Til hovedinnhold

Mats Monsen: Ungdomshelten blir voksen

Mats Monsen er kun 29, snart 30 år gammel, men han har allerede rukket å være nestleder og leder i Fagforbundet Ung, og nestleder og leder i Fagforbundet Trondheim. Nå ser han fram til sitt første tariffoppgjør som fagforeningsleder.

04.02.2022 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 18.02.2022

– Dette oppgjøret betyr ekstra mye for medlemmene, for det har vært to spesielle år med tunge tak og ekstra innsats. Det blir et viktig oppgjør der vi skal løfte og synliggjøre hele laget, sier den nyvalgte fagforeningslederen.

Monsen flytta hjemover til Trondheim etter å ha vært seks år i Oslo.

Hva gjorde at du ville tilbake?

– Kunne ikke si nei til muligheten til å jobbe så tett på medlemmene og tillitsvalgte.

– I Fagforbundet Ung er det en helt annen måte å jobbe på, og vi starter ofte helt fra bunnen av med å bygge noe opp. Her kom jeg til et maskineri som fungerer godt av seg selv. Å få hoppe på det toget og se den jobben som gjøres av de tillitsvalgte både i fagforeninga og ute på arbeidsplassene, det er utrolig inspirerende.

Avtaleverket er kompliserte greier

Han var konstituert nestleder i Trondheim fire uker før han rykket opp i sjefsstolen. Der har han sittet siden august, men ble først valgt på årsmøtet i januar.

– Tidligere leder i fagforeninga, Sonia Tangen, fikk tilbud om en jobb på NTNU som hun ikke kunne takke nei til. Så da ble det sånn at jeg ble konstituert som leder. Jeg er veldig glad for at årsmøtet ga meg muligheten til å fortsette, sier Monsen.

Rundt 10 000 medlemmer, 300 tillitsvalgte og 29 tariffavtaler. Det er mye å sette seg inn i for en ny fagforeningsleder, og ikke så lite ansvar.

– Jeg kommer nok aldri til å bli utlært på avtaleverk, det er kompliserte greier. Heldigvis har vi dyktige hovedtillitsvalgte, som i tillegg til å hjelpe medlemmene, også gjør en god jobb i å lære opp meg.

Tett på medlemmene

Jobben framover blir å styrke tillitsvalgt­apparatet og være en fagforening som er synlig for medlemmene.

– Vi skal være til stede ute på arbeidsplassen og ha folk de kan henvende seg til. Fagforbundet Trondheim skal by på masse aktivitet, fine medlemstilbud og et godt fellesskap.

Han tar med seg erfaringer fra Fagforbundet Ung om hvordan de kan gjøre fagforeningsmedlemskapet til noe mer enn et kontaktpunkt når ting går skeis på arbeidsplassen.

– Min filosofi er at jeg gjør mitt beste, og mer kan jeg ikke gjøre. Det er uansett hele laget i fagforeninga som sammen kan gi det beste tilbudet til medlemmene våre, avslutter han.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?