Til hovedinnhold

FUS - Trygge barnehager

Trygge barnehager bygger, eier og driver private barnehager over hele landet. Tariffavtalen gjelder for ansatte i barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS, som er opprettet til dette formålet.

Hovedoppgjøret 2022

Etter tre dagers forhandlinger 6.-10. januar ble det enighet om et økonomisk resultat på linje med barnehagesektoren forøvrig (se ny minstelønnstabell lenger ned på siden) og en innføring i Fellesordningen for AFP fra 2024.

Resultater på pensjon i korte trekk:

  • Fellesordningen innføres fra 1.1.24 for 69-kullet og yngre
  • Lønnskompensasjon videreføres til man kvalifiserer til AFP
  • 68-kullet og eldre beholder tidligpensjons-AFP og lønnskompensasjon 

En del ansatte fikk en lønnskompensasjon i 2017 i forbindelse med endringene i tjenestepensjonen. Denne lønnskompensasjonen videreføres også for de som får privat AFP, fram til de kvalifiserer til uttak av AFP fra Fellesordningen.

Forbedret ansiennitet for nyansatte

Det blir også endringer i lønnsansiennitetsreglene for nyansatte. Som i KS-området blir det nå utvidede godskrivningsregler.

Se resultat/protokoll fra forhandlingene

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Trygg 001

Tariffavtalen gjelder for alle ansatte i FUS-barnehagene som er eiet av Trygge Barnehager og driftes av FUS as. Det går fram av vedlegg 4 til hovedavtalen hvilke barnehager avtalen gjelder for. Avtalen gjelder også for eventuelle nye FUS barnehager som etableres / blir FUS barnehager i løpet av avtaleperioden. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Protokoll, FUS, hovedoppgjøret 2022

Vedlegg:

Tariffplakat FUS hovedoppgjøret 2022

Aktuelt

Se alle

Lønnstabell for ansatte i FUS-barnehager gjeldende fra 01.05.2022

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 15 600 341 400
Barne- og ungdomsarbeider 18 700 393 900
Barnehagelærer 12 200 458 300
Pedagogisk leder 22 200 488 300
Spesialpedagog 12 800 483 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 17 100 348 200
Barne- og ungdomsarbeider 18 700 404 000
Barnehagelærer 12 400 462 700
Pedagogisk leder 21 900 492 700
Spesialpedagog 13 200 497 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 100 348 200
Barne- og ungdomsarbeider 13 200 404 000
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 000 360 300
Barne- og ungdomsarbeider 13 100 415 600
Barnehagelærer 12 800 479 900
Pedagogisk leder 12 800  509 900 
Spesialpedagog 13 700 509 500
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 000 400 200
Barne- og ungdomsarbeider 13 100 455 000
Barnehagelærer 13 900  532 900 
Pedagogisk leder 13 900  562 900 
Spesialpedagog 15 000  559 200 
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 000 434 300
Barne- og ungdomsarbeider 13 100 467 700
Barnehagelærer 14 600 538 600
Pedagogisk leder 14 100 568 600
Spesialpedagog 15 200  569 700 

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 16 400 616 400
4 - 6,9 årsverk 16 400 616 400
7 - 9,9 årsverk 16 400 616 400
10 - 13,9 årsverk 17 300 637 300
14 - 16,9 årsverk 17 800 647 800
17 - 20,9 årsverk 18 100 658 100
21 - 26,9 årsverk 18 300 668 300
27 + 19 500 706 500
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?