Kirkens arbeids­giver­organisasjon (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. Denne avtalen gjelder fra 1. januar 2018.

Hovedoppgjøret 2018

  • Alle ansatte i den norske kirke, som sentralkirkelige organ og bispedømmer, får et tillegg på 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene. Alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn på alle unormerte stillingskoder, øker tilsvarende.
  • For arbeidstakere i fellesråd og menighetsråd med flere, gis sentrale tillegg av varierende størrelse fra 1. august 2018. Størrelsen på tilleggene er mellom 4500 og 6800 kroner, avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende fra 1. august 2018.
  • Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn gis et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.
  • Lørdags- og søndagstillegget økes til minst 53 kroner per time med virkning fra 1. januar 2019.
  • Kvelds- og nattillegget for de som jobber skift og turnus justeres med at tabellen bortfaller. Alle vil nå få minst 56 kroner per time gjeldende fra 1. januar 2019.
  • Kvelds- og nattillegget for dagarbeidere økes fra minst 25 til minst 28 kroner per time. Økningen gjelder fra 1. januar 2019.
  • Fagarbeider som har fullført kirketjenerskolen gis et tillegg på 10 000 kroner.
  • Lønn for alderspensjonister økes til 201 kroner per time fra 1. mai 2018.
  • Det er nedsatt et partsammensatt utvalg som skal vurdere om det bør være en lønnskompensasjon for ansatte som gjennomfører gravplasskolen – slik at den lønnsmessig likestilles med kirketjenerskolen.

Garantilønn, sentrale lønnstillegg og ansiennitetstillegg i KA. Gjeldende fra 1. august 2018.

Lønnsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 500 - 291 000
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 4 800 - 336 100
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 5 200 - 356 500
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 5 700 - 381 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 6 700 - 412 500
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 5 700 - 472 500
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 500 5 500 296 000
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 4 800 6 400 342 500
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 5 200 6 400 362 900
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 5 500 7 300 389 200
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 6 700 8 400 420 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 5 700 9 700 482 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 500 2 800 299 300
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 4 800 3 200 345 700
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 5 200 3 200 366 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 5 500 7 500 369 700
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 6 700 8 300 429 200
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 5 700 5 600 487 800
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 500 3 000 302 300
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 4 800 3 500 349 200
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 5 200 3 500 369 600
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 5 500 5 000 401 700
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 6 700 5 600 434 800
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 5 700 4 800 492 600
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 500 8 100 310 400
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 4 800 11 400 360 600
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 5 200 11 400 381 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 5 500 21 900 423 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 6 700 9 100 443 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 5 700 20 000 512 600
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 500 46 300 356 700
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 4 800 38 400 399 000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 5 200 38 400 419 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 6 800 21 500 445 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 6 700 32 200 476 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 5 700 27 800 540 400
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Ansiennitets-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 500 37 000 393 700
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 4 800 5 000 404 000
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 5 200 5 000 424 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 5 600 11 000 456 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 6 700 17 600 493 700
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 5 700 19 500 559 900

KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral

Gyldig:
01.01.2018 - 30.04.2018

Avtalens innhold:
Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer i KA


KA 057

Hovedavtalen KA 2014 - 2017 - ble forlenget ut 2019. Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2019 - 31.12.2019

Avtalens innhold:
Hovedavtale KA

Protokoller:
Protokoll prolongering av hovedavtale KA 2018 - 2019


Aktuelt

I havn med mekling i kirkelige virksomheter

Det ble meklingsresultat i avtaleområdet Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) natt til 19. september. Fagforbundet forhandlet fram et resultat som gir en årslønnsvekst på linje med arbeidslivet for øvrig.

18.09.2018

Se flere artikler