Til hovedinnhold

Fire i farta

Tariff 2022 og tariffkampanje om «hele laget» er på dagsorden. Vi har spurt: Hva er dine beste vervetips for at laget skal bli større?

08.02.2022 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 08.02.2022

En ting som vi gjentar når vi verver er at jo større vi er, jo sterkere står vi når vi skal forhandle lønn.  I tillegg presentere vi de gode forsikringene vi har gjennom medlemskapet, og nå enda bedre med advokatforsikringen. Det er mange medlemmer som heller ikke vet om stønadskassen ved bortgang og Fagforbundet gir stipend til utdanning.

Monica Kiltorp, leder Fagforbundet Narvik

Janne Wik, leder yrkesseksjon kontor og administrasjon Fagforbundet Trøndelag          

Først og fremst må vi tørre og spørre. Verving på stand og arbeidsplassbesøk og konkret hjelp til pålogging og tilgang for å lage ferdig Min side, er også populært. Tillitsvalgte bør ha med folk fra yrkesseksjonene på ververunder.  I møte med ulike yrkesgrupper er kjennskap og tilhørighet til yrket en styrke i argumentasjonen.

Kari Daltveit, nestleiar Fagforbundet Vestland

Dei plasstillitsvalde er ein viktig nøkkel i vervearbeidet. Dei møter nye tilsette og vikarer, og det er viktig at dei er tidlig ute og tilbyr medlemskap. I tillegg må vi snakka positivt om Fagforbundet, spreie gode saker i møte med kollegaer. Verving må bli ein naturlig del av vervet og rolla til dei tillitsvalde både i kvardagen og i alt vi gjer.

Siri Follerås, leder Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo

Aktive og pågående tillitsvalgte er vårt beste kort når det gjelder verving.

Konkrete prosjekter som Operasjon §14, hvor vi krever medlemmer i større stilling eller fast stilling, er ekstremt vervende. Det er også veldig viktig å vise fram alle seirene til Fagforbundet. Synlighet, aktivitet, tilstedeværelse er helt avgjørende.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?