Til hovedinnhold

2018 er yrkesfagenes år! Fagforbundet markerte med kick-off for yrkes-NM i helsearbeiderfaget

Venke Anny Nes, regionsekretær i Fagforbundet Agder.

Venke Anny Nes, regionsekretær i Fagforbundet Agder. (Foto: Kjetil Vevle/Fagforbundet)

I 2018 skal det skapes blest om yrkesfagene. En kampanje på nett og i sosiale medier skal skape gode historier rundt det å velge en yrkesfaglig vei inn i arbeidslivet. Fagforbundet åpnet sitt yrkesfaglige år med en samling for helsearbeiderfaget.

09.01.2018 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 12.01.2018

Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikten om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, samt øke antall lærebedrifter og læreplasser. Kampanjens to offisielle hashtags er #yrkesfagenesår og #mittyrkesfag. Startskuddet går 1. februar, med lansering av nettstedet yrkesfag.no

Yrkeskonkurransene virker bra for rekruttering

De siste årene har oppmerksomheten rundt yrkeskonkurransene økt, og vært med på å rekruttere fagarbeidere og bygge et godt omdømme til yrkesfagene. Regjeringa har satt av av fem millioner kroner til Yrkesfagenes år og Skole-NM, som arrangeres i april. Skole-NM er for elever i den videregående skolen, mens Yrkes-NM er for lærlinger og unge fagarbeidere. Fagforbundet er tungt involvert når Yrkes-NM går av stabelen i 23.- 25.oktober på Hellerudsletta utenfor Oslo.

Worldskills Norge er arrangør sammen med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Helsearbeiderfaget har de siste årene vært et av de største fagene i Yrkes-NM og har tiltrukket seg et stort antall tilskuere.

Suksess med å lage et større arrangement

Venke Anny Nes innledet om hvordan Fagforbundet i Agder har jobbet med yrkeskonkurransene og fortalte om hvilke erfaringer de har gjort seg i løpet av de siste årene. 

– Det er viktig å understreke at arbeidet med yrkeskonkurransen har vært et samarbeid mellom flere, sa hun.

I Agder har det vært en suksessoppskrift å slå sammen arrangementer.

– Vi har slått sammen helsefag, barne- og ungdom og skolekonkurransene. Det har gjort at vi har fått et større arrangement, bedre økonomi og ikke minst har vi greid å få mer oppmerksomhet rundt konkurransene. Det har vært viktig for oss og har sikkert bidratt til at også fylkeskommunen nå er en viktig samarbeidspartner i denne sammenhengen, sier Nes. 

Fylkesmesterskap

I de fleste fylkene har det våren før Yrkes-NM vært arrangert fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget der vinneren er kvalifisert til å representere sitt fylke i NM.

Det er fortsatt viktig å jobbe med yrkeskonkurranser lokalt og nasjonalt. I Rambølls rapport fra 2015 konkluderer de med at yrkeskonkurranser bidrar til å synliggjøre faget og øke fagets omdømme. «Konkurransene ser ut til å bidra til å vise fram bredden og variasjonen som finnes i fagets arbeidsoppgaver, samt skape glede og engasjement blant deltakerne.» (Rambøll, 2015)

En av suksessfaktorene for å få til lokale mesterskap er å etablere arbeidsgrupper. For å få til en god konkurranse med mange deltakere, er det viktig at arbeidsgruppen blir bredt sammensatt av ulike fagpersoner som for eksempel representanter fra fylkeskommunen, fra skoler med Vg2 helsearbeiderfag, fra opplæringskontor og tillitsvalgte både fra Fagforbundet og Delta.

Som tidligere år er det satt av penger til fylkesmesterskap i vårt budsjett, slik at hvert fylke kan søke om inntil kr. 10.000 til arrangementet.

Det er også utarbeidet en «Veileder til deg som skal arrangere fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget». Veilederen finner du her.

For at deltakerne skal få god tid til å trene før NM i oktober, bør fylkesmesterskapene være arrangert før 1. juni 2018. Deltakerne kan være Vg2 elever, lærlinger og fagarbeidere. I NM konkurrerer deltakeren individuelt og vi anbefaler derfor at fylkeskonkurransene blir organisert på samme måte.

Gamle oppgaver finnes her.

Skole-NM

Worldskills arrangerte i 2017 skole-NM i samarbeid med fylkeskommunene. Dette gjentas i 2018.  Skole-NM 2018 er planlagt til uke 15. Dette er konkurranser der kun skolelever kan delta og det er fylkeskommunene i samarbeid med de videregående skolene som har ansvar for arrangementene. I noen fylker blir det arrangert konkurranser som kvalifiserer til deltakelse i skole-NM.

Nordisk mesterskap

Den nasjonale arbeidsgruppen for yrkeskonkurranser i helsearbeiderfaget planlegger i samarbeid med Island og Finland et nordisk mesterskap i faget. Konkurransen arrangeres 24. mai på Nydalen videregående skole i Oslo. Så langt vet vi at Finland, Sverige, Island og Norge vil stille med deltakere, men arrangørene jobber også for å få med Danmark og Færøyene. Hvert av landene kan stille med inntil to deltakere. Deltakerne konkurrerer alene og konkurransen vil foregå på engelsk.

Jobbvinner

«Jobbvinner» er et nytt nasjonalt prosjekt med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Prosjektet er et av tiltakene under Kompetanseløft 2020 som skal sikre god og stabil bemanning i helse- og omsorgstjenestene. KS fikk dette oppdraget fra Helsedirektoratet høsten 2016. I oppdraget står det blant annet at prosjektet skal videreføre arbeidet med rekrutteringspatruljer og yrkeskonkurranser.
Mer om prosjektet finner du på hjemmesiden jobbvinner.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?