Til hovedinnhold

Verdien av min arbeidsplass!

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

I Fagforbundet organiserer vi mange yrkesgrupper og noen står mer i frontlinjen enn andre i denne pandemien. Jeg gjør meg allikevel noen tanker om at alle yrkesgrupper bærer ulike belastninger og at hjemmekontor i snart ni måneder tærer på. Og ja, alle har vi lært mye om digitale verktøy, men først og fremst har jeg lært hvor mye arbeidsplassen og mine kollegaer betyr for meg.

02.12.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 08.12.2020

Kostnadsbesparende?

Nylig uttalte NHOs sjeføkonom Øystein Dørum at bedrifter vil ha mer hjemmekontor etter pandemien, men la oss ikke selge unna kontorlokalene riktig ennå. Mer fleksibilitet for ansatte i arbeidshverdagen er positivt for mange, men argumentasjonen for mer hjemmekontor begrunnes ofte fra bedriftsledere med økt effektivitet og færre økonomiske kostnader.

Men kan vi sette en pris på verdien av en arbeidsplass? Og er vi i ferd med å effektivisere oss bort, ved å klikke oss inn fra møte til møte? Jeg er overbevist om at sjeføkonomen her undervurderer verdien av jobbtilknytning og at det ikke vil gi kostnadsbesparelser på sikt.

Blant annet viser en ny studie at medarbeidere som jobber hjemmefra har en større psykisk belastning og er oftere syke enn de som reiser på jobb. Medarbeiderne rapporterer om større grad av utmattelse, sinne og frustrasjon, samt mer konsentrasjonsproblemer og søvnproblemer enn medarbeidere som jobber fast i bedriftens lokaler. Samtidig viser undersøkelser at hjemmekontor gjør det vanskelig å skille mellom jobb og fritid, slik blir det oftere mer krevende å holde seg innenfor rammene av normal arbeidstid på hjemmekontoret.

Svakere jobbtilknytning

Jobben er en samlingsplass og kunnskapsarena, ikke minst et sted å bygge lagfølelse og for personlig utvikling. I følge psykolog Knut Inge Fostervold bidrar hjemmekontor til å redusere jobbtilknytningen over tid. Han peker på at fravær av tilhørighet i arbeids- og kollegafellesskap vil svekke tilknytningen og arbeidsinnsats på sikt. En mer løselig tilknytning til arbeidsplassen vil derfor få negative konsekvenser som hyppigere jobbskifter og færre som organiserer seg.

Jeg frykter også at mange ansatte går glipp av informasjon om hva som foregår på jobben. Ikke minst er jeg bekymret for at tillitsvalgte og verneombud ikke har mulighet til å «fange opp» relevante problemstillinger som rører seg i arbeidsmiljøet. Dette er problematisk og vil på sikt kunne utfordre retten til medbestemmelse.

Veien videre

Som leder i yrkesseksjon kontor og administrasjon vil jeg sørge for at vi skal ta med oss erfaringene fra denne perioden. Når pandemien er over er det nødvendig å se på hva som var bra og hva som ikke fungerte for våre medlemmer og tillitsvalgte i denne situasjonen. Disse erfaringene vil være avgjørende i arbeidet med utforming av fremtidens arbeidsliv.

Men frem til det; hold ut litt til! Dere gjør en fantastisk god jobb og jeg ser med glede frem til vi alle kan møtes på arbeidsplassene våre igjen og gi hverandre en god klem.

Vennlig hilsen Trond:)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?