Lønnsrammer i staten

Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, her finner du informasjon om lønnsrammer og lønnsoppgjør.

Hovedoppgjøret 2020

Det gis et generelt tillegg til alle på mellom 1321 kroner lavest på lønnstabellen og 5753 på topp. Totalramma er i tråd med frontfaget. Tilleggene gis fra 1. oktober. Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger. Les mer

 

Mellomoppgjøret 2019

Oppgjøret har en lønnsramme på 3,2 prosent. Et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon, var det som skulle til for å komme i mål i 2019.

Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai på:

  • 1,35 prosent fra ltr. 19-46
  • 1,55 prosent fra ltr. 47-63
  • 1,35 prosent fra ltr. 64-101

Tariffestet AFP

Det ble sikret tariffesting av AFP, og at det i ny pensjonsordning ikke blir noen begrensning på pensjonsgivende tillegg.

Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning. For ansatte som er født i 1963 eller senere, gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018. Eventuelle endringer i AFP gjøres i medhold av punkt 12 i avtalen. Tak og bunn på pensjonsgivende inntekt for variable tillegg fjernes.

Last ned protokollen for mellomoppgjøret 2019

Hovedoppgjøret 2018

  • Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai. 
  • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger (gjeldene fra 1. juli), noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
  • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge. 
  • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000).

Hovedlønnstabell - Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2019

Lønnstrinn Bruttolønn per år Lønnstrinn Bruttolønn per år
19 300 300 61 542 400
20 303 800 62 552 800
21 307 600 63 563 700
22 311 200 64 573 100
23 315 100 65 583 900
24 319 000 66 594 400
25 323 200 67 605 500
26 327 400 68 615 900
27 331 300 69 627 700
28 335 300 70 640 200
29 339 000 71 655 400
30 343 000 72 667 200
31 346 600 73 679 000
32 350 700 74 691 400
33 354 500 75 704 900
34 358 700 76 723 200
35 362 800 77 741 300
36 367 100 78 765 100
37 371 800 79 789 200
38 376 500 80 813 400
39 381 200 81 837 200
40 386 200 82 860 300
41 391 300 83 883 100
42 397 100 84 906 000
43 402 600 85 934 800
44 408 600 86 963 200
45 414 600 87 992 200
46 420 700 88 1 014 900
47 428 200 89 1 037 800
48 435 100 90 1 060 700
49 442 300 91 1 083 900
50 449 300 92 1 106 600
51 456 400 93 1 129 600
52 464 000 94 1 152 500
53 472 000 95 1 175 600
54 479 600 96 1 198 000
55 488 000 97 1 220 500
56 496 100 98 1 243 000
57 504 700 99 1 264 500
58 513 600 100 1 285 900
59 523 200 101 1 307 400
60 532 300

Stat 201

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
06.11.2019 - 31.12.2020

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-stat


Aktuelt

Medlemmene sa ja til oppgjøret i staten

Flertallet aksepterte tariffoppgjøret i uravstemninga. 67,8 prosent takket ja til resultatet.

12.11.2020

Se flere artikler