Til hovedinnhold

Norske cyberforsvarere mottar Sønstebyprisen

Anerkjenner og hyller Norges usynlige krigere innen både sivil, militær, privat og offentlig sektor. Sønstebyprisen tildeles i år en hel rekke virksomheter som har til felles å forsvare Norge og det norske demokratiet mot cyberangrep.

15.01.2021 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 18.01.2021

Det er kadetter fra Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskoler som mottar prisen på vegne av FSH/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, Kripos NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), NTNU, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Norsk Senter for Informasjonssikring – NorSIS, CST og Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (Norma Cyber). 

Les mer: https://www.digi.no/artikler/norske-cyberforsvarere-mottar-sonstebyprisen/505579

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?