Finans Norge

Fagforbundet har medlemmer ansatt i blant annet DnB og NETS som er organisert i Fagforbundet finans og teknologi (tidligere Postkom).

Natt til 14. oktober 2020 ble LO, Fagforbundet og HK enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren.

Etter lange og krevende forhandlinger ble partene enige om en regulering av satsene i lønnsregulativet. Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. For øvrig er overenskomsten videreført i to år uten endringer.

- Dette er et resultat i tråd med frontfaget, og det er vi fornøyde med, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO, som har vært forhandlingsleder.

Oppgjøret skal nå til uravstemning blant medlemmene

 


Finans01

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2023

Avtalens innhold:
Hovedavtalen mellom LO og Finans Norge