Lønnstrinn staten | Lønnsrammer staten | Fagforbundet

Avtaler for statlig ansatte

Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, her finner du informasjon om lønnsrammer og lønnsoppgjør. Leter du etter lønnstrinnet ditt? Lønnstrinn for staten finner du nederst på siden.

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet i statsoppgjøret 24. april etter mekling på overtid.

Det ble reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem.

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64: 10.000 kr
  • Ltr. 65-107: 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Riksmeklerens møtebok

Stat 201

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
06-11-2019 - 31-12-2020

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-stat

Andre avtaler:
Hovedtariffavtale staten


Aktuelt om lønnsoppgjøret i staten

Se alle nyhetssaker

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?