Til hovedinnhold

Finans Norge

Fagforbundet har medlemmer ansatt i blant annet DNB og Exela Technologies som er organisert i Fagforbundet FinTech.

Hovedoppgjøret 2024

HK Norge og Fagforbundet ble enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren om kvelden 23. april. 

Det gis et tillegg på 2,65 prosent, minimum kr. 15.000 med virkning fra
1. mai 2024. Oppgjøret er på nivå med frontfaget. I resultatet er om lag 53 prosent tatt ut sentralt, for å fylle rammen må resterende bli tatt ut lokalt.

Viktig sentralt tillegg

– Vi er glade for at dette resultatet sikrer økt kjøpekraft til alle, også til de lavest lønte. Målet var å sikre økt kjøpekraft til medlemmene og bruke mest mulig av rammen sentralt for å sikre at alle får en lønnsutvikling. Det har vi fått til, sier nestleder i Fagforbundet Post og finans, Cathrine Ertsås.

– Vi er fornøyde med at over halvparten av rammen gis som sentralt tillegg. Nå forventer vi at partene lokalt også bidrar til en rettferdig fordeling, sier hun.

I tillegg utvides lønnstabellen med 6 trinn. «Overgangstillegget» for de som ikke kan jobbe ved siden av AFP videreføres fram til sliterordningen i folketrygden er på plass. Tillegget er for arbeidstakere som går av ved 62, 63 eller 64 år forutsatt at de kvalifiserer til AFP. Denne ordningen ble innført i 2018-oppgjøret.

– Arbeidsgivers forsøk på å fjerne lønnsregulativer og utvide normalarbeidsdagen til kl. 18.00, samt å fjerne kompensasjonstillegget i samme tidsrom, ble avvist, forteller Ertsås.

Protokollen finner du her.

Mellomoppgjøret 2023

LO er kommet til enighet med Finans Norge i årets mellomoppgjør for ansatte i finansbransjen. Partene er enige om en ramme på 5,2 prosent, som er i tråd med rammen for frontfaget. Oppgjøret omfatter medlemmer i HK Norge og Fagforbundet.

Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser/fastlønnen på 2,65 prosent, minimum kr.18 000 per år. Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2023. Det generelle tillegget utgjør om lag 50% av rammen, slik at det fortsatt er mer å hente lokalt.  –  Det er viktig at de tillitsvalgte deltar aktivt i de lokale forhandlingene. Det er viktig at kriteriene for fordeling sikrer at medlemmer som har hatt svak lønnsutvikling blir prioritert, sier Ertsås.

Les mer

 

Finans02

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Finans01

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2024

Avtalens innhold:

Hovedavtalen mellom LO og Finans Norge

Andre avtaler:

Sentralavtalen mellom LO Finans og Finans Norge

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?