Til hovedinnhold

Avtaler for statlig ansatte

Fagforbundet har en rekke medlemmer som jobber i staten, her finner du informasjon om lønnsrammer og lønnsoppgjør. Leter du etter lønnstrinnet ditt? Lønnstrinn for staten finner du nederst på siden.

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet i statsoppgjøret 24. april etter mekling på overtid.

Det ble reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem.

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64: 10.000 kr
  • Ltr. 65-107: 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Riksmeklerens møtebok

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Stat 201

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2023 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale staten

Andre avtaler:

Hovedtariffavtale staten

Aktuelt om lønnsoppgjøret i staten

Ny hovedavtale i staten

LO stat har forhandlet fram en ny hovedavtale for staten. Den nye avtalen styrker mulighetene medbestemmelse for tillitsvalgte og ansatte.

Se alle

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?