Til hovedinnhold

FUS - Trygge barnehager

Trygge barnehager bygger, eier og driver private barnehager over hele landet. Tariffavtalen gjelder for ansatte i barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS, som er opprettet til dette formålet.

Mellomoppgjøret 2023

29. juni ble Fagforbundet og FUS AS enige om lønnstillegg og ny minstelønn som gjelder fra 1. mai 2023.

Resultatet i korte trekk:

  • Generelt tillegg til alle på minimum 25 800 kroner
  • Økning av minstelønnssatsene
  • Fagarbeidere med full ansienniet får 26 300 kroner
  • Lønnstilleggene blir gitt med virkning fra 1. mai 2023

Scroll lenger ned på sida for lønnstabell med nye tillegg og minstelønnssatser

eller

Last ned protokoll med ny lønnstabell

Hovedoppgjøret 2022

Etter tre dagers forhandlinger 6.-10. januar ble det enighet om et økonomisk resultat på linje med barnehagesektoren forøvrig (se ny minstelønnstabell lenger ned på siden) og en innføring i Fellesordningen for AFP fra 2024.

Resultater på pensjon i korte trekk:

  • Fellesordningen innføres fra 1.1.24 for 69-kullet og yngre
  • Lønnskompensasjon videreføres til man kvalifiserer til AFP
  • 68-kullet og eldre beholder tidligpensjons-AFP og lønnskompensasjon 

En del ansatte fikk en lønnskompensasjon i 2017 i forbindelse med endringene i tjenestepensjonen. Denne lønnskompensasjonen videreføres også for de som får privat AFP, fram til de kvalifiserer til uttak av AFP fra Fellesordningen.

Forbedret ansiennitet for nyansatte

Det blir også endringer i lønnsansiennitetsreglene for nyansatte. Som i KS-området blir det nå utvidede godskrivningsregler.

Se resultat/protokoll fra forhandlingene

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Trygg 001

Tariffavtalen gjelder for alle ansatte i FUS-barnehagene som er eiet av Trygge Barnehager og driftes av FUS as. Det går fram av vedlegg 4 til hovedavtalen hvilke barnehager avtalen gjelder for. Avtalen gjelder også for eventuelle nye FUS barnehager som etableres / blir FUS barnehager i løpet av avtaleperioden. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Aktuelt

Se alle

Lønnstabell for ansatte i FUS-barnehager gjeldende fra 01.05.2023

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 367 200
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 419 700
Barnehagelærer 34 400 492 700
Pedagogisk leder 34 400 522 700
Spesialpedagog 39 000 522 800
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 374 000
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 429 800
Barnehagelærer 34 200 496 900
Pedagogisk leder 34 200 526 900
Spesialpedagog 33 900 530 900
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 374 000
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 429 800
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 386 100
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 441 400
Barnehagelærer 30 000 509 900
Pedagogisk leder 30 000  539 900
Spesialpedagog 30 400 539 900
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 426 000
Barne- og ungdomsarbeider 25 800 480 800
Barnehagelærer 30 000  562 900
Pedagogisk leder 30 000  592 900 
Spesialpedagog 33 700 592 900 
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 25 800 460 100
Barne- og ungdomsarbeider 26 300 494 000
Barnehagelærer 32 700 571 300
Pedagogisk leder 32 700 601 300
Spesialpedagog 32 800  602 500 

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning gjeldende fra 01.05.23

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 9,9 årsverk 36 000 652 400
10 - 13,9 årsverk 37 000 674 300
14 - 16,9 årsverk 38 000 685 800
17 - 20,9 årsverk 39 000 697 100
21 - 26,9 årsverk 39 000 707 300
27 + 41 000 747 500
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?