Lønnstrinn Oslo kommune | Tariffavtale | Fagforbundet

Oslo kommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og har ansatte fra de fleste yrkeskategorier, fra deltidsansatte assistenter til toppen i rådhuset.

  • Fagforbundet forhandler med Oslo kommune som en del av LO Kommune Oslo.
  • Alle som er ansatt av Oslo kommune eller de kommunale foretakene som eies av Oslo kommune er omfattet av denne tariffavtalen.

Lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør.

Mellomoppgjøret 2021

Det endte med en meklingsløsning i mellomoppgjøret for Oslo kommune, og dermed ikke streik for Fagforbundets medlemmer. Løsningen innebærer at alle er sikret minimum 16 500 kr i tillegg med virkningsdato fra 1. mai 2021.

Etter 14 timers mekling på overtid er det enighet mellom LO Kommune Oslo, som forhandler på vegne LO-forbundene, og Oslo kommune i tariffoppgjøret. – Våre medlemmer får reallønnsvekst. Med et kronetillegg på minst 16 500 kr for alle medlemmer mener vi det er godt oppgjør, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo.

LO Kommune Oslo og Oslo kommune ble til slutt enige etter mekling hos Riksmekleren. Om lag 18 000 LO-organiserte arbeidstakere i Oslo kommune unngår dermed konflikt. Mellomoppgjøret er dermed i havn, og gir ansatte i Oslo kommune litt bedre økonomi. Forhandlingssammenslutningene YS-Kommune og Akademikerne har i likhet med LO Kommune Oslo tilsluttet seg løsningen.

Alle sikres minimum 16 500 kr ekstra

Lederen av Fagforbundet Oslo er fornøyd med at mesteparten av lønnspotten brukes på et kronetillegg for alle. Alle er sikret et kronetillegg på minimum 16 500 kr per år med virkningsdato fra 1. mai 2021. Ansatte som har lønnstrinn 32 eller høyere får et tillegg på 3,45 prosent.

– Vi mener det mest rettferdige i utgangspunktet hadde vært et flatt kronetillegg for alle ansatte. Vi bidro til å presse kronetillegget så høyt som mulig. I et oppgjør må en gi og ta. Hadde det ikke vært for at Fagforbundet er så sterke, så ville dette kronetillegget ligget adskillig lavere, og en større del av potten vil gått til de som tjener mest fra før, sier Roger Dehlin.

Etterslepet fra 2020 er delvis kompensert

Et sentralt krav for Fagforbundet var at mindrelønnsutviklingen fra 2020 skulle kompenseres.

Mindrelønnsutviklingen i denne sammenhengen dreier seg om at lønnsutviklingen i frontfaget ble høyere enn først beregnet, og dermed høyere enn i offentlig sektor.

– Oppgjøret betyr at våre medlemmer som jobber i Oslo kommune får reallønnsvekst. Vi krevde en kompensasjon som følge at vi hadde lavere lønnsutvikling i Oslo kommune enn i industrien i 2020. Med ei ramme på 2,83 prosent i Oslo kommune har etterslepet delvis blitt tatt igjen i årets oppgjør, uttaler Dehlin.

Ingen lokale forhandlinger

– I tillegg så er det en stor seier for oss at det ikke blir satt av penger til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer. Det er våre medlemmer tjent med, fordi det innebærer at kronetillegget som nå er lagt på lønnstabellen er høyere enn det ellers ville ha blitt, framhever lederen.

Fagforbundets medlemmer streiker ikke

Unio valgte å avslutte meklingen uten å være med på meklingsløsningen, og er dermed eneste sammenslutning som går ut i streik.

Fagforbundet har varslet at de var klare til å ta ut ca 1200 ansatte i streik fra 27. mai. Meklingsløsningen gjør at Fagforbundets medlemmer ikke skal ut i streik.

– Dette er en spesiell tid for alle. Vi er fornøyde med å ha fått til en løsning, sier Dehlin.

LO Kommune Oslo representerer 18 000 arbeidstakere i Oslo kommune, og består av LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og Skolenes Landsforbund. LO Kommune Oslo er den største forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune.

OSL 01

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:
01-05-2020 - 30-04-2022

Avtalens innhold:
Overenskomster i Oslo kommune (dok 25)

Protokoller:
Protokoll hovedoppgjøret 2020 Oslo kommune

Andre avtaler:
Særavtale for avlastere i Oslo kommune


OSL 02

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være. Hovedavtalen i Oslo har blitt videreført siden 2002, og har den samme teksten som dengang.

Gyldig:
01-04-2002 - 30-04-2022

Avtalens innhold:
Hovedavtale Oslo kommune (dok 24)


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?