Private barnehagers landsforbund (PBL)

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem er i hovedsak på nivå med kommunale avtaler.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund ble 5. oktober enige om en ny tariffavtale. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret. Grunnen er at de fikk en lønnsøkning allerede i januar. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor, gitt med virkning fra 1. januar i år. 

Fagarbeider

Arbeidstagere som etter avtale med arbeidsgiver tar relevant fagbrev i løpet av tilsettingsperioden, skal nå lønnes som fagarbeider.

Arbeider sammen mot pensjonskutt

Videre er partene enige om at pensjon kan bli tema i mellomoppgjøret 2021 samt at partene kan arbeide videre sammen for å forhindre kutt i pensjonstilskudd til barnehagene.

Styrket partssamarbeid

Fagforbundet er også fornøyd med at Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeid på arbeidsplassen er styrket, og viktigheten av dette for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Videre er det avtalt at sentrale parter skal ha kontaktmøter to ganger i året. Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak er en del av partssamarbeidet.

Fagforbundet forhandlet sammen med Utdanningsforbundet og Delta.

Last ned forløpig protokoll for hovedoppgjøret 2020

Mellomoppgjøret 2019

Mellomoppgjøret 2019 kom i mål 26.8. Den viktigste i dette oppgjøret var at partene ble enige om en ny barnhagepensjon. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, og har en økonomisk ramme på 3,2 prosent. 

Ny, framtidsretta pensjonsordning

Etter tilsammen fem års dragkamp ble partene enige om en ny barnehagepensjon. Det er en såkalt hybridpensjon som har elementer fra både ytelsespensjon og innskuddspensjon. 

Dette er barnehagepensjon i PBL

  • Livsvarig fra du går og livet ut. Dette er viktig siden kvinner lever lenger enn menn
  • Lik pensjon for kvinner og menn.
  • Barnepensjon, etterlattepensjon og uførepensjon. Dette er ikke vanlig i privat sektor
  • Kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Man kan jobbe og ta ut pensjon samtidig.
  • Tjener opp pensjon alle år du jobber.
  • AFP-ordning som i dag. (Vil endre seg)
  • Kan, men må ikke velge risikoprofil og investeringsvalg

Overgangsløsning - Pensjon

 Overgangsordningen innebærer at arbeidsgiver betaler 4 prosent og arbeidstaker betaler 3 prosent av pensjonssparingen. Det er en annen fordeling enn det som der vanlig i tilsvarende pensjonsordninger.  Det går imidlertid tydelig fram av avtalen at dette er en midlertidig ordning.  Partene har som målsetting å nå en fordeling med 5 prosent innskudd fra arbeidsgiver, og 2 prosent innskudd fra ansatte, senest fra 2023.     

 

PBL 028

Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund og Fagforbundet 2018 - 2020

Gyldig:
01.05.2020 - 30.04.2022

Avtalens innhold:
Hovedavtale og hovedtariffavtale 2018 - 2020

Protokoller:
Protokoll Hovedoppgjøret 2020 PBL


Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.01.2020 (der ikke annet er spesifisert)

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 312 800
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 360 900
Barnehagelærer 12 000 429 700
Pedagogisk leder 12 500 447 900
Spesialpedagog 12 700 453 700
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 318 100
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 370 100
Barnehagelærer 12 100 433 800
Pedagogisk leder 12 700 453 500
Spesialpedagog 13 000 466 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 324 100
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 374 600
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 336 300
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 385 500
Barnehagelærer 12 300 (fra 01.05.19), 7 900 (fra 01.07.19) 450 000 (fra 01.07.19)
Pedagogisk leder 13 000 (fra 01.05.19), 3 900 (fra 01.07.19) 470 000 (fra 01.07.19)
Spesialpedagog 13 400 477 600
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 375 700
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 424 400
Barnehagelærer 13 100 (fra 01.05.19), 22 200 (fra 01.07.19), 10 000 (fra 01.01.20) 490 000 (fra 01.07.19), 500 000 (fra 01.01.20)
Pedagogisk leder 13 900 (fra 01.05.19), 12 800 (fra 01.07.19), 15 000 (fra 01.01.20) 510 000 (fra 01.07.19), 525 000 (fra 01.01.20)
Spesialpedagog 14 400 (fra 01.05.19), 12 600 (fra 01.07.19), 15 000 (fra 01.01.20) 510 000 (fra 01.07.19), 525 000 (fra 01.01.20)
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 (fra 01.05.19), 15 900 (fra 01.07.19), 10 000 (fra 01.01.20) 399 200 (fra 01.07.19), 409 200 (fra 01.01.20)
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 (fra 01.05.19), 5 600 (fra 01.07.19) 435 000 (fra 01.07.19)
Barnehagelærer 13 700 (fra 01.05.19), 17 500 (fra 01.07.19) 505 000 (fra 01.07.19)
Pedagogisk leder 14 800 (fra 01.05.19), 3 600 (fra 01.07.19), 5 000 (fra 01.01.20) 530 000 (fra 01.07.19), 535 000 (fra 01.01.20)
Spesialpedagog 15 400 (fra 01.05.19), 5 800 (fra 01.07.19), 6 000 (fra 01.01.20) 529 000 (fra 01.07.19), 535 000 (fra 01.01.20)
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 900 409 200
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 (fra 01.05.19), 2 600 (fra 01.07.19) 435 000 (fra 01.07.19)
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 17 252 543 052
4 - 6,9 årsverk 17 354 543154
7 - 9,9 årsverk 18 089 559 389
10 - 13,9 årsverk 19 028 581 428
14 - 16,9 årsverk 19 519 593 419
17 - 20,9 årsverk 20 072 605 472
21 - 26,9 årsverk 20 277 612 577
27 + 21 220 623 020