Standardoverenskomster

Fagforbundet har inngått overens­komster med mange enkelt­virksomheter som ikke er medlem i noen arbeids­giver­organisasjon.

Som basis for de fleste benyttes standardoverenskomster utviklet av Fagforbundet.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har i fellesskap utviklet standard tariffavtaler for barnehager til samme bruk.

Avtalene er godkjent av LO.

729

Denne tariffavtalen brukes for alle foretak som ikke er medlem hos en arbeidsgiverorganisasjon (med unntak av barnehager som har en egen standardoverenskomst). Denne avtalen har en ordinær pensjonsordning som tar utgangspunkt i KS-områdets særavtale "SGS 2020".

Gyldig:
01-09-2020 - 31-08-2022

Avtalens innhold:
Standardoverenskomst I


731

Denne tariffavtalen brukes for alle foretak som ikke er medlem hos en arbeidsgiverorganisasjon (med unntak av barnehager som har en egen standardoverenskomst). Denne avtalen har en hybrid pensjonsordning.

Gyldig:
01-09-2020 - 31-08-2022

Avtalens innhold:
Standardoverenskomst II


760

Denne tariffavtalen brukes for enkeltstående private barnehager. Denne avtalen har en ordinær pensjonsordning som tar utgangspunkt i KS-områdets særavtale "SGS 2020".

Gyldig:
01-09-2020 - 31-08-2022

Avtalens innhold:
Standard tariffavtale for barnehager I


761

Denne tariffavtalen brukes for enkeltstående private barnehager. Denne tariffavtalen har en hybrid pensjonsmodell.

Gyldig:
01-09-2020 - 31-08-2022

Avtalens innhold:
Standard tariffavtale for barnehager II


SGS 2020

SGS 2020 brukes også som utgangspunkt for "standardoverenskomst I" og "standard tariffavtale for barnehager I"

Gyldig:
16-09-2020 - 31-12-2021

Avtalens innhold:
Særavtale pensjonsordninger

Protokoller:
Vedlegg til protokoll SGS 2020