Til hovedinnhold

Fornøyd med gode føringer for framtidas barnehage

FORNØYD, MEN UTÅLMODIG: Mette Nord er glad for at arbeidet med ny barnehageenighet er i gang, men mener regelverket må på plass raskt.

FORNØYD, MEN UTÅLMODIG: Mette Nord er glad for at arbeidet med ny barnehageenighet er i gang, men mener regelverket må på plass raskt. (Foto: Lars Helgerud/Fagforbundet)

– Det er oppløftende at et samlet storting jobber med et felles grunnlag for en ny barnehagelov, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun trekker spesielt fram føringene for videre arbeid med bemanning, opptaksregler og pensjonstilskudd.

21.06.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 27.06.2024

– For våre medlemmer i barnehagene er det viktig med trygge og forutsigbare rammer. Da er det viktig med regler som står seg over tid, og derfor er vi glad for at alle partiene i Stortinget har klart å komme sammen om føringer for arbeidet med en ny barnehageenighet, sier Nord.

Fagforbundet har over 30.000 yrkesaktive medlemmer i barnehagene. De jobber som barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, renholdere, barnehagelærere og andre yrkesgrupper. Alle disse er viktige for et godt tilbud til barna, påpeker Nord.

Hun mener det er positivt at partiene ber Kunnskapsdepartementet jobbe med å styrke grunnbemanning, styrke rekruttering, redusere sykefravær og vurdere krav til når det skal settes inn vikarer.

Gode signaler om pensjon

Fagforbundet har lenge ønsket at private barnehager skal ha reell kostnadsdekning for pensjonsutgifter, for å sikre at pengene til pensjon faktisk går til pensjon.

– Vi er opptatt av gode og likeverdige lønns- og pensjonsvilkår i private og offentlige barnehager. Derfor er vi fornøyd med at partiene ber departementet se nærmere på kostnadsdekning av pensjon etter regningen. Nå må departementet følge opp, sier Nord.

Partiene anerkjenner behovet for å se på dekningen av utgifter som følger av allerede inngåtte tariffavtaler.

– Noen barnehager har høye pensjonsutgifter av historiske grunner. Disse må sikres tilstrekkelig dekning, slik at Fagforbundet i størst mulig grad kan framforhandle gode avtaler for våre medlemmer, sier Nord.

Felles ansvar for alle barna

I dag har kommunale og private barnehager ulike vedtekter og private barnehager kan i større grad prioritere hvilke barn som skal få plass hos dem.

Partiene har nå bedt departementet vurdere konsekvenser av krav om at barn med rett til plass skal prioriteres i både kommunale og private barnehager.

– Vi mener det er viktig at barn med prioritet faktisk får plass, og da er det nødvendig med de samme kravene for kommunale og private barnehager. Det vil gjøre barnehageopptaket mer rettferdig for alle familier. Både kommunale og private barnehager må ha et felles ansvar for alle barna, sier Nord.

Hun er også fornøyd med at Stortinget ber departementet se nærmere på hvordan barn med særlige behov kan prioriteres.

– Dette er en god start, men vi er utålmodige. Nå må politikerne sørge for at regelverket er på plass i god tid, slik at barnehagene får ro til å planlegge barnehageåret 2025/2026, sier Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?