Til hovedinnhold

Standardoverenskomster

Fagforbundet har inngått overens­komster med mange enkelt­virksomheter som ikke er medlem i noen arbeids­giver­organisasjon.

Som basis for de fleste benyttes standardoverenskomster utviklet av Fagforbundet.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har i fellesskap utviklet standard tariffavtaler for barnehager til samme bruk.

Avtalene er godkjent av LO.

733

Denne tariffavtalen brukes for alle foretak som ikke er medlem hos en arbeidsgiverorganisasjon (med unntak av barnehager som har en egen standardoverenskomst). Denne avtalen har en ordinær pensjonsordning som tar utgangspunkt i KS-områdets særavtale "SGS 2020".

Gyldig:

01-09-2022 - 31-08-2024

Avtalens innhold:

Standardoverenskomst I

Vedlegg:

Brev reforhandlinger - endringer i 2022

735

Denne tariffavtalen brukes for alle foretak som ikke er medlem hos en arbeidsgiverorganisasjon (med unntak av barnehager som har en egen standardoverenskomst). Denne avtalen har en hybrid pensjonsordning.

Gyldig:

01-09-2022 - 31-08-2024

Avtalens innhold:

Standardoverenskomst II

Protokoller:

Protokoll, mellomoppgjøret, 2023

Vedlegg:

Brev reforhandlinger - endringer i 2022

760

Denne tariffavtalen brukes for enkeltstående private barnehager. Denne avtalen har en ordinær pensjonsordning som tar utgangspunkt i KS-områdets særavtale "SGS 2020".

Gyldig:

01-09-2022 - 31-08-2024

Avtalens innhold:

Standard tariffavtale for barnehager I

Protokoller:

Protokoll, mellomoppgjøret, 2023

761

Denne tariffavtalen brukes for enkeltstående private barnehager. Denne tariffavtalen har en hybrid pensjonsmodell.

Gyldig:

01-09-2022 - 31-08-2024

Avtalens innhold:

Standard tariffavtale for barnehager II

Protokoller:

Protokoll, mellomoppgjøret, 2023

SGS 2020

SGS 2020 brukes også som utgangspunkt for "standardoverenskomst I" og "standard tariffavtale for barnehager I"

Gyldig:

01-01-2024 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Særavtale pensjonsordninger

Protokoller:

KS Pensjonsordninger SGS 2020 1.1.2024-31.12.2025

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?