Standard­overens­komster

Fagforbundet har inngått overens­komster med mange enkelt­virksomheter som ikke er medlem i noen arbeids­giver­organisasjon.

Som basis for de fleste benyttes standardoverenskomster utviklet av Fagforbundet.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har i fellesskap utviklet standard tariffavtaler for barnehager til samme bruk.

Avtalene er godkjent av LO.

725

Denne tariffavtalen brukes for alle foretak som ikke er medlem hos en arbeidsgiverorganisasjon (med unntak av barnehager som har en egen standardoverenskomst). Denne avtalen har en ordinær pensjonsordning.

Gyldig:
01.09.2018 - 31.08.2020

Avtalens innhold:
Standardoverenskomst I


727

Denne tariffavtalen brukes for alle foretak som ikke er medlem hos en arbeidsgiverorganisasjon (med unntak av barnehager som har en egen standardoverenskomst). Denne avtalen har en hybrid pensjonsordning.

Gyldig:
01.09.2018 - 31.08.2020

Avtalens innhold:
Standardoverenskomst II


760

Denne tariffavtalen brukes for enkeltstående private barnehager. Denne avtalen har en ordinær pensjonsordning.

Gyldig:
01.09.2018 - 31.08.2020

Avtalens innhold:
Standard tariffavtale for barnehager I


761

Denne tariffavtalen brukes for enkeltstående private barnehager. Denne tariffavtalen har en hybrid pensjonsmodell.

Gyldig:
01.09.2018 - 31.08.2020

Avtalens innhold:
Standard tariffavtale for barnehager II