Avtaler for statlig ansatte

Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, her finner du informasjon om lønnsrammer og lønnsoppgjør. Leter du etter lønnstrinnet ditt? Lønnstrinn for staten finner du nederst på siden.

Mellomoppgjøret 2021

1500 kroner flatt til alle lønnstrinn.
0,9 prosent i generelt tillegg til alle lønnstrinn.
4000 kroner i lavlønnstillegg til alle fra lønnstrinn 19 til 50.
Et nedadstigende likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69).
50 prosent av disponible midler avsettes til lokale forhandlinger.

Hovedoppgjøret 2020

Det gis et generelt tillegg til alle på mellom 1321 kroner lavest på lønnstabellen og 5753 på topp. Totalramma er i tråd med frontfaget. Tilleggene gis fra 1. oktober. Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger. Les mer

Stat 201

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
06-11-2019 - 31-12-2020

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-stat

Andre avtaler:
Hovedtariffavtale staten


Aktuelt om lønnsoppgjøret i staten

Se alle nyhetssaker