Private barnehagers landsforbund (PBL)

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem er i hovedsak på nivå med kommunale avtaler.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund ble 5. oktober enige om en ny tariffavtale. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret. Grunnen er at de fikk en lønnsøkning allerede i januar. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor, gitt med virkning fra 1. januar i år. 

Fagarbeider

Arbeidstagere som etter avtale med arbeidsgiver tar relevant fagbrev i løpet av tilsettingsperioden, skal nå lønnes som fagarbeider.

Arbeider sammen mot pensjonskutt

Videre er partene enige om at pensjon kan bli tema i mellomoppgjøret 2021 samt at partene kan arbeide videre sammen for å forhindre kutt i pensjonstilskudd til barnehagene.

Styrket partssamarbeid

Fagforbundet er også fornøyd med at Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeid på arbeidsplassen er styrket, og viktigheten av dette for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Videre er det avtalt at sentrale parter skal ha kontaktmøter to ganger i året. Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak er en del av partssamarbeidet.

Fagforbundet forhandlet sammen med Utdanningsforbundet og Delta.

Last ned forløpig protokoll for hovedoppgjøret 2020

PBL 028

Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund og Fagforbundet. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.05.2021

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 325 800
Barne- og ungdomsarbeider 14 300 375 200
Barnehagelærer 16 400 446 100
Pedagogisk leder 17 100 466 100
Spesialpedagog 17 300 471 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 331 100
Barne- og ungdomsarbeider 15 200 385 300
Barnehagelærer 16 500 450 300
Pedagogisk leder 17 300 470 800
Spesialpedagog 17 800 483 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 337 100
Barne- og ungdomsarbeider 16 200 390 800
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 349 300
Barne- og ungdomsarbeider 17 000 402 500
Barnehagelærer 17 100 467 100
Pedagogisk leder 17 500 497 100
Spesialpedagog 18 200 495 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 500 389 200
Barne- og ungdomsarbeider 17 500 441 900
Barnehagelærer 19 000 519 000
Pedagogisk leder 19 200 549 000
Spesialpedagog 19 200 544 200
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 14 100 423 300
Barne- og ungdomsarbeider 19 600 454 600
Barnehagelærer 19 000 524 000
Pedagogisk leder 19 500 554 500
Spesialpedagog 19 500 554 500

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 2,9% av grunnlønn 600 000
4 - 6,9 årsverk 2,9% av grunnlønn 600 000
7 - 9,9 årsverk 2,9% av grunnlønn 600 000
10 - 13,9 årsverk 2,9% av grunnlønn 620 000
14 - 16,9 årsverk 2,9% av grunnlønn 630 000
17 - 20,9 årsverk 2,9% av grunnlønn 640 000
21 - 26,9 årsverk 2,9% av grunnlønn 650 000
27 + 2,9% av grunnlønn 687 000

Aktuelt

Ingen avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med korona i PBL

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har hatt samtaler med PBL om en midlertidig avtale om rammene for overtid og kompensasjon for ekstraarbeid under koronapandemien, med den samme innretning som i den øvrige barnehagesektoren. Fredag 11. februar ble det klart at det foreløpig ikke blir inngått noen slik avtale.

Se alle nyhetssaker

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?