Til hovedinnhold

Private barnehagers landsforbund (PBL)

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem er i hovedsak på nivå med kommunale avtaler.

Hovedoppgjøret 2022

Etter 31 dager i streik, fant partene en løsning etter mekling onsdag 16.11.22.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1.1. 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i fellesordningen for AFP, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene. I tillegg senkes andelen de ansatte betaler til egen tjenestepensjon fra 3 til 2,5 prosent fra 1.1. 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.

2022-PBL Protokoll ny hoved- og hovedtariffavtale

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

PBL 028

Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund og Fagforbundet. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Protokoll, Riksmeklerens møtebok, hovedoppgjøret 2022

Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.05.2022

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 15 600 341 400
Barne- og ungdomsarbeider 18 700 393 900
Barnehagelærer 12 200 458 300
Pedagogisk leder 22 200 488 300
Spesialpedagog 12 800 483 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 17 100 348 200
Barne- og ungdomsarbeider 18 700 404 000
Barnehagelærer 12 400 462 700
Pedagogisk leder 21 900 492 700
Spesialpedagog 13 200 497 000

 

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 100 348 200
Barne- og ungdomsarbeider 13 200 404 000
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 000 360 300
Barne- og ungdomsarbeider 13 100 415 600
Barnehagelærer 12 800 479 900
Pedagogisk leder 12 800 509 900
Spesialpedagog 13 700 509 500

 

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 000 400 200
Barne- og ungdomsarbeider 13 100 455 000
Barnehagelærer 13 900 532 900
Pedagogisk leder 13 900 562 900
Spesialpedagog 15 000 559 200

 

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 000 434 300
Barne- og ungdomsarbeider 13 100 467 700
Barnehagelærer 14 600 538 600
Pedagogisk leder 14 100 568 600
Spesialpedagog 15 200 569 700

 

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 16 400 616 400
4 - 6,9 årsverk 16 400 616 400
7 - 9,9 årsverk 16 400 616 400
10 - 13,9 årsverk 17 300 637 300
14 - 16,9 årsverk 17 800 647 800
17 - 20,9 årsverk 18 100 658 100
21 - 26,9 årsverk 18 300 668 300
27 + 19 500 706 500

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?