Til hovedinnhold

Krever klarere regler på hjemmekontor

På tide: Retningslinjene for hjemmekontor har ikke blitt endret på 20 år. Det vil Carol Nyland Rasmussen gjøre noe med.

På tide: Retningslinjene for hjemmekontor har ikke blitt endret på 20 år. Det vil Carol Nyland Rasmussen gjøre noe med.

Tillitsvalgt Carol Nyland Rasmussen har stort sett sittet på hjemmekontor siden Norge stengte ned 12. mars 2020. Nå etterlyser hun handling. – Det må komme nye retningslinjer for hjemmekontor. Et arbeidssted er et arbeidssted samme hvor du sitter.

04.02.2022 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 23.02.2022

I pandemien har hjemmekontor blitt den nye arbeidsarenaen for mange, inkludert for tillitsvalgte i Fagforbundet og mange  av våre medlemmer.

– Å være på hjemmekontor har gått greit for min del, for jeg har ingen barn som har vært på hjemmeskole eller barnehage, men etter hvert som tiden gikk ble det mer krevende. Skillelinja mellom arbeid og fritid blir gjerne gradvis visket ut, og en savner kaffekoppen og fellesskapet med kollegaer om morgenen. De gode faglige og politiske diskusjonene svinner også gjerne hen på hjemmekontor.

– En positiv side med hjemmekontor er at det kan jobbes mer effektivt og vi har oppdaga nye arbeidsformer. Jeg har fått jobba mer med nettverksgrupper, og jeg opplever at jeg får lettere kontakt med yrkesseksjonsledere nå som vi har blitt nødt til å ta møtene på teams. Folk slipper også lange reiseveier for å delta på møter, sier Nyland Rasmussen.

Tydelig signaler fra medlemmene

Yrkesseksjonslederen har hatt god dialog med fagforeningene, nettverksgruppene og medlemmene i pandemi. Hun har fått flere råd og innspill som kan være en sentral del av arbeidet med ny forskrift.

– De aller fleste er opptatt av at vi må ha riktig arbeidsverktøy og utstyr, og at det må være gratis.

Riktig arbeidsverktøy er viktig for alle, enten en er sykepleier, SFO-assistent eller en ansatt som sitter på hjemmekontor. Alle som sitter på hjemmekontor, trenger kontorutstyr. Kontoransattes arbeidsverktøy er for eksempel PC, kontorstol, hev senk benk og godt arbeidslys, sier Carol Nyland Rasmussen.

HMS og yrkesskader

– Noe annet som er like viktig for alle arbeidstakere, uansett hvor de utfører arbeidet sitt er HMS og yrkesskader. Dette gjelder også de som sitter på hjemmekontor. Det må være samme regler uansett arbeidssted så lenge du gjør et stykke arbeid for arbeidsgiver. Det er jo faktisk hjemmet ditt som er arbeidsstedet ditt når du sitter på hjemmekontor. Og hjemmekontor skal selvsagt være frivillig.

– Det psykososiale arbeidsmiljøet må være i fokus hele tida, avslutter Carol Nyland Rasmussen.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?