Til hovedinnhold

Kommunerevisor = privat revisor = statsautorisert revisor!

Stortinget har nylig vedtatt ny revisorlov. Loven har stor betydning for kommunerevisorene, inklusive de revisorene som er medlemmer i Fagforbundet. I tillegg til viktige endringer i oppgaver som revisjonen skal gjennomføre – til samfunnets beste – høynes statusen til kommunerevisorene. Fra 1.1.2021 blir det bare én godkjent tittel; statsautorisert revisor.

04.12.2020 av Lyra Lluka
Sist oppdatert: 16.12.2020

Det viktigste for kommunerevisorer er at praksis fra kommunal og privat revisjon likestilles når det gjelder autorisasjonskravet som statsautorisert revisor. Fram til nå har ikke praksis fra kommunal revisjon talt like mye som praksisen fra privat revisjon, til tross for at utdanningen for de som utfører revisjonen er lik. Fagforbundet har i mange år krevd likestilling av praksisen, men er blitt avvist – og med dårlig begrunnelse. Vår argumentasjon har hele tiden vært at det at selv om revisjonen kan være ulik, så er det å revidere en kommune minst like variert og kompetansegivende som å revidere private aksjeselskaper av ulike størrelser og i ulike bransjer. Poenget er at enhver revisor alltid må vurdere om hen har tilstrekkelig og rett kompetanse i forhold til oppdraget.

Det blir overgangsordninger og en forskrift som utdyper praksiskravene er lovet i nær framtid.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) følger opp hvordan den enkelte kommunerevisor skal innrette seg for å innfri de nye lovkravene. Les mer her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?