Til hovedinnhold

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å skape nye jobber

Martin Henriksen (Ap), Troms

Martin Henriksen (Ap), Troms (Foto: Arbeiderpartiet)

Arbeidet er Norges største verdiskaper, og det å skape nye jobber må grunnlegges på godt arbeid. Derfor krever jobbskaping også et godt arbeidsmiljø.

22.01.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 27.01.2021

Arbeidsmiljø handler nettopp om selve arbeidet, hvordan det organiseres, gjennomføres og planlegges. Dette legger grunnlaget for gode resultater, høy motivasjon og produktivitet. Et godt arbeidsmiljø er altså grunnleggende for jobbskaping.

På NHOs nylig gjennomførte årskonferanse ble søkelyset rettet mot jobbskaping – som avgjørende for fremtidens velferdsstat. Arbeid er et grunnleggende element i velferdsstaten, og det knyttes til positive verdier – slik som sosial inkludering, aktiv deltakelse, verdighet og selvrespekt. Et arbeidsliv i utvikling vil gi mange endringer fremover, både små og store. Også arbeidsmiljøutfordringene kommer til å bli annerledes i takt med endringer og ny jobbskaping.

Et godt organisert arbeidsliv med kollektive tariffavtaler, få og store hovedorganisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, med jevnbyrdighet mellom partene, har bidratt til høy konkurransekraft og yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid. Det er også nødvendig for jobbskaping – noe vi kanskje ser spesielt i krevende tider slik som disse.

Gode forutsetninger for jobbskaping

I en kommentar til dette fremhever Hans-Christian Gabrielsen i LO at dersom arbeidsplassene som skapes skal vare, utvikles og være produktive, er et godt arbeidsmiljø en nøkkelfaktor.

– Et godt arbeidsmiljø bidrar sterkt til et gode for både arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, nemlig lavt sykefravær. En ledelse som tar i bruk det vi vet fungerer for å skape et godt arbeidsmiljø, er gull verdt. Det samme er en ledelse som tar sine ansatte på alvor slik at de kan bidra til produktivitet og til et godt arbeidsmiljø gjennom medvirkning og medbestemmelse, sier Gabrielsen.

Han legger til at Norge har sterke forskningsmiljøer som kan bidra til å synliggjøre verdien av partssamarbeid gjennom medvirkning og medbestemmelse og ikke minst hva som skal til for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø i enhver virksomhet.

– Det norske samfunnet burde derfor ha de aller beste forutsetningene for å skape nye og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser som gir trygghet for alle arbeidstakere.

Les hele artikkelen på STAMI: https://stami.no/jobbskaping-hviler-pa-godt-arbeid/

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?