Til hovedinnhold

Tidenes tariffkampanje, verving og hele laget

Et viktig hovedoppgjør står foran oss og Fagforbundet sitt budskap er tydelig. I år skal hele laget med. I 2022 er det fremdeles en pandemi som ligger over oss, men våren er tarifftid og i tarifftider verver vi nye medlemmer. Det er en virkelighet vi holder fast i.

07.02.2022 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 18.02.2022

Hele organisasjonen har fått rundskriv om måltall for verving i 2022. Viktigheten av organisasjonsgrad og vervetall er løftet fram som nødvendig for muskler og tariffmakt i forhandlingssituasjonen. Kampen for lønn, faglige rettigheter og kollektive avtaler er kjernevirksomheten i fagbevegelsen. Fagforbundet understreker dette i alt sitt arbeid, og det må aldri være tvil om at det er sammen vi er sterkest.

Kartlegge og målrette

Forbundsregionene og fagforeningene skal gjennom kartlegging av organisasjonsgraden få et verktøy for å si mer om vervepotensiale og tariffmakt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Medlemmene er i fagforeningene og den oversikten de har bør vektlegges i all prioritering av tiltak og aktivitet i hele organisasjonen. Tariffområder som nevnes i rundskrivet er NHO453, KA, Virke og PBL.

Lokal verving og sentral støtte er avgjø­rende

Det er viktig at organisasjonen henger sammen, slik at de som er nærmest medlemmene har en god rygg både organisasjonsmessig og administrativt. Støtten fra hele Fagforbundet skal rett og slett vise at det lønner seg å være medlem. Det er det store felleskapet som vi må få enda flere til å bli med i.

Tariffkampanje i sosiale medier

På sosiale medier ruller tidenes tariffkampanje fra Fagforbundet, Den kan alle dele og lene seg på. Filmer, plakater og en strøm av gode historier skal overbevise mange om at dette er et lag de vil være med på. Kampanjen viser i fullt monn at vi er nære, synlige og stolte.

En enkel oppskrift, men jobben må gjøres.

Når tillitsvalgte skal ut på arbeids­plassbesøk og på stand må lønns- og arbeidsforhold alltid være en del av pakken de leverer. Tariffarbeidet i forbundet pågår kontinuerlig, ikke bare i selve opp­gjøra. Nå på vårparten med tariffoppgjør er alle bevisst på at dette står øverst på blokka. I år skal Fagforbundet skinne på alle plattformer, samtidig som dere dyktige tillitsvalgte er ansiktet utad og gjør jobben lokalt

Vi må fortelle om og vise at kollektive avtaler er truet, og at bare en sterk fagbevegelse og et sterk forbund kan stå imot dette.

Budskapet vårt er: Bli medlem i Fagforbundet, da står du aldri alene. Det er et av våre beste verveargument.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?