Kirkens arbeids­giver­organisasjon (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. 

Hovedoppgjøret 2020

Etter fire lange uker i streik ble partene enige om et lønnsoppgjør med en økonomisk ramme på 1,7 prosent, som er et resultat på linje med arbeidslivet for øvrig. 

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Fagforeningene er enige om at vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren og kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg. 

Avtalte partsarbeid

Arbeidstakerne har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Dette blir det også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg.

Gjennom meklingen er partene blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Garantilønn og sentrale lønnstillegg i KA. Gjeldende fra 1. september 2020.

LønnsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning1400302 900
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende1400351 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning1400371 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende)1400401 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning)1600431 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende)1800489 500
LønnsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning1400308 400
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende1400356 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning1400376 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende)1400411 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning)1600441 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende)1800499 200
LønnsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning1400311 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende1400360 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning1400380 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende)1400421 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning)1600451 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende)1800504 800
LønnsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning1400314 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende1400365 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning1400385 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende)1400431 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning)1600456 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende)1800510 100
LønnsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning1400322 300
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende1400376 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning1400396 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende)1400441 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning)1600461 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende)1800530 600
LønnsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning1400368 600
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende1400415 900
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning1400436 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende)1400481 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning)1600501 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende)1800561 800
LønnsgruppeLønns-tilleggGaranti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning1400406 500
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende1400428 400
Stillinger med med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning1400446 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende)1400465 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning)1600524 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende)1800596 800
KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral. Merk! Avtaleteksten er ikke ferdig ennå - denne vil oppdateres så fort den er klargjort.


KA 057

Hovedavtalen KA 2014 - 2017 - prolongeres ut 2021. Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01-01-2020 - 31-12-2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale KA

Protokoller:
Protokoll revisjon av Hovedavtalen med tilleggsavtale for KA - området.

Andre avtaler:
KA hovedtariffavtalen