Til hovedinnhold

Nytt tilbud: Verktøy for å jobbe målrettet med sikkerhetskultur i offentlige virksomheter

Mange av nyhetssakene om datainnbrudd og datalekkasjer drar frem virksomhetens eller ansattes svake passordhåndtering eller adferd som en av sårbarhetene som ble utnyttet da virksomheten ble rammet. I mange tilfeller er det rett og slett de ansatte som angripes, og ikke systemene.

22.01.2021 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 25.01.2021

Som en del av Digitaliseringsdirektoratets samarbeidssprosjekt, laget NORSIS i 2020 to veiledere om sikkerhetskultur. Dette arbeidet er gjort både på oppdrag av og i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Den ene veilederen handler om hva sikkerhetskultur er og hvordan ledelsen/lederen kan og bør jobbe med dette. Den andre veilederen angir metoden for å kartlegge sikkerhetskulturen i en virksomhet.

Finn veilederene her: https://norsis.no/nytt-tilbud-verktoy-for-a-jobbe-malrettet-med-sikkerhetskultur-i-offentlige-virksomheter/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?