Til hovedinnhold

Til beste for den neste – risikostyring før og etter alvorlige hendelser.

Eksempler og erfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med tilsynssaker i 2017.

08.05.2018 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 08.04.2021

Rapporten er en samling med artikler med eksempler og erfaringer fra arbeidet med den tilsynsmessige oppfølgingen av alvorlige hendelser i spesielisthesletjenesten.

Med bakgrunn i vinterens debatt om fødselsomsorgen så er rapportens kapittel 7 av interesse. Det blir blant annet vist til Helsedirektoratets kvalitetskrav til tjenesten.

Det er fagmiljøene i sykehusene som er den viktigste målgruppen for årets rapport. Det blir spesielt pekt på erfaringer med risikovurderinger før og etter en alvorlig hendelse.

Rapporten avsluttes med en oversikt over de stedlige tilsyn 2010 - 2017. det vises til at antall varsler har økt jevnt i perioden fra 72 i 2010 til 638 i 2017.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?