Til hovedinnhold

Hovedorganisasjonen KA

Hovedorganisasjonen KA (tidl. Kirkens arbeids­giver­organisasjon) er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. 

Mellomoppgjøret 2023

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

I fellesråd og menighetsråd gis tillegg på mellom kr 23 800 og kr 38 000. I rettssubjektet den norske kirke gis et prosenttillegg på 6,1 % eller 6,8 % avhengig av stilling, samtidig som alle sikres et kronetillegg som ikke er lavere enn kr 37 500.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023. Ettersom årets oppgjør var et mellomoppgjør, ble det bare forhandlet om lønn.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Protokollen kommer.

Tariffavtale for organisasjonsmedlemmer i KA

22. juni var det forhandlinger om mellomoppgjøret for organisasjonsmedlemmer. Partene ble enige om å fortsette forhandlingene etter sommerferien.

Hovedoppgjøret 2022

Etter lange og tøffe forhandlinger kom KA og Fagforbundet fram til et anbefalt resultat i årets forhandlinger om ny hovedtariffavtale. 

Med virkning fra 1. mai 2022 får alle et generelt lønnstillegg på mellom 12 000 og 34 000 kroner. De to laveste trinnene på ansiennitetsstigen fjernes (unntatt for lønnsgruppe 1), og alle ansatte som ligger her heves opp til 4-års ansiennitetstrinnet. Det betyr et solid løft for nylig ansatte.

Ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn (kap 4.6) får et tillegg på 2,6 prosent av lønna og ansatte i kap 4.7 får et tillegg på 2,48 prosent av lønna.  

Lokale forhandlinger

For ansatte i kapittel 4.6 settes det av 1 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være ferdig innen 12. desember.

Ansiennitet og etter- og videreutdanning

Partene har blitt enige om gjennomført etter- og videreutdanning gir opprykk til ny stillingskode. Ansiennitetsreglene endres slik at all offentlig og privat ansiennitet regnes inn. 

Tariffavtale for organisasjonsmedlemmer i KA

De økonomiske resultatet er likt med hovedtaiffavtalen med KA. Pensjonsordningene er forskjellig i de to avtalene. Avtalen for organisasjonsmedlemmer har en hybridpensjonsløsning.  Du finner protokoll og avtaledokumenter lenger nede på denne siden. 

Aktuelt

Sosial profil i oppgjøret i kirken

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Se alle

Garantilønn og sentrale lønnstillegg i KA. Gjeldende fra 1. mai 2023.

Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 349 500
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 412 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 432 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 470 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 501 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 526 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 562 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 356 000
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 412 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 432 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 470 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 501 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 526 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 562 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 358 800
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 412 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 432 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 470 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 501 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 526 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 562 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 361 800
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 415 100
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 435 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 481 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 507 700
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 532 700
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 567 800
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 369 900
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 426 100
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 446 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 492 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 513 800
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 538 800
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 28 000 590 300
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 416 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 465 700
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 486 200
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 533 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 27 000 559 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 27 000 584 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 31 000 627 900
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 456 000
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 24 700 481 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 24 700 500 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 24 200 542 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 28 000 586 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 28 000 611 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 38 000 673 800

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer i KA

Protokoller:

Protokoll med vedlegg, hovedoppgjør, 2022

KA 057

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale KA

Andre avtaler:

KA hovedtariffavtalen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?