Til hovedinnhold

Datatilsynets veileder for bruk av skytjenester i skolen

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet (Foto: Jan Tore Skjelbek)

Grunnet bekymring for elevers personvern har Datatilsynet laget en veileder for bruk av skytjenester i skolen, herunder bruk av Google Chrome. De mener blant annet at skolen ikke kan benytte samtykke som rettsgrunnlag når elevene pålegges å bruke Google Chrome.

08.01.2021 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 15.01.2021

Bakgrunnen for veiledningen er at stadig flere kommuner velger å ta i bruk Google sine løsninger i grunnskolen. Dette har ført til bekymringer hos flere foresatte, som igjen har varslet Datatilsynet. De ble funnet flere mangler i kommunenes bruk av skytjenestene. 

Les mer her : https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/bruk-av-google-chromebook-og-g-suite-for-education-og-andre-skytjenester-i-grunnskolen/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?