Til hovedinnhold

Private barnehagers landsforbund (PBL)

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem er i hovedsak på nivå med kommunale avtaler.

Mellomoppgjøret 2023

I 2023 er lønnsoppgjøret et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Partene kom til enighet 12. juni, om følgende:

Assistenter og fagarbeidere i PBL-barnehagene har fått et kronetillegg på minst 25 800, som er i tråd med resultatet i kommunesektoren.

Barnehagelærere har fått et kronetillegg på minst 30 000, det samme gjelder pedagogiske ledere.

Oppgjøret har en ramme på 5,4 prosent og dermed på linje med oppgjøret i offentlig sektor. Tilleggene er gjeldende fra 1. mai 2023.

eller scroll nederst på sida for oppdatert nettversjon av lønnstillegg

Hovedoppgjøret 2022

Etter 31 dager i streik, fant partene en løsning etter mekling onsdag 16.11.22.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1.1. 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i fellesordningen for AFP, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene. I tillegg senkes andelen de ansatte betaler til egen tjenestepensjon fra 3 til 2,5 prosent fra 1.1. 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.

2022-PBL Protokoll ny hoved- og hovedtariffavtale

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

PBL 028

Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Private barnehagers landsforbund og Fagforbundet. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Protokoll, Riksmeklerens møtebok, hovedoppgjøret 2022
Protokoll, hovedoppgjør, 2022
Protokoll, mellomoppgjøret, 2023

Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.05.2023

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 367 200
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 419 700
Barnehagelærer 34 400 492 700
Pedagogisk leder 34 400 522 70
Spesialpedagog 39 000 522 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 374 000
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 429 800
Barnehagelærer 34 200 496 900
Pedagogisk leder 34 200 526 900
Spesialpedagog 33 900 530 900

 

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 386 100
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 441 400
Barnehagelærer 30 000 509 900
Pedagogisk leder 30 000 539 900
Spesialpedagog 30 400 539 900

 

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 426 000
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 480 800
Barnehagelærer 30 000 562 900
Pedagogisk leder 30 000 592 900
Spesialpedagog 33 700 592 900

 

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 460 100
Barne- og ungdomsarbeider 26 300 494 000
Barnehagelærer 32 700 571 300
Pedagogisk leder 32 700 601 300
Spesialpedagog 32 800 602 500

 

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning gjeldende fra 01.05.23

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 9,9 årsverk 36 000 652 400
10 - 13,9 årsverk 37 000 674 300
14 - 16,9 årsverk 38 000 685 800
17 - 20,9 årsverk 39 000 697 100
21 - 26,9 årsverk 39 000 707 300
27 + 41 000 747 500

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?