Private barnehagers landsforbund (PBL)

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem følger i hovedsak kommunale bestemmelser.

Hovedoppgjøret 2018

Forhandlingene for hovedoppgjøret 2018 kom i mål 10. september. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, og har en økonomisk ramme på 2,8 prosent. Fagforbundets medlemmer har sagt ja til oppgjøret i uravstemning.

Pensjon - ytelsesordningen videreføres

  • Ansatte som er omfattet av den midlertidige innskuddsordningen skal 31. desember 2018 meldes inn i ytelsesordningen, dersom ikke annet avtales.
  • Ansatte som har tapt på å være omfattet av denne ordningen ved en slik innmelding ytes lønnskompensasjon som om de hadde vært tilsluttet ytelsesordningen fra 1. mai 2018. 
  • Ansatte som har hatt bedre ytelser enn de ville fått i ytelsesordningen beholder disse. 
  • Partene er enige om en videre prosess fram mot en ny pensjonsordning, og har som mål at en ny tjenestepensjon senest skal kunne tre i kraft 1. januar 2020.

Skal gjennomgå minstelønnssystem

Minstelønnssatsene reguleres virkning fra 1. mai 2016. I tariffperioden 2018 – 2020 nedsettes det et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå dagens minstelønnssystem.

Bruk av masterkompetanse

Partene skal kartlegge status rundt bruk av masterkompetanse, og identifisere på hvilken måte slik kompetanse kan benyttes i PBL-barnehagene fremover, for å gi best mulig kvalitet til barna.

 

PBL 028

Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund og Fagforbundet 2018 - 2020

Gyldig:
01.05.2018 - 30.04.2020

Avtalens innhold:
Hovedavtale og hovedtariffavtale 2018 - 2020

Protokoller:
Protokoll lønnsoppgjøret 2018 PBL


Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.05.2018

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8900 304 800
Barne- og ungdomsarbeider 9 900 348 900
Barnehagelærer 11 600 417 700
Pedagogisk leder 11 600 435 400
Spesialpedagog 11 600 441 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 900 310 100
Barne- og ungdomsarbeider 9 900 358 100
Barnehagelærer 11 700 421 700
Pedagogisk leder 11 800 440 800
Spesialpedagog 11 800 453 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 900 316 100
Barne- og ungdomsarbeider 9 900 362 600
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 900 328 300
Barne- og ungdomsarbeider 9 900 373 500
Barnehagelærer 11 700 418 100
Pedagogisk leder 11 900 453 100
Spesialpedagog 11 900 464 200
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 900 367 700
Barne- og ungdomsarbeider 9 900 412 400
Barnehagelærer 11 900 454 700
Pedagogisk leder 12 200 483 300
Spesialpedagog 12 200 483 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 900 375 300
Barne- og ungdomsarbeider 10 400 417 400
Barnehagelærer 12 100 473 800
Pedagogisk leder 12 400 511 600
Spesialpedagog 12 400 507 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 9 000 400 300
Barne- og ungdomsarbeider 11 400 420 400
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 12 900 525 800
4 - 6,9 årsverk 12 900 525 800
7 - 9,9 årsverk 13 200 541 300
10 - 13,9 årsverk 13 400 562 400
14 - 16,9 årsverk 13 600 573 900
17 - 20,9 årsverk 13 800 585 400
21 - 26,9 årsverk 14 000 592 300
27 + 14 200 601 800

Aktuelt

Forhandlingene i lønnsoppgjøret i PBL er utsatt til 26. august

Partene trenger mer tid til å forberede en varig avtale om pensjon. Fagforbundet, forhandler med PBL sammen med Utdanningsforbundet og Delta.

23.05.2019

Se flere artikler