Kirkens arbeids­giver­organisasjon (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. Denne avtalen gjelder fra 1. januar 2018.

Mellomoppgjøret 2019

Fagforbundet har kommet fram til løsning i mellomoppgjøret med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). Avtalen kom på plass i Kirkens Hus i Oslo 25. juni 2019.

Det gis et generelt tillegg på 3,2 prosent for medlemmer i rettssubjektet Den norske kirke (Dnk), gjeldende fra 1. mai 2019. Det gis en lønnsøkning på 4,1 prosent for ansatte i unormerte stillinger med garantilønn fra samme virkningsdato.

Fellesråd og menighetsråd med flere får alle et generelt tillegg på minimum 9 000 kroner med virkning fra 1. mai 2019. De unormerte stillingene får 3,35 prosent fra samme virkningsdato.

Tilleggene ivaretar en god lavtlønns- og likelønnsprofil. Det gis uttelling for kompetanse og utdanning. Pensjon er ivaretatt slik som avtalt i kommunal og statlig sektor.

Fagforbundet fikk gjennomslag for at gravplasskolen gir uttelling lønnsmessig.

Hovedoppgjøret 2018

  • Alle ansatte i den norske kirke, som sentralkirkelige organ og bispedømmer, får et tillegg på 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene. Alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn på alle unormerte stillingskoder, øker tilsvarende.
  • For arbeidstakere i fellesråd og menighetsråd med flere, gis sentrale tillegg av varierende størrelse fra 1. august 2018. Størrelsen på tilleggene er mellom 4500 og 6800 kroner, avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende fra 1. august 2018.
  • Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn gis et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.
  • Lørdags- og søndagstillegget økes til minst 53 kroner per time med virkning fra 1. januar 2019.
  • Kvelds- og nattillegget for de som jobber skift og turnus justeres med at tabellen bortfaller. Alle vil nå få minst 56 kroner per time gjeldende fra 1. januar 2019.
  • Kvelds- og nattillegget for dagarbeidere økes fra minst 25 til minst 28 kroner per time. Økningen gjelder fra 1. januar 2019.
  • Fagarbeider som har fullført kirketjenerskolen gis et tillegg på 10 000 kroner.
  • Lønn for alderspensjonister økes til 201 kroner per time fra 1. mai 2018.
  • Det er nedsatt et partsammensatt utvalg som skal vurdere om det bør være en lønnskompensasjon for ansatte som gjennomfører gravplasskolen – slik at den lønnsmessig likestilles med kirketjenerskolen.

Garantilønn og sentrale lønnstillegg i KA. Gjeldende fra 1. mai 2019.

Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9000 301500
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 10000 350000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 10000 370000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 10500 400000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 11500 430000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 13000 487700
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9000 307000
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 10000 355000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 10000 375000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 10500 410000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 11500 440000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 13000 497400
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9000 309800
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 10000 359000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 10000 379000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 10500 420000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 12000 450000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 13500 503000
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9000 312800
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 10000 364000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 10000 384000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 11000 430000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 12000 455000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 13500 508300
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9000 320900
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 10000 375000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 10000 395000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 11000 440000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 12500 460000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 14000 528800
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9000 367200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 10000 414500
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 10000 435000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 11000 480000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 13000 500000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 14500 560000
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9000 405100
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 10000 427000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 10000 445000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 11000 485000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 13000 523000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 15000 595000

KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral

Gyldig:
01.05.2018 - 30.04.2020

Avtalens innhold:
Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer i KA


KA 057

Hovedavtalen KA 2014 - 2017 - prolongeres ut 2021. Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale KA

Protokoller:
Protokoll revisjon av Hovedavtalen med tilleggsavtale for KA - området.


Aktuelt

Se flere artikler