Kirkens arbeids­giver­organisasjon (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. 

Hovedoppgjøret 2020

Etter fire lange uker i streik ble partene enige om et lønnsoppgjør med en økonomisk ramme på 1,7 prosent, som er et resultat på linje med arbeidslivet for øvrig. 

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Fagforeningene er enige om at vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren og kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg. 

Avtalte partsarbeid

Arbeidstakerne har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Dette blir det også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg.

Gjennom meklingen er partene blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Garantilønn og sentrale lønnstillegg i KA. Gjeldende fra 1. september 2020.

Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1400 302 900
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 1400 351 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 1400 371 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 1400 401 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 1600 431 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 1800 489 500
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1400 308 400
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 1400 356 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 1400 376 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 1400 411 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 1600 441 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 1800 499 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1400 311 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 1400 360 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 1400 380 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 1400 421 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 1600 451 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 1800 504 800
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1400 314 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 1400 365 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 1400 385 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 1400 431 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 1600 456 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 1800 510 100
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1400 322 300
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 1400 376 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 1400 396 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 1400 441 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 1600 461 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 1800 530 600
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1400 368 600
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 1400 415 900
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 1400 436 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 1400 481 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 1600 501 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 1800 561 800
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 1400 406 500
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 1400 428 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 1400 446 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 1400 465 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 1600 524 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 1800 596 800
KA 027

Hovedtariffavtalen mellom Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) og LO/Fagforbundet for ansatte i Den norske kirke. Avtaleteksten er ikke klar - enn så lange må du se på protokollen for å finne oppdatert informasjon


KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral. Merk! Avtaleteksten er ikke ferdig ennå - denne vil oppdateres så fort den er klargjort.


KA 057

Hovedavtalen KA 2014 - 2017 - prolongeres ut 2021. Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale KA

Protokoller:
Protokoll revisjon av Hovedavtalen med tilleggsavtale for KA - området.


Aktuelt

Se flere artikler