Til hovedinnhold

NHO

Næringslivets hovedorganisasjon

NHO er den største interesseorganisasjonen for private bedrifter i Norge.

Fagforbundet har syv selvstendige avtaler innenfor LO/NHO-området. Det er tariffavtale for frisører, ambulanseavtalen, overenskomst for helse og omsorg, overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter, overenskomst for barnehager, overenskomst for brukerstyrte personlige assistenter (BPA) og en avtale som omfatter blant annet kinoer, Norges Blindeforbund, asylmottak og barnevern.

Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk, og med Norsk Transportarbeiderforbund om avtale for transportansatte. 

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?