Til hovedinnhold

Kirkens arbeids­giver­organisasjon (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. 

Hovedoppgjøret 2022

Etter lange og tøffe forhandlinger kom KA og Fagforbundet fram til et anbefalt resultat i årets forhandlinger om ny hovedtariffavtale. 

Med virkning fra 1. mai 2022 får alle et generelt lønnstillegg på mellom 12 000 og 34 000 kroner. De to laveste trinnene på ansiennitetsstigen fjernes (unntatt for lønnsgruppe 1), og alle ansatte som ligger her heves opp til 4-års ansiennitetstrinnet. Det betyr et solid løft for nylig ansatte.

Ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn (kap 4.6) får et tillegg på 2,6 prosent av lønna og ansatte i kap 4.7 får et tillegg på 2,48 prosent av lønna.  

Lokale forhandlinger

For ansatte i kapittel 4.6 settes det av 1 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være ferdig innen 12. desember.

Ansiennitet og etter- og videreutdanning

Partene har blitt enige om gjennomført etter- og videreutdanning gir opprykk til ny stillingskode. Ansiennitetsreglene endres slik at all offentlig og privat ansiennitet regnes inn. 

Tariffavtale for organisasjonsmedlemmer i KA

De økonomiske resultatet er likt med hovedtaiffavtalen med KA. Pensjonsordningene er forskjellig i de to avtalene. Avtalen for organisasjonsmedlemmer har en hybridpensjonsløsning.  Du finner protokoll og avtaledokumenter lenger nede på denne siden. 

Aktuelt

Se alle

Garantilønn og sentrale lønnstillegg i KA. Gjeldende fra 1. mai 2022.

Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 000 324 900
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 25 300 388 200
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 25 000 408 200
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 33 100 446 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 34 000 478 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 34 000 503 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 30 300 536 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 000 331 400
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 19 200 388 200
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 19 200 408 200
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 22 400 446 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 200 478 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 300 503 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 20 600 536 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 000 334 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 15 200 388 200
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 15 200 408 200
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 12 200 446 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 12 800 478 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 12 800 503 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 15 000 536 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 000 337 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 13 300 391 300
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 13 300 411 300
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 13 000 457 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 13 300 483 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 13 300 508 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 15 300 541 800
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 000 345 300
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 13 300 402 300
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 13 300 422 300
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 13 500 468 300
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 14 200 490 000
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 14 200 515 000
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 15 300 562 300
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 000 391 600
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 13 300 441 900
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 13 300 462 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 14 400 509 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 15 500 532 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 15 500 557 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 16 400 596 900
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 12 000 431 400
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 13 300 456 300
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 13 300 475 400
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 14 800 517 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 16 000 558 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 16 000 583 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 18 000 635 800

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

KA 027

Hovedtariffavtalen mellom Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) og LO/Fagforbundet for ansatte i Den norske kirke. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Vedlegg til protokoll, organisasjonsmedlemmer i KA, hovedoppgjøret 2022

KA 057

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale KA

Andre avtaler:

KA hovedtariffavtalen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?