Finans Norge

Fagforbundet har medlemmer ansatt i blant annet DnB og NETS som er organisert i Fagforbundet finans og teknologi (tidligere Postkom).

LO Finans, som Fagforbundet Post og finans er en del av, er kommet til enighet med Finans Norge i årets mellomoppgjør for ansatte i finansbransjen.

Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget.

Resultatet av forhandlingene betyr at det gis et tillegg på lønnsregulativets satser/fastlønnen på 1,7 prosent, minimum kr. 7.700,- per år, med virkning fra 1. mai 2021. Dette innebærer at alle ansatte med månedslønn opp til kr. 37.535.- gis et tillegg på kr. 7.700, mens lønninger over dette gis et tillegg på 1,7 prosent. 

 

Finans02

Avtalen for 2018-20 ble ved hovedoppgjøret 2020 forlenget fram til 2022. Lønn er blitt justert i perioden. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Finans01

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?