Nyheter

Sykepleierforbundet må ta noe av skylden for sykepleiermangelen

Leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther, tar et kraftig oppgjør med profesjonsforbundenes ensidige høye lønnskrav.

Søksmål om medeleverturnus skaper konflikt og kan endre praksis

Fagforbundet og LO har gått til sak mot NHO service og handel og tre selskaper: Human care ung as, Human care bo as og Olivia Solhaugen as. Stridens kjerne er om fagforeningene skal godkjenne medleverturnuser, eller om de private bedriftene selv kan lage ordninger med inntil 60 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke.

Svart økonomikonferansen nærmer seg

Fredag 18. mars inviterer Fagforbundet og NTL til den årlige Svart økonomikonferansen ved Oslo Kongressenter. Slagordet for konferansen er de neste tusen dagene – storrengjøringa i arbeidslivet. Det blir mulig å delta både digitalt og fysisk. Konferansen er gratis.

Fire i farta

Tariff 2022 og tariffkampanje om «hele laget» er på dagsorden. Vi har spurt: Hva er dine beste vervetips for at laget skal bli større?

Tidenes tariffkampanje, verving og hele laget

Et viktig hovedoppgjør står foran oss og Fagforbundet sitt budskap er tydelig. I år skal hele laget med. I 2022 er det fremdeles en pandemi som ligger over oss, men våren er tarifftid og i tarifftider verver vi nye medlemmer. Det er en virkelighet vi holder fast i.

Fagbevegelsen er nøkkelen til å løse globale kriser

Vi lever i krevende tider. Globale spenninger og opprustning. Sosial uro. Skyhøy og økende ulikhet. Antallet som lever i fattigdom har eksplodert internasjonalt. Klimakrisen og behovet for omstilling legger press på arbeidsmarkeder og jobbskaping.

Helsestreik under korona

Over hele verden har helsepersonell slitt seg ut under koronaen og forlangt mer lønn og bedre bemanning.  Det har vært mange tøffe streikeaksjoner det siste året, aksjoner som har munna ut i bedre bemanning og arbeidsvilkår.

Krever klarere regler på hjemmekontor

Tillitsvalgt Carol Nyland Rasmussen har stort sett sittet på hjemmekontor siden Norge stengte ned 12. mars 2020. Nå etterlyser hun handling. – Det må komme nye retningslinjer for hjemmekontor. Et arbeidssted er et arbeidssted samme hvor du sitter.

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Nye regler fra 1. januar gjør at pensjonert personell kan motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Mats Monsen: Ungdomshelten blir voksen

Mats Monsen er kun 29, snart 30 år gammel, men han har allerede rukket å være nestleder og leder i Fagforbundet Ung, og nestleder og leder i Fagforbundet Trondheim. Nå ser han fram til sitt første tariffoppgjør som fagforeningsleder.

Nytt om navn

Billigere og bedre nettbutikk

Fagforbundets nettbutikk blir bedre og billigere! Flere leverandører har vært vurdert, i en nå avsluttet anbudsrunde. Artisti Profil fikk fornyet tillit. Mange kjenner dem, det er de som har levert nettbutikk til Fagforbundet siden 2015.

Ny hovedavtale for KS-området

Forbedrede rettigheter for tillitsvalgte i turnus, klima og miljø som en del av partssamarbeidet, samt en understreking av virksomhetenes ansvar for å motvirke trakassering, er noe av det nye i hovedavtalen. – I det store og hele er vi fornøyde med avtalen, og den viderefører hovedtrekkene uten store endringer, sier lederen for LO Kommune, Mette Nord.

Medlemmer i front for lønnsoppgjøret

- Du eier det! Du er portør, for faen! skriker regissør Anders til et Fagforbundet-medlem på filmsettet hos Red Ant i Sandvika. Hvorfor? Fagforbundet lager film til tariffoppgjøret. En film som skal få fram yrkesstoltheten og vise fram hele laget i arbeidslivet! I hovedrollene: ekte medlemmer.

Notis Tips til hjemmekontoret

Hold de digitale møtene korte og ikke seint på dagen. Kjenner du møtedeltakerne godt, kan du skru av kamera innimellom, eller skru av bildet du ser av deg selv. 

Siden sist

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?