Private barnehagers landsforbund (PBL)

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem er i hovedsak på nivå med kommunale avtaler.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund ble 5. oktober enige om en ny tariffavtale. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret. Grunnen er at de fikk en lønnsøkning allerede i januar. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor, gitt med virkning fra 1. januar i år. 

NB: På grunn av flere avtalte endringer er ikke tariffavtalen med PBL for perioden 2020-2022 ferdig redigert. Den publiserte versjonen for 2018-2020 må derfor sees i sammenheng med protokollene for 2019 og 2020.

Fagarbeider

Arbeidstagere som etter avtale med arbeidsgiver tar relevant fagbrev i løpet av tilsettingsperioden, skal nå lønnes som fagarbeider.

Arbeider sammen mot pensjonskutt

Videre er partene enige om at pensjon kan bli tema i mellomoppgjøret 2021 samt at partene kan arbeide videre sammen for å forhindre kutt i pensjonstilskudd til barnehagene.

Styrket partssamarbeid

Fagforbundet er også fornøyd med at Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeid på arbeidsplassen er styrket, og viktigheten av dette for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Videre er det avtalt at sentrale parter skal ha kontaktmøter to ganger i året. Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak er en del av partssamarbeidet.

Fagforbundet forhandlet sammen med Utdanningsforbundet og Delta.

Last ned forløpig protokoll for hovedoppgjøret 2020

Mellomoppgjøret 2019

Mellomoppgjøret 2019 kom i mål 26.8. Den viktigste i dette oppgjøret var at partene ble enige om en ny barnhagepensjon. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, og har en økonomisk ramme på 3,2 prosent. 

Ny, framtidsretta pensjonsordning

Etter tilsammen fem års dragkamp ble partene enige om en ny barnehagepensjon. Det er en såkalt hybridpensjon som har elementer fra både ytelsespensjon og innskuddspensjon. 

Dette er barnehagepensjon i PBL

  • Livsvarig fra du går og livet ut. Dette er viktig siden kvinner lever lenger enn menn
  • Lik pensjon for kvinner og menn.
  • Barnepensjon, etterlattepensjon og uførepensjon. Dette er ikke vanlig i privat sektor
  • Kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Man kan jobbe og ta ut pensjon samtidig.
  • Tjener opp pensjon alle år du jobber.
  • AFP-ordning som i dag. (Vil endre seg)
  • Kan, men må ikke velge risikoprofil og investeringsvalg

Overgangsløsning - Pensjon

 Overgangsordningen innebærer at arbeidsgiver betaler 4 prosent og arbeidstaker betaler 3 prosent av pensjonssparingen. Det er en annen fordeling enn det som der vanlig i tilsvarende pensjonsordninger.  Det går imidlertid tydelig fram av avtalen at dette er en midlertidig ordning.  Partene har som målsetting å nå en fordeling med 5 prosent innskudd fra arbeidsgiver, og 2 prosent innskudd fra ansatte, senest fra 2023.     

 

PBL 028

Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund og Fagforbundet 2018 - 2020

Gyldig:
01-05-2020 - 30-04-2022

Avtalens innhold:
Hovedavtale og hovedtariffavtale 2018 - 2020

Protokoller:
Protokoll Hovedoppgjøret 2020 PBL


Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.01.2020 (der ikke annet er spesifisert)

StillingsbetegnelseTilleggNy minstelønn
Assistent8 000312 800
Barne- og ungdomsarbeider12 000360 900
Barnehagelærer12 000429 700
Pedagogisk leder12 500447 900
Spesialpedagog12 700453 700
StillingsbetegnelseTilleggNy minstelønn
Assistent8 000318 100
Barne- og ungdomsarbeider12 000370 100
Barnehagelærer12 100433 800
Pedagogisk leder12 700453 500
Spesialpedagog13 000466 000
StillingsbetegnelseTilleggNy minstelønn
Assistent8 000324 100
Barne- og ungdomsarbeider12 000374 600
Barnehagelærer--
Pedagogisk leder--
Spesialpedagog--
StillingsbetegnelseTilleggNy minstelønn
Assistent8 000336 300
Barne- og ungdomsarbeider12 000385 500
Barnehagelærer12 300 (fra 01.05.19), 7 900 (fra 01.07.19)450 000 (fra 01.07.19)
Pedagogisk leder13 000 (fra 01.05.19), 3 900 (fra 01.07.19)470 000 (fra 01.07.19)
Spesialpedagog13 400477 600
StillingsbetegnelseTilleggNy minstelønn
Assistent8 000375 700
Barne- og ungdomsarbeider12 000424 400
Barnehagelærer13 100 (fra 01.05.19), 22 200 (fra 01.07.19), 10 000 (fra 01.01.20)490 000 (fra 01.07.19), 500 000 (fra 01.01.20)
Pedagogisk leder13 900 (fra 01.05.19), 12 800 (fra 01.07.19), 15 000 (fra 01.01.20)510 000 (fra 01.07.19), 525 000 (fra 01.01.20)
Spesialpedagog14 400 (fra 01.05.19), 12 600 (fra 01.07.19), 15 000 (fra 01.01.20)510 000 (fra 01.07.19), 525 000 (fra 01.01.20)
StillingsbetegnelseTilleggNy minstelønn
Assistent8 000 (fra 01.05.19), 15 900 (fra 01.07.19), 10 000 (fra 01.01.20)399 200 (fra 01.07.19), 409 200 (fra 01.01.20)
Barne- og ungdomsarbeider12 000 (fra 01.05.19), 5 600 (fra 01.07.19)435 000 (fra 01.07.19)
Barnehagelærer13 700 (fra 01.05.19), 17 500 (fra 01.07.19)505 000 (fra 01.07.19)
Pedagogisk leder14 800 (fra 01.05.19), 3 600 (fra 01.07.19), 5 000 (fra 01.01.20) 530 000 (fra 01.07.19), 535 000 (fra 01.01.20)
Spesialpedagog15 400 (fra 01.05.19), 5 800 (fra 01.07.19), 6 000 (fra 01.01.20)529 000 (fra 01.07.19), 535 000 (fra 01.01.20)
StillingsbetegnelseTilleggNy minstelønn
Assistent8 900409 200
Barne- og ungdomsarbeider12 000 (fra 01.05.19), 2 600 (fra 01.07.19)435 000 (fra 01.07.19)
Barnehagelærer--
Pedagogisk leder--
Spesialpedagog--

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 17 252 543 052
4 - 6,9 årsverk 17 354 543 154
7 - 9,9 årsverk 18 089 559 389
10 - 13,9 årsverk 19 028 581 428
14 - 16,9 årsverk 19 519 593 419
17 - 20,9 årsverk 20 072 605 472
21 - 26,9 årsverk 20 277 612 577
27 + 21 220 623 020

Aktuelt

Se alle nyhetssaker