Oslo kommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og har ansatte fra de fleste yrkeskategorier, fra deltidsansatte assistenter til toppen i rådhuset.

Fagforbundet forhandler med Oslo kommune som en del av Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH). 

Alle som er ansatt av Oslo kommune eller de kommunale foretakene som eies av Oslo kommune er omfattet av denne tariffavtalen.

Hovedoppgjøret 2018

Oppgjøret gir Fagforbundets medlemmer minst 1,75 %, minimum kr 7 700 kr i lønnsøkning, med virkning fra 1. mai 2018. I tillegg gjenstår sentrale justeringer og lokale lønnsforhandlinger.

OSL 01

Gyldig:
01.05.2018 - 30.04.2020

Avtalens innhold:
Overenskomster i Oslo kommune (dok 25)

Protokoller:
Protokoll Oslo 2018


OSL 02

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være. Hovedavtalen i Oslo har blitt videreført siden 2002, og har den samme teksten som dengang.

Gyldig:
01.04.2002 - 31.12.2003

Avtalens innhold:
Hovedavtale Oslo kommune (dok 24)


Nyheter fra tariffoppgjøret i Oslo kommune

Oslo-kommune: KAH krever løft for de lavest lønnede i justeringsoppgjøret

Forhandlingssammenslutningen som Fagforbundet er en del av i Oslo kommune, KAH, stiller krav om at grupper som er lavtlønte får et løft i justeringsoppgjøret. I tillegg ønsker sammenslutningen å bidra til likebehandling av grupper det er naturlig å sammenligne.

20.08.2018

Se flere artikler