Til hovedinnhold

Avtaler for statlig ansatte

Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, her finner du informasjon om lønnsrammer og lønnsoppgjør. Leter du etter lønnstrinnet ditt? Lønnstrinn for staten finner du nederst på siden.

Mellomoppgjøret 2023

Resultatet kom på 5,2 prosent og tilsvarer rammene i frontfaget, det vil si konkurranseutsatt industri i privat sektor. Tilleggene gis fra 1. mai.  

  • Alle får 31.000 kroner i generelt tillegg. 
  • 15 prosent av lønnsoppgjøret fordeles lokalt. (0,85 % av lønnsmassen) 

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet i statsoppgjøret 24. april etter mekling på overtid.

Det ble reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem.

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64: 10.000 kr
  • Ltr. 65-107: 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Riksmeklerens møtebok

Aktuelt om lønnsoppgjøret i staten

Se alle

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Stat 201

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2023 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale staten

Andre avtaler:

Hovedtariffavtale staten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?