Til hovedinnhold

Hovedorganisasjonen KA

Hovedorganisasjonen KA (tidl. Kirkens arbeids­giver­organisasjon) er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Fagforbundet forhandler for sine medlemmer i blant annet kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og i organisasjoner innenfor kirkelig sektor.

Det finnes to avtaler på området. En for kirkelige tjenester som ble utskilt fra kommunenes ansvarsområde. Fagforbundets medlemmer som arbeider i kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner omfattes av denne avtalen.

Den andre avtalen gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. 

Hovedoppgjøret 2024

Med virkning fra 1. mai 2024 får alle et generelt lønnstillegg på minst 21 700 kroner.

Ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn (kap. 4.6) får et tillegg på 4,1 prosent av lønna og ansatte i kap, 4.7 får et tillegg på minimum 3,85 prosent av lønna. Minimumstillegget 24 500 kroner. Garantilønna økes tilsvarende.

Det er også avsatt midler til lokale forhandlinger i rettssubjektet Den norske kirke.

Lønnstilleggene er brutto, og deltidsansatte får tillegg beregnet forholdsmessig. LO-forbundene i kirkelig sektor inkluderer Fagforbundet, FO og Creo.

Protokollen kommer her når den er klar

Aktuelt

Lønnsløft for kirkelig sektor

Fagforbundet og andre LO-forbund innen kirkelig sektor, har forhandlet fram ny tariffavtale og sikret lønnsøkning for alle ansatte. Resultatet sikrer en god lavlønnsprofil både for ansatte i felles- og menighetsråd og i rettssubjektet Den norske kirke.

Se alle

Garantilønn og sentrale lønnstillegg i KA. Gjeldende fra 1. mai 2023.

Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 349 500
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 412 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 432 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 470 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 501 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 526 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 562 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 356 000
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 412 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 432 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 470 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 501 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 526 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 562 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 358 800
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 412 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 432 000
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 470 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 501 900
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 526 900
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 562 200
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 361 800
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 415 100
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 435 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 481 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 507 700
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 532 700
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 26 000 567 800
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 369 900
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 426 100
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 446 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 492 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 23 800 513 800
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 23 800 538 800
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 28 000 590 300
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 416 200
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 23 800 465 700
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 23 800 486 200
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 23 800 533 400
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 27 000 559 600
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 27 000 584 600
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 31 000 627 900
Lønnsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 24 600 456 000
Stillinger med krav om fagbrev eller lignende 24 700 481 000
Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 24 700 500 100
3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) 24 200 542 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) 28 000 586 100
4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 28 000 611 100
5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (mastergrad eller tilsvarende) 38 000 673 800

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

KA 029

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: IKO, KIFO, K-stud og Vestby frivilligsentral. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer i KA

Protokoller:

Protokoll med vedlegg, hovedoppgjør, 2022

KA 057

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale KA

Andre avtaler:

KA hovedtariffavtalen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?