Til hovedinnhold

Oslo kommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og har ansatte fra de fleste yrkeskategorier, fra deltidsansatte assistenter til toppen i rådhuset.

  • Fagforbundet forhandler med Oslo kommune som en del av LO Kommune Oslo.
  • Alle som er ansatt av Oslo kommune eller de kommunale foretakene som eies av Oslo kommune er omfattet av denne tariffavtalen.

Lønnsoppgjøret 2022

Etter mekling mer enn et døgn på overtid ble det enighet mellom LO Kommune Oslo og Oslo kommune i tariffoppgjøret.

Partene er enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18 800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022. Dermed unngår 18 388 LO-medlemmer i Oslo kommune å havne i konflikt. Forhandlingssammenslutningene Akademikerne, Unio og YS-K Oslo har også godtatt meklingsresultatet.

Godt oppgjør for hele laget

- Det er et godt resultat for våre medlemmer, sier en godt fornøyd Roger Dehlin, som leder Fagforbundet Oslo. - Vi mener det ville vært mest rettferdig om alle ansatte fikk et flatt kronetillegg, men i et slikt oppgjør må alle gi og ta. Dermed får alle minst 3,71 prosent lønnsøkning, men minimum 18 800 kroner. Både kommunen og andre forhandlingssammenslutninger ønsket lokale forhandlinger. Det klarte vi å unngå, og dermed ble kronetillegget på lønnstabellen mye høyere uttaler Dehlin som leder Fagforbundet Oslo og er en del av forhandlingsledelsen i LO Kommune Oslo.

- Det har noe å si at det er et rødgrønt styre i byen selv om politikerne ikke er med inn i forhandlingene. Vi har hatt mange seire de siste årene. Vi har blant annet klart å få pensjon som en del av tariffavtalen, og det har vært en god sosial profil i de siste oppgjørene, smiler han.

Også forhandlingsleder for LO Kommune Oslo Per Egil Johansen er i godt humør etter den lange meklingen.

– Dette er det beste som var mulig å oppnå for LO Kommune Oslo sin del. Vi har sikret reallønnsvekst for de med lavere og midlere inntekter og vi har unngått en streik som ville rammet Oslos befolkning. Ramma for lønnsoppgjøret ble på 3,84 prosent som er på linje med offentlig sektor for øvrig og frontfaget.  I tillegg har vi fått gjennomslag for å unngå lokale forhandlinger, og økt helgetillegg, partsarbeid om arbeidstøy, forteller Johansen.

Ingen lokale forhandlinger

LO Kommune Oslo fikk til slutt igjennom at hele lønnsoppgjøret ble fordelt i de sentrale lønnsforhandlingene. Det avsettes dermed ikke midler til lokale forhandlinger i år til tross for at kommunen ønsket det.

-Det er en stor seier for oss. Vi har hele tiden sagt at vi ikke vil ha lokale forhandlinger i år. Sentrale oppgjør gir en mer solidarisk profil, understreker Per Egil Johansen.

Økt helgetillegg

Meklingen resulterte også i at de som jobber på lørdag og søndager får mer å rutte med framover. LO Kommune Oslo fikk nemlig gjennomslag for sitt krav om at helgearbeid må kompenseres bedre.

- Mange av våre medlemmer trengs på jobb i helger for å få kommunen til å gå rundt. Vi har fått gjennomslag for å øke helgetilleggene. Den laveste satsen har ligget på 50 kroner i årevis, og det er derfor på høy tid at denne justeres. Tilleggene øker med 5 kr per time uansett om du jobber ordinært helgearbeid (til 55 kr per time), om du jobber 19 eller flere helger i året (til 105 kr per time), eller om du jobber 345 eller flere helgetimer i løpet av året (til 125 kr per time), sier Dehlin.

Partsarbeid om arbeidstøy

Partene ble enige om at det skal settes i gang et partssamarbeid i tariffperioden om arbeidstøy. Bakgrunnen er at selv om mange ansatte har behov for arbeidstøy, kompenseres dette i ulik grad i kommunens virksomheter. I meklingsprotokollen fremgår det at partene skal drøfte behovet for eventuelle tiltak for å bidra til at behovet for arbeidstøy blir ivaretatt, og for å bidra til likebehandling. Det nevnes at eksempler på aktuelle tiltak kan være retningslinjer eller en sentral avtale.

- Dette er en sak vi vet at mange av våre medlemmer er opptatt av. De opplever det som urettferdig at mens enkelte grupper får dekket alt av arbeidstøy, så er det andre som selv må dekke dette selv om de har like stort behov, forteller Roger Dehlin.

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer over 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

 

OSL 01

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Overenskomster i Oslo kommune (dok 25)

Andre avtaler:

Særavtale for avlastere i Oslo kommune

OSL 02

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være. Hovedavtalen i Oslo har blitt videreført siden 2002, og har den samme teksten som dengang.

Gyldig:

01-04-2002 - 30-04-2022

Avtalens innhold:

Hovedavtale Oslo kommune (dok 24)

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?