Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NHO er den største interesseorganisasjonen for private bedrifter i Norge.

Fagforbundet har fire selvstendige avtaler innenfor LO/NHO-området. Det er Tariffavtale for frisører, Ambulanseavtalen, Overenskomst for pleie og omsorg og en avtale som omfatter blant annet kinoer, Norges Blindeforbund, asylmottak og barnevern.

Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk, og med Norsk Transportarbeiderforbund om avtale for transportansatte. 

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for noen tariffområder.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året.
  • Tilpasningsforhandlingene for enkelte overenskomster har gitt 0,30 kr i timen oppå dette.
  • I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som er kr 464 139 i året. (For Fagforbundets medlemmer gjelder dette dyrepleiere og klinikkassistenter.)
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat om resultat i hovedoppgjøret LO-NHO 2018 (PDF: 173.9 kB)

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Aktuelt

Solid ja-flertall i uravstemningen på LO-NHO-oppgjøret

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området,  sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 76 prosent av de som stemte, sa dermed ja til blant annet ny AFP-ordning og slitertillegg.

27.04.2018

Se flere artikler