Til hovedinnhold

Finans Norge

Fagforbundet har medlemmer ansatt i blant annet DnB og NETS som er organisert i Fagforbundet Fintech (finans og teknologi).

Mellomoppgjøret 2023

LO er kommet til enighet med Finans Norge i årets mellomoppgjør for ansatte i finansbransjen. Partene er enige om en ramme på 5,2 prosent, som er i tråd med rammen for frontfaget. Oppgjøret omfatter medlemmer i HK Norge og Fagforbundet.

Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser/fastlønnen på 2,65 prosent, minimum kr.18 000 per år. Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2023. Det generelle tillegget utgjør om lag 50% av rammen, slik at det fortsatt er mer å hente lokalt.  –  Det er viktig at de tillitsvalgte deltar aktivt i de lokale forhandlingene. Det er viktig at kriteriene for fordeling sikrer at medlemmer som har hatt svak lønnsutvikling blir prioritert, sier Ertsås.

Les mer

Hovedoppgjøret 2022

LO Finans, som Fagforbundet Post og finans er en del av, kom til enighet med Finans Norge i hovedoppgjøret 2022 for ansatte i finansbransjen.

Partene ble enige om en heving av lønnsregulativets satser på 13.000 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2022. I tillegg legges til fire nye trinn på toppen av lønnskalaen.

Resultatet var i tråd med rammen for frontfaget.

Det ble enighet om en fordeling som i år innebærer at vel 50 prosent av rammen gis som sentrale tillegg.

Forlenget overgangstillegg

Det ble enighet om å forlenge «overgangstillegget» i tariffperioden. Dette tillegget er for ansatte som går av ved 62, 63 eller 64 år og som ikke fortsetter å arbeide.

Gjennomslag for kompetansekrav

Det ble også gjennomslag for endringer i sentralavtalens kapittel om kompetanseutvikling.

Last ned og les protokollen

 

 

Finans02

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Finans01

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?