FUS - Trygge barnehager | Lønn og rettigheter | Fagforbundet

FUS - Trygge barnehager

Trygge barnehager bygger, eier og driver private barnehager over hele landet. Tariffavtalen gjelder for ansatte i barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS, som er opprettet til dette formålet.

Mellomoppgjøret 2021

Fagforbundet og FUS ble mandag 25. oktober enige om lønnsoppgjøret for 2021. Alle Fagforbundets medlemmer i FUS-barnehagene får minimum 13.000 kroner i generelt lønnstillegg. Fagarbeideren har særlig blitt prioritert i mellomoppgjøret for våre medlemmer i private barnehager.

Oppgjøret i korthet:

  • Generelt tillegg til alle på minimum 13.000 kroner
  • Fagarbeidere med full ansiennitet får et tillegg på 19.600 kroner
  • Nye minstelønnsnivåer

Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. mai 2021.

Last ned og les protokollen for mellomoppgjøret i FUS-barnehagene 2021

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og FUS ble mandag 18. januar til enige om ny hoved- og hovedtariffavtale. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret. Grunnen er at de fikk en lønnsøkning allerede i januar. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor, gitt med virkning fra 1. januar i år. 

Hovedavtale og hovedtariffavtale gjelder for perioden 1. mai 2020 – 30. april 2022, og ble avtalt mellom FUS AS og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Automatisk avlønning som fagarbeider for ansatte med relevant fagbrev

Ansatte med relevant fagbrev skal avlønnes som fagarbeider. Det betyr at ansatte som har eller tar fagbrev blant annet som barne- og ungdomsarbeider får et lønnsopprykk. Hvor stort avhenger av hvor på ansiennitetsstigen man ligger. Lønnsforskjellen mellom ufaglært og fagarbeider ligger mellom 25.000 og 50.000.

Kode med krav om mastergrad

Partene er enig om at man skal forhandle om innføring av bruken av mastergrad-stillinger i hovedoppgjøret 2022.

Partssammensatte utvalg om pensjonssparing og AFP

Partene ble enige om et partssammensatt utvalg som skal vurdere muligheten for tilsvarende forvaltning av pensjonssparingen som i barnehagepensjonsordningen. Arbeidet skal danne grunnlaget for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022.

Det ble i forhandlingene med PBL i oktober enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere og foreslå ulike måter å gjennomføre overgang til ny AFP-ordning. FUS går etter avtale med PBL inn i dette utvalget. Resultatet fra dette arbeidet skal, som i PBL, danne grunnlag for forhandlinger i hovedoppgjøret 2022.

Trygg 001

Tariffavtalen gjelder for alle ansatte i FUS-barnehagene som er eiet av Trygge Barnehager og driftes av FUS as. Det går fram av vedlegg 4 til hovedavtalen hvilke barnehager avtalen gjelder for. Avtalen gjelder også for eventuelle nye FUS barnehager som etableres / blir FUS barnehager i løpet av avtaleperioden. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Lønnstabell for ansatte i FUS-barnehager gjeldende fra 01.05.2021

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 325 800
Barne- og ungdomsarbeider 14 300 375 200
Barnehagelærer 16 400 446 100
Pedagogisk leder 17 100 466 100
Spesialpedagog 17 300 471 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 331 100
Barne- og ungdomsarbeider 15 200 385 300
Barnehagelærer 16 500 450 300
Pedagogisk leder 17 300 470 800
Spesialpedagog 17 800 483 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 337 100
Barne- og ungdomsarbeider 16 200 390 800
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 000 349 300
Barne- og ungdomsarbeider 17 000 402 500
Barnehagelærer 17 100 467 100
Pedagogisk leder 17 500  497 100 
Spesialpedagog 18 200 495 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 500 389 200
Barne- og ungdomsarbeider 17 500 441 900
Barnehagelærer 19 000  519 000 
Pedagogisk leder 19 200  549 000 
Spesialpedagog 19 200  544 200 
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 14 100 423 300
Barne- og ungdomsarbeider 19 600 454 600
Barnehagelærer 19 000 524 000
Pedagogisk leder 19 500 554 500
Spesialpedagog 19 500  554 500 

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 2,9% 600 000
4 - 6,9 årsverk 2,9% 600 000
7 - 9,9 årsverk 2,9% 600 000
10 - 13,9 årsverk 2,9% 620 000
14 - 16,9 årsverk 2,9% 630 000
17 - 20,9 årsverk 2,9% 640 000
21 - 26,9 årsverk 2,9% 650 000
27 + 2,9% 687 000
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?