KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) | Fagforbundet

Kirkens arbeids­giver­organisasjon (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. 

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret for kirkelig ansatte ga et resultat på linje med det andre grupper fikk i årets mellomoppgjør.

Dette oppgjøret omfatter både lønn for prester og kirkelig personell, og for ansatte i de kirkelige fellesrådene.

Lønnsgruppe 4 B – stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning skal fra 1. januar 2022 ha garantilønnsnivå som er 25.000 kroner over lønnsgruppe 4.

Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn gis et tillegg på 2,9 prosent av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2021. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.

Sentrale tillegg er prioritert for å sikre at medlemmenes kjøpekraft opprettholdes.

Tillegget som gis til ansatte innplassert i lønnsgruppe 1 med arbeidsoppgaver på gravplass og som har fullført Gravplasskolen (modulene I, II og III) økes fra kr 10 000 til 15 000.

For rettssubjektet Den norske kirke er det avtalt generelt tillegg til alle på 2,5 prosent fra 1. mai 2021. Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger med en pott på 1,1 prosent og virkningsdato 1. oktober 2021. De lokale forhandlingene skal gjennomføres innen 1.12 2021.

- Vi har fått til en kombinasjon av sentrale og lokale tillegg. Dette gir blant annet rom for å rydde opp utfordringer med bruken av fiktiv ansiennitet

Hovedoppgjøret 2020

Etter fire lange uker i streik ble partene enige om et lønnsoppgjør med en økonomisk ramme på 1,7 prosent, som er et resultat på linje med arbeidslivet for øvrig. 

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Fagforeningene er enige om at vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren og kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg. 

 

 

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Garantilønn og sentrale lønnstillegg i KA. Gjeldende fra 1. mai 2021.

Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 10 000 312 900
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 11 500 362 900
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 11 800 383 200
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 12 100 413 500
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 12 500 444 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 16 400 505 900
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 11 000 319 400
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 12 600 356 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 12 600 389 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 12 800 424 200
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 13 300 454 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 16 400 515 600
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 11 000 322 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 12 600 373 000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 12 600 393 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 13 000 434 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 13 700 465 300
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 16 400 521 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 11 000 325 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 12 600 378 000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 12 600 398 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 13 200 444 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 14 000 470 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 16 400 526 500
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 11 000 333 300
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 12 600 389 000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 12 600 409 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 13 400 454 800
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 14 200 475 800
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 16 400 547 000
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 11 000 379 600
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 12 700 428 600
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 12 700 449 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 13 800 495 200
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 15 500 517 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 18 700 580 500
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 900 419 400
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 14 600 443 000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 15 700 462 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 16 700 503 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 17 500 542 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 21 000 617 800
KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


KA 057

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:
Hovedavtale KA

Andre avtaler:
KA hovedtariffavtalen


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?