kommunen din vil digitalisere. Du trenger bare være en god tillitsvalgt. Her er sjekklista du trenger!

Fikk du ikke med deg Svart økonomikonferansen 4. februar 2020? Se konferansen på YouTube!

Konferansen var fulltegnet og vi hadde mange på venteliste. Dersom du ikke fikk plass, men kunne tenkte deg å se konferansen, så kan du se hele konferansen på Youtube.

Personvern under press: PST innhenter passasjerlister fra Norwegian

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å hente inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser. PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter.

Se video - KS-seminar om mulig statliggjøring av skatteoppkrevingen 6. desember 2019

Fredag 6. desember arrangerte KS et seminar om den mulige statliggjøringen av skatteoppkrevingen. Til stede var blant andre skattedirektør Hans Christian Holte. Hele arrangementet ble strømmet og kan ses i sin helhet her.

Ukesquiz

Svar på ukesquizen-10491

Vet du hvem personvernombudet ditt er?

Alle offentlige virksomheter skal ha personvernombud, herunder alle kommuner. Personvernombudet har ansvaret for oppfølgingen av arbeidet med personvern i virksomheten.

Fagforbundets høringssvar på forslaget til ny arkivlov

Høringsfristen var 2. desember, og Fagforbundet har kommet med sine innspill til den nye arkivloven.

Ukequizen

Svar på ukequizen

nordreisa5

Personvern på arbeidsplassen - Arbeidsmiljøundersøkelser

Arbeidsgiver ønsker fra tid til annen å gjennomføre undersøkelser blant de ansatte. Slike undersøkelser omtales ofte som arbeidsmiljøundersøkelser, medarbeiderundersøkelser eller HR-undersøkelser. Arbeidsgiver bør i forkant av undersøkelsen være bevisst på hva som er formålet med undersøkelsen. Les mer om personvern og arbeidsmiljøundersøkelser her.

LO-kommune arrangerer avslutningskonferanse om samarbeid om digital kompetanse og omstilling

Torsdag 21. november åpnet Monica Mæland erfaringskonferansen som ble avholdt av hovedsammenslutningene i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Trond Finstad deltok i paneldebatt. Konferansen avsluttet prosjektet samarbeid om digital kompetanse i kommunene.

LO-kommune arrangerer avslutningskonferanse om samarbeid om digital kompetanse og omstilling

Torsdag 21. november åpnet Monica Mæland erfaringskonferansen som ble avholdt av hovedsammenslutningene i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Trond Finstad deltok i paneldebatt. Konferansen avsluttet prosjektet samarbeid om digital kompetanse i kommunene.

Ukequiz

Her er ukens spørsmål!

Svar på ukequizen-10457

Her kommer svarene på ukens spørsmål.

Dilemmaer ved bruk av ny teknologi

Hva betyr digitaliseringen for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Gode arbeidsprosesser og åpenhet rundt digitale løsninger er sentralt.

Fagforbundets topplederprogram

Er du rådmann, sitter i rådmannens ledergruppe eller kirkeverge, se her!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?