Til hovedinnhold

Finans Norge

Fagforbundet har medlemmer ansatt i blant annet DnB og NETS som er organisert i Fagforbundet finans og teknologi (tidligere Postkom).

LO Finans, som Fagforbundet Post og finans er en del av, er kommet til enighet med Finans Norge i årets hovedoppgjør for ansatte i finansbransjen.

Partene ble enige om en heving av lønnsregulativets satser på 13.000 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2022. I tillegg legges til fire nye trinn på toppen av lønnskalaen.

Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget.

Det ble enighet om en fordeling som i år innebærer at vel 50 prosent av rammen gis som sentrale tillegg.

Forlenget overgangstillegg

Det er enighet om å forlenge «overgangstillegget» i tariffperioden. Dette tillegget er for ansatte som går av ved 62, 63 eller 64 år og som ikke fortsetter å arbeide.

Gjennomslag for kompetansekrav

Det ble også gjennomslag for endringer i sentralavtalens kapittel om kompetanseutvikling.

Last ned og les protokollen

 

 

Finans02

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Sentralavtalen mellom LO Finans og Finans Norge

Finans01

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?