FUS - Trygge barnehager

Trygge barnehager bygger, eier og driver private barnehager over hele landet. Tariffavtalen gjelder for ansatte i barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS, som er opprettet til dette formålet.

Hovedoppgjøret 2018 

Partene i tariffoppgjøret for FUS-barnehagene har kommet til enighet om en ny tariffavtale. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

Oppgjøret innebærer en heving av minstelønnssatsene som samtidig gir et tilsvarende lønnstillegg for alle ansatte i de ulike stillingene og på de ulike ansiennitetstrinn.

Last ned plakat til å henge opp på arbeidsplassen

Se protokollen for mer informasjon om oppgjøret

AFP-ordningen fortsetter

Partene er enig om å videreføre dagens AFP-ordning, men opptar nye samtaler om framtidig AFP-ordning når partene er enig om det.

Kvelds- og nattillegg

For barnehager med kvelds og/eller nattåpent, og der arbeidstakerne arbeider etter turnusplan får et tillegg pr time på minst kr. 56,- for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00. Dette gjelder fra 1. januar 2019.

 

Trygg 001

Tariffavtalen gjelder for alle ansatte i FUS-barnehagene som er eiet av Trygge Barnehager og driftes av FUS as. Det går fram av vedlegg 4 til hovedavtalen hvilke barnehager avtalen gjelder for. Avtalen gjelder også for eventuelle nye FUS barnehager som etableres / blir FUS barnehager i løpet av avtaleperioden.

Gyldig:
01.05.2018 - 30.04.2020

Avtalens innhold:
FUS Hovedavtale og hovedtariffavtale

Protokoller:
Protokoll FUS lønnsoppgjøret 2018


Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 12 900 525 800
4 - 6,9 årsverk 12 900 525 800
7 - 9,9 årsverk 13 200 541 300
10 - 13,9 årsverk 13 400 562 400
14 - 16,9 årsverk 13 600 573 900
17 - 20,9 årsverk 13 800 585 400
21 - 26,9 årsverk 14 000 592 300
27 + 14 200 601 800

Aktuelt

Godt oppgjør for de ansatte i FUS-barnehagene

Partene i tariffoppgjøret for FUS-barnehagene har kommet til enighet om en ny tariffavtale. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

13.09.2018

Se flere artikler