Avtaler for statlig ansatte

Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, her finner du informasjon om lønnsrammer og lønnsoppgjør. Leter du etter lønnstrinnet ditt? Lønnstrinn for staten finner du nederst på siden.

Hovedoppgjøret 2022

29. april ble det brudd i forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør.

Meklingen innledes 2. mai, og har utløp 23. mai ved midnatt. Skulle partene ikke bli enige innen fristen, vil det utløse den første konflikten i staten på 10 år.

Mellomoppgjøret 2021

1500 kroner flatt til alle lønnstrinn.
0,9 prosent i generelt tillegg til alle lønnstrinn.
4000 kroner i lavlønnstillegg til alle fra lønnstrinn 19 til 50.
Et nedadstigende likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69).
50 prosent av disponible midler avsettes til lokale forhandlinger.

Stat 201

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
06-11-2019 - 31-12-2020

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-stat

Andre avtaler:
Hovedtariffavtale staten


Aktuelt om lønnsoppgjøret i staten

Meklingsinnspurt i staten

Drøyt 1000 medlemmer i LO Stats forbund i staten vil bli tatt ut i streik den 24. mai om meklingen ikke fører fram. Det er Oslo som vil merke det i første fase.

Se alle nyhetssaker

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?