Til hovedinnhold

Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Kosthåndboken er et hjelpemiddel for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten.

19.09.2017 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 16.11.2017

Kosthåndboken er laget av helsedirektoratet, og Fagforbundets representant Erlend Eliassen har bidratt i arbeidet med utvikling av det faglige innholdet.

God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov.

Styrker kompetansen

Kosthåndboken vil blant annet styrke ernæringskompetansen i helse- og omsorgstjenesten og være et verktøy for å implementere relevante nasjonale faglige retningslinjer.

  • Den dekker helse og omsorgstjenesten, både institusjoner, hjemmebaserte tjenester og andre offentlige helsetjenester.
  • Tydeliggjør betydningen av å dokumentere og følge opp ernæringsstatus som en del av behandlingsansvaret.
  • Beskriver kostholdshensyn i ulike livsfaser, religiøse og kulturelle kostholdshensyn, samt ernæringsbehandling ved ulike diagnoser og sykdomstilstander.

 

Betill boka

Trykket versjon av boken kan bestilles hos Fagbokforlaget og hos flere bokhandlere på nett.

Bestillingsinformasjon: Utgitt: 12.12.2016, IS-nummer: IS-1972, Type: Veiledere

 

Kosthåndboken på nett

Boken kan også lastes ned.

Last ned PDF (5.6 MB)

 

Last ned enkeltkapitler i PDF

Forord
​1. Innledning
​2. Grunnleggende rammer
3. ​Næringsstoffer og matvaregrupper
​4. Kosthold i ulike livsfaser
​5. Religiøse og kulturelle kostholdshensyn
​6. Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
​7. Godt mattilbud
​8. Trygg mat
​9. God ernæringspraksis
​10. Tiltak når matinntaket blir for lite
​11. Standardkost
​12. Mat med tilpasset konsistens
​13. Spesialkost
​14. Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
​15. Munn og tannhelse
​16. Legemiddelinteraksjoner
​17. Metode og prosess
​18. Vedlegg

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?